De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SportMinistry. AIA, de kerk en sport  Kerken willen graag relevant zijn en in hun wijk getuigen van Jezus, maar hoe doe je dat?  AIA: sport als taal.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SportMinistry. AIA, de kerk en sport  Kerken willen graag relevant zijn en in hun wijk getuigen van Jezus, maar hoe doe je dat?  AIA: sport als taal."— Transcript van de presentatie:

1 SportMinistry

2 AIA, de kerk en sport  Kerken willen graag relevant zijn en in hun wijk getuigen van Jezus, maar hoe doe je dat?  AIA: sport als taal gebruiken om in de wijk contact te leggen met de bewoners. (c) Athletes in Action 2

3 Bijbelse basis  …opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel. Houd daarbij vast aan het woord dat leven brengt. (Fil 2:15-16) (c) Athletes in Action 3

4 Spreek de taal…  Gods taal is dwaasheid voor de heidenen ( 1 Cor 1:23)  Daarom: geen kerk-inees of ‘taale kanaans’!  2 universele talen voor zowel gelovigen als niet-gelovigen:  Muziek  sport (c) Athletes in Action 4

5 Waarom de kerk?  Continuïteit in plaats van alleen maar activiteit  De kerk is het lichaam van Christus die voor altijd zal blijven bestaan (Matth 16:18) en waar God zelf voor zorgt als zijn Bruid (Efez 5:25-27)  Jezus roept op om discipelen te maken, geen bekeerlingen! (Matth 28:19) (c) Athletes in Action 5

6 Sport Ministry (c) Athletes in Action 6 Sport gaan inzetten, om:  zo ongelovigen te bereiken, (WINNEN)  gelovigen ‘te leren onderhouden’wat Jezus geleerd heeft (BOUWEN)  en gelovigen ook de kans geven om hun geloof uit te dragen (ZENDEN)

7 Sport Ministry als beweging (c) Athletes in Action 7 BOUWEN ZENDEN WINNEN

8 I have a dream…  Ik heb een droom dat op een dag elke vallei omhoog zal komen, elke heuvel en elke berg klein gemaakt zullen worden, de dichtbegroeide plaatsen tot vlakten zullen worden, en de scheve plaatsen recht zullen worden gemaakt en de glorie van de Heer onthuld zal worden en al wat van vlees en bloed is dit tezamen zal zien. Martin Luther King jr. op 28 augustus 1963 (c) Athletes in Action 8

9 Wat is jou droom voor de wijk?  Al het geld, mensen en middelen zijn beschikbaar! Neem 5 minuten en schrijf je droom eens op!  Wat zijn volgens jou knelpunten om deze droom te realiseren? (c) Athletes in Action 9

10 Sport Ministry door de ogen van Klaas… Klaas houdt van voetbal

11 (c) Athletes in Action 11

12 (c) Athletes in Action 12 Klaas

13 (c) Athletes in Action 13

14 (c) Athletes in Action 14

15 (c) Athletes in Action 15

16 1. Ontstaan van de visie (c) Athletes in Action 16  Idee ontstaat  Draagvlak creëren

17 2. Definieer de Visie (c) Athletes in Action 17  Externe Analyse  Hart van Osdorp  Wijkatlas en buurtmonitor  Doelgroep bepalen  Interne Analyse  Kernzin (Missie)  Visie (doelen – plannen – stappen)  Concreet  Meetbaar

18 3. Delen van de Visie (c) Athletes in Action 18  Aan de leiding van de gemeente (Kerkenraad/Oudstenraad)  Aan leiders en uitvoerders  Aan de gemeente  Blijvend communicatieplan  Gemeente  Wijk

19 4. Sport Ministry Team (c) Athletes in Action 19  Wie gaat wat doen?  Organisatie project  Organisatie activiteiten na project  Uitvoering activiteiten na project

20 5. Ontwikkelen Sport Ministry Activiteiten (c) Athletes in Action 20  Doelgroep bepalen.  Externe Analyse  Buurtmonitor, wijkatlas  Activiteiten bepalen  Mensen erbij zoeken

21 6. Start de activiteiten (c) Athletes in Action 21  Externe Analyse: wat is er nodig?  Interne Analyse: wat hebben we in huis?

22 7. Evaluatie (c) Athletes in Action 22  Sport Ministry Team  Activiteiten  Visie

23 Sport Ministry als beweging  Discipelschap: maakt ook Klaas tot mijn discipel zodat ook hij weer discipelen kan maken, en zij weer…..  Sonrise deelnemer  Alpha Cursus  Project  Sonrise deelnemer  Alpha Cursus  Project...... (c) Athletes in Action 23 (c) Athletes in Action

24 24  Geloof jij dat dit ook kan in jouw wijk?

25 SportMinistry in 8 stappen 1. Ontstaan van de visie 2. Definieer de visie 1. Interne en externe analyse 3. Delen van de visie 4. Vorming Sportministry team 5. Ontwikkelen SportMinistry activiteiten 6. Start de activiteiten 7. Evaluatie 8. Visie verankeren (c) Athletes in Action 25

26 Doe (c) Athletes in Action 26  Welke stappen zijn er nodig om de droom voor jouw wijk te realiseren?  Met welke stap ga je als projectteam de komende tijd aan de slag?  Hoe kun jij als teamleider de kerk waar je heen gaat, helpen om de visie van SportMinistry verder vorm te geven?


Download ppt "SportMinistry. AIA, de kerk en sport  Kerken willen graag relevant zijn en in hun wijk getuigen van Jezus, maar hoe doe je dat?  AIA: sport als taal."

Verwante presentaties


Ads door Google