De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 7 nov. 2013 Rijnsburg 7 nov. 2013 Rijnsburg. 2 Hebreeën 7 15 En nog veel duidelijker wordt het, als naar het evenbeeld van Melchisedek een andere priester.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 7 nov. 2013 Rijnsburg 7 nov. 2013 Rijnsburg. 2 Hebreeën 7 15 En nog veel duidelijker wordt het, als naar het evenbeeld van Melchisedek een andere priester."— Transcript van de presentatie:

1 1 7 nov. 2013 Rijnsburg 7 nov. 2013 Rijnsburg

2 2 Hebreeën 7 15 En nog veel duidelijker wordt het, als naar het evenbeeld van Melchisedek een andere priester opstaat,

3 3 Hebreeën 7 15 En nog veel duidelijker wordt het, als naar het evenbeeld van Melchisedek een andere priester opstaat,

4 4 Hebreeën 7 16 die dit niet geworden is krachtens een wet met een voorschrift betreffende vleselijke afkomst, maar krachtens een onvernietigbaar leven.

5 5 Hebreeën 7 16 die dit niet geworden is krachtens een wet met een voorschrift betreffende vleselijke afkomst, maar krachtens een onvernietigbaar leven.

6 6 Hebreeën 7 17 Want van Hem wordt getuigd: Gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchisedek.

7 7 Hebreeën 7 17 Want van Hem wordt getuigd: Gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchisedek.

8 8 Hebreeën 7 17 Want van Hem wordt getuigd: Gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchisedek.

9 9 JAHWEH heeft gezworen en het berouwt Hem niet: GIJ ZIJT PRIESTER voor eeuw-ig, naar de wijze van Melchisedek. -Psalm 110:4- 5x aangehaald in Hebreeën: in Hebreeën 5:6 1

10 10 JAHWEH heeft gezworen en het berouwt Hem niet: Gij zijt priester voor eeuw-ig, NAAR DE WIJZE VAN MELCHISEDEK. -Psalm 110:4- 5x aangehaald in Hebreeën: in Hebreeën 5:10 en 6:20 3 2

11 11 JAHWEH heeft gezworen en het berouwt Hem niet: Gij zijt priester VOOR EEUW-IG, naar de wijze van Melchisedek. -Psalm 110:4- 5x aangehaald in Hebreeën: in Hebreeën 7:17 4

12 12 JAHWEH heeft GEZWOREN en het berouwt Hem niet: Gij zijt priester voor eeuw-ig, naar de wijze van Melchisedek. -Psalm 110:4- 5x aangehaald in Hebreeën: in Hebreeën 7:21 5

13 13 Hebreeën 7 18 Want een vroeger voorschrift wordt wel afgeschaft, als het zonder kracht en nut is,

14 14 Hebreeën 7 19 (immers de wet heeft in geen enkel opzicht het volmaakte gebracht) maar thans wordt een betere hoop gewekt, waardoor wij nader tot God komen. 1. ze prikkelt slechts de zonde; 2. offers kunnen de zonden niet wegnemen

15 15 Hebreeën 7 19 (immers de wet heeft in geen enkel opzicht het volmaakte gebracht) maar thans wordt een betere hoop gewekt, waardoor wij nader tot God komen.

16 16 Hebreeën 7 19 (immers de wet heeft in geen enkel opzicht het volmaakte gebracht) maar thans wordt een betere hoop gewekt, waardoor wij nader tot God komen. = gebaseerd op betere grond

17 17 Hebreeën 7 19 (immers de wet heeft in geen enkel opzicht het volmaakte gebracht) maar thans wordt een betere hoop gewekt, waardoor wij nader tot God komen.

18 18 Hebreeën 7 20 En in zoverre het niet zonder een plechtige eed plaats had (want genen zijn zonder eed priester geworden,

19 19 Hebreeën 7 20 En in zoverre het niet zonder een plechtige eed plaats had (want genen zijn zonder eed priester geworden,

20 20 Hebreeën 7 21 maar deze met een eed bij monde van Hem, die tot Hem sprak: De Here heeft gezworen en het zal Hem niet berouwen: Gij zijt priester in eeuwigheid)

21 21 Hebreeën 7 21 maar deze met een eed bij monde van Hem, die tot Hem sprak: De Here heeft gezworen en het zal Hem niet berouwen: Gij zijt priester in eeuwigheid)

22 22 Hebreeën 7 22 in zoverre is Jezus ook van een beter verbond borg geworden.

23 23 Hebreeën 7 22 in zoverre is Jezus ook van een beter verbond borg geworden.

