De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OCW 3 juli 2012 Gemeenten en Ouder- betrokkenheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "OCW 3 juli 2012 Gemeenten en Ouder- betrokkenheid."— Transcript van de presentatie:

1 OCW 3 juli 2012 Gemeenten en Ouder- betrokkenheid

2 Ontwikkelingen ouderbetrokkenheid 1. Investeren rondom kinderen (RMO 2009) - Opvoeding zaak van individu geworden - Overheid risicotaxateur en hulpverlener - Andere focus: sociale inbedding - Overheid minder ingrijpen, meer voorwaarden creëren

3

4 Ontwikkelingen ouderbetrokkenheid 2. Ouders als partners (Onderwijsraad 2010) - Ouders met elkaar verbinden -Goede betrokkenheid van ouders bij elkaar, bij de klas en bij school kan effect hebben op sociale cohesie in de buurt -Wederzijds verwachtingen uitspreken en vastleggen -De school als oefenplaats voor actief burgerschap en sociale integratie

5

6

7

8

9 Ontwikkelingen ouderbetrokkenheid 3. Ouderbetrokkenheid in het onderwijs (Literatuurstudie Adri Menheere en Edith Hooge 2010) - Ouderbetrokkenheid doet ertoe -Educatief partnerschap: opvoeding en onderwijs beschouwen als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en school -Vertrouwen en gelijkwaardigheid belangrijk -Trainen van ouders in ondersteuningsactiviteiten rondom huiswerk succesvol

10 SCHOOL- SUCCES KIND OUDER- BETROK- KENHEID

11 Argumenten om werk te maken van Ouderbetrokkenheid Vergroot het schoolsucces Vergroot de leermotivatie van leerlingen Het gezag/respect voor de school (vertrouwen) neemt toe Vergroot het werkplezier van professionals

12 Terminologie Wat wordt bedoeld met ouderbetrokkenheid? Ouders zijn thuis betrokken bij het leer- en ontwikkelingsproces van hun kinderen Ouders zijn betrokken bij de school waarop hun kinderen zitten Ouders en school werken samen aan de ontwikkeling van kinderen

13 Ouderbetrokkenheid/partnerschap Maatschappelijk partnerschap samen met je kind in de buurt Ouderparticipatie activiteiten extra handen formeel bestuur/MR Educatief partnerschap didactisch partnerschap (onderwijs-ondersteunende rol van ouders) pedagogisch partnerschap (opvoed-ondersteunende rol van ouders )

14 Ontwikkelingen ouderbetrokkenheid 4. Brief minister aan Tweede Kamer (nov.2011) - Gemeenten gaan stimuleren dat ouders thuis meer ontwikkelactiviteiten doen. - Gemeenten gaan ouders stimuleren om te participeren in activiteiten op de vroeg- of voorschool. -Aandacht besteden op scholen aan normen en waarden, het gezag van de leraar -Keurmerk ouderbetrokkenheid stimuleren

15 Indicatoren Inspectie 1.Gericht ouderbeleid 2.Ouders zijn vooraf adequaat geïnformeerd 3.Intake (ouders bevragen) 4.Stimuleren om thuis ontwikkelingsstimulerende activiteiten te doen 5.Participatie in VVE-activiteiten in de voor/vroegschool 6.Informeren over de ontwikkeling van hun kind 7.Rekening houden met de thuistaal 15

16

17 Ontwikkelingen ouderbetrokkenheid 5. Programma Ouderbetrokkenheid OCW 2012 De twee hoofdthema’s van het programma : De school als leergemeenschap Verhoging van de leeropbrengsten www.oudersenschoolsamen.nl

18 Rol voor gemeenten “ Maak van de kerstboom waar iedereen de eigen sterren en ballen in heeft gehangen, een paraplu waaronder de ouderactiviteiten vanuit een samenhang en duidelijke visie zijn ondergebracht”

19 Plan van aanpak Gemeenten willen het ouderbeleid samen met betrokken partners gaan stroomlijnen en vatten in een samenhangend plan van aanpak Het plan van aanpak is onderdeel van de nota jeugdbeleid en speerpunt in de Lokaal Educatieve Agenda

20 Uitwerking in plan van aanpak Inventariseren huidige situatie Visie op ouderbetrokkenheid (grote lijnen) Doelen bepalen (concreet) Activiteiten om doelen te behalen Uitvoerende partijen Concrete handvatten voor implementatie en uitvoering Voorstel voor evaluatie en monitoring

21

22 Najaar 2012 Actie rond ouderbetrokkenheid (in samenwerking met regionale ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid)


Download ppt "OCW 3 juli 2012 Gemeenten en Ouder- betrokkenheid."

Verwante presentaties


Ads door Google