De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

27 februari 2014 Bodegraven 1. 1Korinthe 12 1 Ten aanzien van de uitingen des geestes, broeders, wil ik u niet onkundig laten. 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "27 februari 2014 Bodegraven 1. 1Korinthe 12 1 Ten aanzien van de uitingen des geestes, broeders, wil ik u niet onkundig laten. 2."— Transcript van de presentatie:

1 27 februari 2014 Bodegraven 1

2 1Korinthe 12 1 Ten aanzien van de uitingen des geestes, broeders, wil ik u niet onkundig laten. 2

3 1Korinthe 12 1 Ten aanzien van de uitingen des geestes, broeders, wil ik u niet onkundig laten. 3

4 1Korinthe 12 2 Gij weet, dat gij, toen gij nog heidenen waart, u blindelings naar de stomme afgoden liet heendrijven. 4

5 1Korinthe 12 2 Gij weet, dat gij, toen gij nog heidenen waart, u blindelings naar de stomme afgoden liet heendrijven. 5

6 1Korinthe 12 2 Gij weet, dat gij, toen gij nog heidenen waart, u blindelings naar de stomme afgoden liet heendrijven. 6

7 1Korinthe 12 2 Gij weet, dat gij, toen gij nog heidenen waart, u blindelings naar de stomme afgoden liet heendrijven. 7

8 8 4 Hun afgoden zijn zilver en goud, het werk van mensenhanden; 5 zij hebben een mond, maar spreken niet, zij hebben ogen, maar zien niet, 6 zij hebben oren, maar horen niet, zij hebben een neus, maar ruiken niet, 7 hun handen, maar zij tasten niet; hun voeten, maar zij gaan niet; zij geven geen geluid met hun keel. -Psalm 115-

9 1Korinthe 12 3 Daarom maak ik u bekend, dat niemand, door de Geest Gods sprekende, zegt: Vervloekt is Jezus; en dat niemand kan zeggen: Jezus is Here, dan door de Heilige Geest. 9

10 1Korinthe 12 3 Daarom maak ik u bekend, dat niemand, door de Geest Gods sprekende, zegt: Vervloekt is Jezus; en dat niemand kan zeggen: Jezus is Here, dan door de Heilige Geest. 10

11 1Korinthe 12 3 Daarom maak ik u bekend, dat niemand, door de Geest Gods sprekende, zegt: Vervloekt is Jezus; en dat niemand kan zeggen: Jezus is Here, dan door de Heilige Geest. 11

12 1Korinthe 12 3 Daarom maak ik u bekend, dat niemand, door de Geest Gods sprekende, zegt: Vervloekt is Jezus; en dat niemand kan zeggen: Jezus is Here, dan door de Heilige Geest. 12

13 13 Dus moet ook het ganse huis Israels zeker weten, dat God Hem en tot Here en tot Christus gemaakt heeft, deze Jezus, die gij gekruisigd hebt. -Handelingen 2:36- Hand.2:36 Ps.110:1 Rom.14:9 Rom.10:9

14 14 Van David. Een psalm. Aldus luidt het woord des HEREN tot mijn Here: Zet u aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voeten. -Psalm 110:1- Hand.2:36 Ps.110:1 Rom.14:9 Rom.10:9

15 15 Want hiertoe is Christus gestorven en levend geworden, opdat Hij en over doden en over levenden heerschappij voeren zou. -Romeinen 14:9- Hand.2:36 Ps.110:1 Rom.14:9 Rom.10:9

16 16 Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden... -Romeinen 10:9- Hand.2:36 Ps.110:1 Rom.14:9 Rom.10:9

17 1Korinthe 12 4 Er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde Geest; 17

18 1Korinthe 12 4 Er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde Geest; 18

19 1Korinthe 12 5 en er is verscheidenheid in bedieningen, maar het is dezelfde Here; 19

20 1Korinthe 12 6 en er is verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God, die alles in allen werkt. 20

21 1Korinthe 12 6 en er is verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God, die alles in allen werkt. 21

22 1Korinthe 12 7 Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen. 22

23 1Korinthe 12 7 Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen. 23

24 1Korinthe 12 8 Want aan de een wordt door de Geest gegeven met wijsheid te spreken, en aan de ander met kennis te spreken krachtens dezelfde Geest; 24

25 1Korinthe 12 8 Want aan de een wordt door de Geest gegeven met wijsheid te spreken, en aan de ander met kennis te spreken krachtens dezelfde Geest; 25

26 1Korinthe 12 9 aan de een geloof door dezelfde Geest en aan de ander gaven van genezingen door die ene Geest; 26

27 1Korinthe 12 9 aan de een geloof door dezelfde Geest en aan de ander gaven van genezingen door die ene Geest; 27

28 1Korinthe 12 9 aan de een geloof door dezelfde Geest en aan de ander gaven van genezingen door die ene Geest; 28

29 1Korinthe 12 10 aan de een werking van krachten, aan de ander profetie; aan de een het onderscheiden van geesten, en aan de ander allerlei tongen, en aan weer een ander vertolking van tongen. 29

30 1Korinthe 12 10 aan de een werking van krachten, aan de ander profetie; aan de een het onderscheiden van geesten, en aan de ander allerlei tongen, en aan weer een ander vertolking van tongen. 30

31 1Korinthe 12 10 aan de een werking van krachten, aan de ander profetie; aan de een het onderscheiden van geesten, en aan de ander allerlei tongen, en aan weer een ander vertolking van tongen. 31

32 1Korinthe 12 10 aan de een werking van krachten, aan de ander profetie; aan de een het onderscheiden van geesten, en aan de ander allerlei tongen, en aan weer een ander vertolking van tongen. 32

33 1Korinthe 12 10 aan de een werking van krachten, aan de ander profetie; aan de een het onderscheiden van geesten, en aan de ander allerlei tongen, en aan weer een ander vertolking van tongen. 33

34 1Korinthe 12 10 aan de een werking van krachten, aan de ander profetie; aan de een het onderscheiden van geesten, en aan de ander allerlei tongen, en aan weer een ander vertolking van tongen. 34

35 1Korinthe 12 10 aan de een werking van krachten, aan de ander profetie; aan de een het onderscheiden van geesten, en aan de ander allerlei tongen, en aan weer een ander vertolking van tongen. 35

36 1Korinthe 12 11 Doch dit alles werkt een en dezelfde Geest, die een ieder in het bijzonder toedeelt, gelijk Hij wil. 36

37 1Korinthe 12 11 Doch dit alles werkt een en dezelfde Geest, die een ieder in het bijzonder toedeelt, gelijk Hij wil. 37


Download ppt "27 februari 2014 Bodegraven 1. 1Korinthe 12 1 Ten aanzien van de uitingen des geestes, broeders, wil ik u niet onkundig laten. 2."

Verwante presentaties


Ads door Google