24 24 Hebreeën 7 22 in zoverre is Jezus ook van een beter verbond borg geworden. nieuwe verbond > de verplichtingen geheel eenzijdig

25 25 Hebreeën 7 23 En zij zijn in groter getale priester geworden, omdat zij door de dood verhinderd werden het te blijven,

26 26 Hebreeën 7 24 doch Hij heeft, juist doordat Hij in eeuwigheid blijft, een priesterschap, dat op geen ander kan overgaan.

27 27 Hebreeën 7 24 doch Hij heeft, juist doordat Hij in eeuwigheid blijft, een priesterschap, dat op geen ander kan overgaan.

28 28 Hebreeën 7 25 Daarom kan Hij ook volkomen behouden, wie door Hem tot God gaan, daar Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.

29 29 Hebreeën 7 25 Daarom kan Hij ook volkomen behouden, wie door Hem tot God gaan, daar Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.

30 30 Laten wij dan DOOR HEM GODE VOORTDUREND EEN LOFOFFER BRENGEN, namelijk de vrucht onzer lippen, die zijn naam belijden. -Hebreeën 13:15-

31 31 Hebreeën 7 25 Daarom kan Hij ook volkomen behouden, wie door Hem tot God gaan, daar Hij ALTIJD LEEFT om voor hen te pleiten.

32 32... daar wij weten, dat Christus, nu Hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft: de dood voert geen heerschappij meer over Hem. -Romeinen 6:9-

33 33 Hebreeën 7 25 Daarom kan Hij ook volkomen behouden, wie door Hem tot God gaan, daar Hij altijd leeft om voor HEN TE PLEITEN.

34 34 Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook VOOR ONS PLEIT. -Romeinen 8:34-

35 35 Hebreeën 7 26 Immers, zulk een hogepriester hadden wij ook nodig: heilig, zonder schuld of smet, gescheiden van de zondaren en boven de hemelen verheven; = past bij onze status > tot God genaderd > hemelse roeping

36 36

37 37 Hebreeën 7 26 Immers, zulk een hogepriester hadden wij ook nodig: HEILIG, zonder schuld of smet, gescheiden van de zondaren en boven de hemelen verheven;

38 38 Hebreeën 7 26 Immers, zulk een hogepriester hadden wij ook nodig: heilig, zonder schuld of smet, gescheiden van de zondaren en boven de hemelen verheven;

39 39 Hebreeën 7 26 Immers, zulk een hogepriester hadden wij ook nodig: heilig, zonder schuld of smet, gescheiden van de zondaren en boven de hemelen verheven;

40 40 Hebreeën 7 26 Immers, zulk een hogepriester hadden wij ook nodig: heilig, zonder schuld of smet, gescheiden van de zondaren en boven de hemelen verheven;

41 41 Hebreeën 7 27 die niet, gelijk de hogepriesters, van dag tot dag eerst offers voor zijn eigen zonden behoeft te brengen en daarna voor die van het volk, want dit laatste heeft Hij eens voor altijd gedaan, toen Hij Zichzelf ten offer bracht.

42 42 Hebreeën 7 27 die niet, gelijk de hogepriesters, van dag tot dag eerst offers voor zijn eigen zonden behoeft te brengen en daarna voor die van het volk, want dit laatste heeft Hij eens voor altijd gedaan, toen Hij Zichzelf ten offer bracht.

43 43 Hebreeën 7 27 die niet, gelijk de hogepriesters, van dag tot dag eerst offers voor zijn eigen zonden behoeft te brengen en daarna voor die van het volk, want dit laatste heeft Hij eens voor altijd gedaan, toen Hij Zichzelf ten offer bracht.

44 44 Hebreeën 7 28 Want de wet stelt als hogepriester mensen, die met zwakheid behept zijn, maar het plechtige woord van de eed, die na de wet kwam, stelt de Zoon, die in eeuwigheid volmaakt is.

45 45 Hebreeën 7 28 Want de wet stelt als hogepriester mensen, die met zwakheid behept zijn, maar het plechtige woord van de eed, die na de wet kwam, stelt de Zoon, die in eeuwigheid volmaakt is.

46 46 Hebreeën 7 28 Want de wet stelt als hogepriester mensen, die met zwakheid behept zijn, maar het plechtige woord van de eed, die na de wet kwam, stelt de Zoon, die in eeuwigheid volmaakt is.


Download ppt "1 7 nov. 2013 Rijnsburg 7 nov. 2013 Rijnsburg. 2 Hebreeën 7 15 En nog veel duidelijker wordt het, als naar het evenbeeld van Melchisedek een andere priester."

Verwante presentaties


Ads door Google