De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Bijbel lezen: waarom en hoe?

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Bijbel lezen: waarom en hoe?"— Transcript van de presentatie:

1 De Bijbel lezen: waarom en hoe?

2 Ik moet vaak een drempel over om in de bijbel te gaan lezen!

3

4 Ik kijk liever mijn favoriete programma’s…

5 Zelfs als ik me verveel….verveel ik me vaak liever….

6 Krachtig boek Uniek boek Waarom dan bijbel lezen?
Het is een populair boek Krachtig boek Uniek boek En toch is er iets met die bijbel… Waarom zouden jij en ik ons gaan verdiepen in een boek dat zo lang geleden geschreven is, en niet eenvoudig te begrijpen is? 1. Oud boek nog steeds bestseller (miljoenste exemplaar NBV is in 2009 verkocht nadat het in 2004 werd uitgegeven; (Naar schatting worden jaarlijks miljoen bijbels verkocht) 2. Krachtig boek, bijbel heeft veel levens veranderd en vernieuwd. Nieuw geloof, nieuw perspectief, nieuwe overtuiging, antwoorden op vragen, rust en blijdschap 3. Uniek in waarde, mensen hebben hun leven er voor over om een bijbel te bezitten of te verspreiden. WAAROM? God communiceert via de bijbel. Door de bijbel heen ontmoet je de levende God.

7 Waar gaat de bijbel over?
Wie heeft wel eens in de bijbel gelezen? Waar ging het over?

8 De bijbel vertelt 1 verhaal
zonde Schepping Nieuwe schepping (Genesis 1) (Openbaring 21,22) Verschillende talen, verschillende schrijvers Toch één verhaal met één Hoofdpersoon Net als andere boeken heeft de bijbel een begin en een slot. Laten we dat samen lezen. (Begin) Gen 1:1 God schept de hemel en de aarde. (Eind) Openb 21:1 Toen zag ik een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Vraag komt op: waarom is het nodig dat er een nieuwe hemel en aarde komt? Al vaker over gehad, mens koos tegen God, daartoe overgehaald door een gevallen engel. God zegt tegen duivel: vervloekt ben je daarom. Ik zet vijandschap tussen jou en de vrouw, jouw nageslacht en het hare. Uiteindelijk zul jij vermorzeld worden. Deze strijd tussen mensen die zich tegen God verzetten en zonder Hem willen leven tegenover mensen die bij God horen en zijn volk vormen zie je de hele bijbel door (o.a. Kain en Abel, Egypte en Israël, Goliath en David, Jezus en zijn tegenstanders). Uit alle verhalen uit het eerste deel van de bijbel blijkt dat de mens het kwaad niet zelf kan overwinnen, tegelijk staat OT vol beloftes over Jezus die komen zou. Nieuwe testament gaat over Jezus, die weg opent naar nieuwe schepping, over zijn leven en hoe je hem kunt volgen. Het laatste bijbelboek, Openbaring, gaat over de komst van de nieuwe hemel en aarde. Conclusie: God laat ons door de bijbel zien wie hij is en hoe hij zijn doel bereikt ondanks fouten van mensen.

9 OT: 39 boeken, NT 27 boeken Schrijvers: oa koningen, filosofen, geschiedkundigen, vissers, dichters, boeren en artsen Geschreven in periode van 1500 jaar

10

11 1. God heeft gesproken 2 Tim 3:16,17 1) Jezus: 100% mens & 100% God
2) Bijbel: 100% mens & 100% God Als je hierin (1) gelooft, leidt dit tot geloof van ‘inspiratie van de bijbel’ Zonder fouten en niet alleen voor de mensen in die tijd. Terug naar hoe God door de bijbel spreekt. Lezen 2 Tim 3:16,17. Door God geïnspireerd is een vertaling van het Griekse woord: theopneustos “door God ingeblazen”. God gebruikte mensen, daarom is de bijbel 100% het werk van mensen en tegelijk 100% door God geïnspireerd. Betekent niet dat er geen problemen in de bijbel zijn. Zelfs Petrus vond sommige brieven van Paulus ‘moeilijk te begrijpen’. Ook zijn er schijnbare tegenstellingen. Sommigen kunnen opgelost worden door te kijken naar context auteur, andere niet. Christenen proberen binnen het kader dat de bijbel geïnspireerd is te zoeken naar antwoorden. Zonder fouten: wat betekent dit? God is 100% goed. Dus wat Hij zegt en schrijft is 100% goed. Dan ook relevant voor nu: God spreekt nog steeds.

