De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 Bond KBO  jul-14 Workshop Focus op VVE: scholen en gemeenten samen aan de slag LEA congres 5 november 2008 Presentatie: Ron Davids.

Verwante presentaties


Presentatie over: " Bond KBO  jul-14 Workshop Focus op VVE: scholen en gemeenten samen aan de slag LEA congres 5 november 2008 Presentatie: Ron Davids."— Transcript van de presentatie:

1  Bond KBO  jul-14 Workshop Focus op VVE: scholen en gemeenten samen aan de slag LEA congres 5 november 2008 Presentatie: Ron Davids

2  Bond KBO  jul-14 Workshop agenda Ronde 1 •11.30-11.45 doel van de workshop voorstel ronde wat verwachten we •11.45-12.00 van knip naar burg, presentatie VVE lokaal door Ron Davids •12.00-12.30 actieve inbreng door deelnemers Ronde 2 •13.30 –14.30 uur

3  Bond KBO  jul-14 Focus op voor- en vroegschoolse educatie: van knip naar brug •overheid ziet VVE als het middel om achterstand bij (zeer) jonge kinderen met succes te bestrijden; •de overheid investeert aanzienlijk in VVE; van 110 mlj. in 2008 tot 210 mjl. in 2011; •vanaf 2006: gemeente zorgt voor de voorschool en het schoolbestuur voor de vroegschool: de knip; •gemeenten mogen tot 2010 nog investeren in de vroegschool, dan stoppen. Dus afbouwregeling •2008; afspraken tussen Rijk en gemeenten en OCW en scholen; de brug

4  Bond KBO  jul-14 Afspraken tussen het Rijk en de gemeenten: de voorschool •alle doelgroepkinderen naar de voorschool in 2001 en taalachterstand met 40% verminderd •vanaf 2008 ontvangen alle gemeenten geld voor de voorschool •in 2011 een dekkend aanbod van voorschoolse educatie •extra geld van ministerie van OCW •gemeenten investeren uit eigen middelen in de voorschool

5  Bond KBO  jul-14 Afspraken tussen OCW en de schoolbesturen: Agenda Focus op de vroegschool •extra gewichtengelden bestemd voor de vroegschoolse educatie, in 2011; 70 mlj. •extra geld naar gewichtenscholen in 2008 en 2009 voor Focus op vroegschool: € 7.700 per jaar; •wat moet de school daarvoor doen? •scholen die in aanmerking komen voor gewichtengeld bieden leerlingen in groep 1 en 2 uiterlijk 2011 vroegschoolse educatie aan. Voor gewichtenleerlingen vier dagdelen per week •de uitvoering van VVE programma’s met dubbele bezetting of een gunstige leerkracht- leerling ratio •monitoren van leerlingen in groep1, 1 en 2 en 4 via het leerlingvolgsysteem van de school. •afspraken maken over dekkend aanbod en tegengaan van segregatie •professionalisering van de leerkrachten •bestuurlijk ondersteuningstraject inde periode 2008 t/m 2010. Van knip naar brug

6  Bond KBO  jul-14 Achtergrond van de gemeente •na afbraak van gemeentelijk onderwijsbeleid, nu weer herleving •politiek is in zekere mate instabiele factor •school de vindplaats voor al uw oplossingen, maar kan dat ongeremd? •weer opbouwen van capaciteit en deskundigheid •versterkte focus (druk) op gemeenten m.b.t. jeugdbeleid •druk van rijksoverheid zien door te leiden naar scholen en schoolbesturen •gemeenten steken eigen geld in het onderwijs en willen resultaten zien: betere kwaliteit van het onderwijs

7  Bond KBO  jul-14 Achtergronden van het schoolbestuur en scholen •knip in VVE nog maar kort, sinds 2006 •veel onduidelijk gebleven, met name het geld •geen helder invoeringstraject en samenval met invoeren lumpsum en wijziging gewichtenregeling •gevolg: veel onzekerheid op school en bestuursniveau •ervaringen met oude GOA beleid; één en al verantwoorden •terugkeer van de gemeente door nieuw kabinetsbeleid via jeugdbeleid en nieuwe onderwijswetgeving •politiek is in zekere mate een instabiele factor

8  Bond KBO  jul-14 De voorgenomen harmonisatie kinderopvang, peuterspeelzaalwerk in relatie tot VVE •kinderopvang nu ook in beeld voor de voorschoolse educatie •kwaliteitseisen pszw gelijk aan de kinderopvang •gemeente heeft regie en bepaalt het tempo •gaat dit de Focus op VVE vertragen of kan dit juist de Focus op VVE versterken/ versnellen?

9  Bond KBO  jul-14 Hoe een brug bouwen? •bestuurlijk ondersteuningstraject •scholen beter informeren en ondersteunen •Oberon ondersteunt al gemeenten •heldere informatieverstrekking over en weer op lokaal niveau •respect voor ieders verantwoordelijkheid •van verplicht overleg naar verplichte afspraken? •gezamenlijke Plan vorming richting 2010 over strijd tegen achterstanden in het basis onderwijs

10  Bond KBO  jul-14 Het 10 puntenplan; hoe komen we van knip naar brug? •het actieve onderdeel van de workshop •korte reacties op presentatie; analyse en oplossingsrichting •uitwisseling tussen de deelnemers van lokale ervaringen •welke elementen staan centraal als fundering voor de brug naar samenhangend VVE beleid •naar een 10 puntenplan van Brug naar knip voor VVE


Download ppt " Bond KBO  jul-14 Workshop Focus op VVE: scholen en gemeenten samen aan de slag LEA congres 5 november 2008 Presentatie: Ron Davids."

Verwante presentaties


Ads door Google