De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom

2 The Passion Rotterdam

3 Welkom

4 The Passion Rotterdam

5 Waarom geloven?

6 Geloven Betekenis ‘geloven’ (Dikke van Dale)
ge·loof het; o -loven 1 het vertrouwen in de waarheid van iets 2 een vast en innig vertrouwen op God 3 godsdienst ge·lo·ven geloofde, h geloofd 1 vast vertrouwen in het bestaan van iem of iets: ~ in (of: aan) God 2 voor waar houden op het gezag ve ander 3 menen, denken: ik geloof dat hij ziek is 4 een godsdienst aanhangen || eraan moeten ~aiets onaangenaams moeten ondergaan; b) vernield worden; hij gelooft het wel maakt zich geen zorgen

7 Geloof jij in (een) God?

8 Opdracht

9 Seeing is believing

10 Hoe kan ik mijn leven aan Jezus geven?
Stap 1 – Horen Romeinen 10:13-14, 17 Ieder die de naam van de Here aanroept, zal gered worden. Maar als zij niet in Hem geloven, hoe kunnen zij Hem dan aanroepen? En als zij nooit van Hem gehoord hebben, hoe kunnen zij dan in Hem geloven? Als niemand hun over Hem vertelt, hoe kunnen zij het dan horen? … Dus alleen door te luisteren naar wat Christus gezegd heeft, kunt u in Hem gaan geloven.

11 Hoe kan ik mijn leven aan Jezus geven?
Stap 2 – Geloven Romeinen 10:9 Want als u zegt dat Jezus Christus uw Heer is en als u met uw hele hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, zult u gered worden.

12 Hoe kan ik mijn leven aan Jezus geven?
Stap 3 – Vertrouwen Handelingen 16:30-31 En hij leidde hen naar buiten en zeide: Heren, wat moet ik doen om behouden te worden? En zij zeiden: Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden, gij en uw huis. Spreuken 3:5-6 Vertrouw met heel je hart op de HERE en verwacht het niet van je eigen verstand. Laat God delen in alles wat je doet, dan kan Hij je levensweg bepalen.

13 Wat houdt je tegen?

14 Geloven en de Bijbel Hebreeen 11:1 Groot Nieuws Bijbel
Geloven is zeker zijn van de dingen die je hoopt, ervan overtuigd zijn dat wat je niet ziet, toch bestaat. Romeinen 4:3-5, Groot Nieuws Bijbel 3 Want wat zegt de Schrift? Dit: Abraham geloofde God en God verklaarde hem daarom rechtvaardig. 4 Iemand die iets presteert, krijgt zijn loon niet uitbetaald als een gunst maar als iets waarop hij recht heeft. 5 Maar als iemand zonder iets te presteren gelooft in God, die de goddeloze rechtvaardigt, dan is het zijn geloof waarom hij rechtvaardig wordt verklaard. 20 Hij twijfelde niet aan Gods belofte; zijn geloof liet hem nooit in de steek, hij werd er alleen maar in gesterkt. Zo bracht hij eer aan God; 21 hij was er diep van overtuigd dat God ook kon doen wat hij beloofd had. 22 Daarom werd Abraham rechtvaardig verklaard. ‘Nee’ is ook een antwoor/reactie. Al doe je het niet om bijbelse redenen; respecteer jezelf en de ander.

15 Geloven en de Bijbel (2) Hebreeen 11:6 Groot Nieuws Bijbel
5 Door zijn geloof werd Henoch in de hemel opgenomen en bleef de dood hem bespaard: hij was er niet meer, want God had hem weggenomen. De Schrift getuigt dat hij, voor hij werd weggenomen, leefde zoals God het graag ziet. 6 En zonder geloof is dat onmogelijk. Wie God wil naderen moet geloven dat hij bestaat en dat hij beloont wie hem zoeken. Handelingen 4:12 Er is bij niemand anders redding te vinden; Hij (Jezus) is de Enige, door wie de mensen gered kunnen worden.


Download ppt "Welkom."

Verwante presentaties


Ads door Google