12 Handleiding voor je leven:
Bijbel : Gezag! Handleiding voor je leven: Leven onder de zegen van God (Matth 5:3-10) Integer leven (Matth 5:33-37) Omgaan met mensen die kwaad in de zin hebben (Matth 5:38-42) Geven (Matth 6:1-4) Bidden (Matth 6:5-15) Omgaan met geld (Matth 6:19-24) Seksuele zonden vermijden (Matth 5:27-30) Als je aanvaard dat de bijbel door God is geïnspireerd, dan heeft dit boek daardoor gezag. God wil je ermee toerusten (2 Tim 3:17) Leidraad voor je leven van elke dag.

13 Beperking? De bijbel geeft VRIJHEID!! Voetbal – spelregels = chaos
Voetbal + spelregels = goed spel! bijbel – spelregels = verdriet bijbel + spelregels = VREUGDE! Is dat niet beperkend? Het is zoals met een voetbalspel, waarin het een zooitje wordt als de spelers en de scheidsrechter de regels niet hanteren. Als men zich er wel aan houdt, kun je een mooie wedstrijd spelen. Bijbel vertelt wat wel/niet mag. Als we ons aan die regels houden is er vrijheid en vreugde, als we dat niet doen geeft dat vaak verdriet.

14 2. God Spreekt! 2. God Spreekt! – Als God tot ons spreekt en we zijn stem leren onderscheiden verdiept onze relatie met Hem en groeit onze liefde voor Hem. Bijbel is geen boek van regels, het gaat over een Persoon. Als je vanuit relatie leest, ga je bijbel als liefdesbrief lezen, herlezen en op je in laten werken. Het doet je wat als je beseft dat de bijbel geschreven is door iemand die veel van je houdt.

15 God brengt door de bijbel het geloof aan hen die nog geen christen zijn.
Joh 20: Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan, die niet in dit boek staan, maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam. Wat gebeurt er als God spreekt? 1. God brengt door de bijbel het geloof

16 God spreekt door de bijbel tot christenen
Luisteren naar Gods Woord maakt dat je meer op Hem gaat lijken 2 Kor. 3:18 geeft vreugde en vrede Ps 23:5 geeft sturing (leiding) in je leven Ps 119:105 sterkt je lichaam als een medicijn Spr. 4:20-22 helpt je in je strijd tegen de zonde Matth 4:1-14 gaat diep Hebr 4:12 leidt tot volharding Ps 1:3 2. God spreekt door de bijbel tot christenen waardoor ze veranderen

17 Hoe horen wij God door de bijbel tot ons spreken?
Tijd Plan een moment Wees realistisch Methode Bid Wat staat er? Wat betekent het / wat wordt er bedoeld Hoe heeft deze boodschap betrekking op mij? Plaats Rustige plek, weinig afleiding Tijd: Als je iemand beter wilt leren kennen, dan zul je daarvoor (met tijd) moeten investeren, drempel over moeten. Zo is het ook met God. Als je de bijbel wil gaan lezen, stel dan geen onhaalbaar doel. Begin met een paar minuten per dag. Methode: Ga vooraf in gebed en vraag om concentratie. Probeer een aantal punten helder te krijgen: Plaats: Zoek een rustige plek op waar weinig afleiding is. BIJBEL= bewijs dat God zich wil laten kennen.


Download ppt "De Bijbel lezen: waarom en hoe?"

Verwante presentaties


Ads door Google