De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1. Gereformeerde Synode 1926 2 dr. J.G. Geelkerken 3.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1. Gereformeerde Synode 1926 2 dr. J.G. Geelkerken 3."— Transcript van de presentatie:

1 1

2 Gereformeerde Synode 1926 2

3 dr. J.G. Geelkerken 3

4 1 De slang nu was het listigste van … St.Vert. “listiger dan …. 4

5 1 alle dieren des velds… Lett. “alle LEVEN van het veld …. 5

6 1 DE SLANG …. 6

7 2 en hij greep de draak, DE OUDE SLANG, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren…. Openbaring 20 7

8 9 En de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt… Openbaring 12 1 DE SLANG …. 8

9 14 …. waar zij onderhouden wordt buiten het gezicht van de slang, een tijd en tijden en een halve tijd. Openbaring 12 1 DE SLANG …. 9

10 9 En de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt… Openbaring 12 1 DE SLANG …. 10

11 5 En een uit de oudsten zeide tot mij: Ween niet; zie, de leeuw uit de stam Juda, de wortel Davids, heeft overwonnen… Openbaring 5 1 DE SLANG …. 11

12 6 En ik zag in het midden van de troon en van de vier dieren en te midden der oudsten een lam staan, als geslacht… Openbaring 5 1 DE SLANG …. 12

13 die de HERE God gemaakt had 1 De slang nu was listiger dan alle dieren des velds, die de HERE God gemaakt had… 13

14 de grote draak = de oude slang = de duivel = de satan gemaakt door de HERE God die de HERE God gemaakt had 1 De slang nu was listiger dan alle dieren des velds, die de HERE God gemaakt had… 14

15 13 Door Zijn Geest heeft Hij de hemelen versierd; Zijn hand heeft de langwemelende slang geschapen. Job 26 (St.Vert.) die de HERE God gemaakt had 1 De slang nu was listiger dan alle dieren des velds, die de HERE God gemaakt had… 15

16 de slang bedwongen de slang overwonnen 16

17 de slang onder de voet van de leeuw 17

18 13 Zijn hand leed geboortepijnen om de snelle slang. Job 26 (Concordant Version die de HERE God gemaakt had 1 De slang nu was listiger dan alle dieren des velds, die de HERE God gemaakt had… 18

19 8 … de duivel zondigt VAN DEN BEGINNE… 1Johannes 3 die de HERE God gemaakt had 1 De slang nu was listiger dan alle dieren des velds, die de HERE God gemaakt had… 19

20 8 … Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou. 1Johannes 3 die de HERE God gemaakt had 1 De slang nu was listiger dan alle dieren des velds, die de HERE God gemaakt had… 20

21 15 En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit (= het zaad van de vrouw) zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen. 21

22 WAAR de slang succes heeft DAAR wordt hij verslagen 22

23 “En er was TER PLAATSE WAAR HIJ GEKRUISIGD WAS, een hof en in die hof een nieuw graf…” Johannes 19 41 23

24 24

25 8 …. geen van de beheersers dezer eeuw heeft van haar (=de verborgen wijsheid van God) geweten, want indien zij van haar geweten hadden, zouden zij de Here der heerlijkheid NIET GEKRUISIGD HEBBEN. 1Korinthe 2 25

26 14 …. opdat Hij door zijn dood hem, die de macht over (=VAN!) de dood had, de duivel, zou onttronen… Hebreeën 2 26

27 de slang = Hebreeuws: nachasj SCHIJNEN 27

28 de slang = Hebreeuws: nachasj SCHIJNEN (blinkend) koper 28

29 de slang = Hebreeuws: nachasj SCHIJNEN (blinkend) koper 29

30 de slang = Hebreeuws: nachasj SCHIJNEN (blinkend) koper waarzeggerij 30

31 14 Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor* als een ENGEL DES LICHTS. 2Korinthe 11 * lett. transfigureren = van gedaante veranderen 31

32 hij IS Satan (de slang), maar… 32

33 hij IS de slang, maar… “doet zich vóór als engel des lichts” 33

34 kronkelt hebreeuwse S = slang 1234 34

35 1234 35

36 giftige (+ gespleten) tong 1234 36

37 mensenmoorder 1234 37

38 gaat op z’n buik = vernedering 1234 38

39 14 Daarop zeide de HERE God tot de slang: …. op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten, zolang gij leeft. 26 … onze ziel is in het stof nedergebogen; onze buik kleeft aan de aarde. Psalm 44 St.Vert. 39

40 14 Daarop zeide de HERE God tot de slang: …. op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten, zolang gij leeft. 26 … voor zijn aangezicht knielen, en zijn vijanden zullen het stof likken. Psalm 44 St.Vert. 40

41 vernederde slang verhoogde slang 41

42 14 En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden… Johannes 3 42

43 slang 43

44 slang messias 44


Download ppt "1. Gereformeerde Synode 1926 2 dr. J.G. Geelkerken 3."

Verwante presentaties


Ads door Google