De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Centrale Aanmelding in Nijmegen (Apparatsjik-dwang of Keuze, comfort en transparantie)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Centrale Aanmelding in Nijmegen (Apparatsjik-dwang of Keuze, comfort en transparantie)"— Transcript van de presentatie:

1 Centrale Aanmelding in Nijmegen (Apparatsjik-dwang of Keuze, comfort en transparantie)

2 Randvoorwaarden Bestuurlijke schaalvergroting 1.6 besturen 2.41 basisscholen 3.14000 leerlingen 4.20 procent kansarme leerlingen oplopend tot 60 procent in sommige stadsdelen/wijken Huisvestingsmiddelen doorgedecentraliseerd 1.Vanaf 2007 2.2 uitzonderingen

3 Doelen Voor de gemeente Scheiding kansarm/kansrijk verkleinen Band scholen buurten versterken Verminderen reis en trek gedrag Voor de scholen (i.c. besturen) Niet bouwen voor witte of zwarte vlucht Administratief stroomlijnen aanmelding

4 Hoe? Opgenomen in het akkoord over doordecentralisatie november 2007 als basisafspraak. Gemeente investeert 50.000 per jaar, vier jaar lang Vervolgens voorbereid met bestuurders twee grote schoolbesturen. Contouren helder Start project want inmiddels twee honoreringen voor extra geld Rijk Extra 50.000 euro Rijk en CPS ondersteuning

5 Contouren project Vier peilers 1.Centrale aanmelding, spelregels en plafonds 2.Beïnvloeden schoolkeuze gedrag ouders 3.Gemengde Scholen helpen (CPS) 4.Gemengde wijken Vier jaar Iedereen doet mee Projectopzet 2 maal 50.000 euro per jaar gedurende 4 jaar

6 Groepen leerlingen Drie hoofdgroepen leerlingen op wie de set spelregels voor vulling van de groepen 1 volgtijdelijk worden toegepast: Kinderen uit Nijmegen Kinderen uit Nederlandse gemeenten buiten Nijmegen Kinderen uit het buitenland (i.c.Duitsland)

7 Spelregels 1. Broertjes en Zusjes krijgen voorrang boven; 2. Kinderen voor wie de school de dichtstbijzijnde school is krijgen voorrang boven; 3. Overige aanmeldingen. Vanuit deze groep worden kinderen bijgeplaatst wanneer zij positief bijdragen aan de gewichtverdeling van 30(gewicht) -70 (niet gewicht) in een klas. Bij overaanmelding bij toepassing van een spelregel wordt geloot.

8 Verwachtingen Gezamenlijkheid is en blijft heel belangrijk! Het zal lang gaan duren! Meer kansen voor kansarme kinderen om op populaire scholen terecht te komen. Gelijke kansen (ongeacht kansarm of kansrijk) voor allen om op een school in de buurt terecht te komen. Geleidelijk aan minder kinderen die de dichtstbijzijnde school overslaan.

9 Toetsing Onderwijsmonitor levert een tabel waaruit blijkt hoeveel kinderen de dichtsbijzijnde school overslaan. Onderwijsmonitor levert inzicht in de verdeling kansarm/kansrijk per school. Management informatie uit het systeem van centrale aanmelding. Op basis hiervan een jaarlijkse evaluatie door besturen en gemeente en eventuele bijstelling van spelregels en/of plafonds.

10 Tenslotte Zowel de voor- als tegenstanders snappen niet precies hoe het werkt! Politiek beladen onderwerp. De reacties lopen dus ook langs politieke scheidslijnen. Geen enkel kind wordt geplaatst op een school die niet door een ouder is opgegeven!!


Download ppt "Centrale Aanmelding in Nijmegen (Apparatsjik-dwang of Keuze, comfort en transparantie)"

Verwante presentaties


Ads door Google