De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wie het begrijpt mag het uitgeven

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wie het begrijpt mag het uitgeven"— Transcript van de presentatie:

1 Wie het begrijpt mag het uitgeven
Financiën bij de Lea Wie het begrijpt mag het uitgeven

2 Voor goed beleid is nodig
1. Helderheid over de financiële middelen, omvang, bronnen, termijn, fasering 2. Balans tussen de financiële middelen en de ambities van het lokale beleid 3. Afspraken over wijze van inzet en verantwoording van bestedingen

3 Hoe zit dat bij lea –ad 1 Budgetten vaak onduidelijk
Balans tussen geld en inhoud te zelden onderbouwd Nog veel aarzeling over wederzijdse afleggen van financiële verantwoording, angst voor frictie

4 Onduidelijkheid budgetten
Rijk Vooraankondiging, aankondiging, beschikbaarstelling, verdeling, herhaling, nog eens herhaling (5 á 6 keer politiek scoren) Verschillen in status gelden (enveloppe, accrès, voorwaardelijk, onvoorwaardelijk) Verschillende criteria voor verdeling Zelfde punt genoemd door verschillende departementen, ander getal en andere naam

5 Om gek van te worden Werktitel van wat later de financiële bijsluiter werd. Gemeente Onzekerheid over inzet accrèsgelden voor beoogde doel (bijv. vve) Weinig zekerheid over meerdere jaren Vaak voorkeur voor gesloten besteding

6 schoolbesturen Onzekerheid over besteding gelden voor beoogde doel (bijv. vve) Terughoudend in informeren scholen en gemeente over budgetten Beperkte neiging om eigen geld in te zetten (liever overheid laten betalen)

7 Gevolg van onduidelijkheid over financiën
Moeilijk om inhoudelijk beleid van de grond te krijgen zonder financiële transparantie Bevordert eerder wederzijds wantrouwen dan wederzijds vertrouwen Doet afbreuk aan kwaliteit van het lokale educatieve beleid

8 Hoe zit dat bij lea – ad 2 Weinig samenhang tussen gewenste opbrengsten beleid en inzet van financiën. We roeien dus maar met de riemen die we hebben Ontbreekt vaak aan onderzoek of ervaringsgegevens om die relatie te leggen Ondanks verbeteringen blijft dit een zwak punt in beleid

9 Hoe zit dit bij de lea – ad 3
Gegeven 1 en 2 is het wel begrijpelijk dat er veel aarzeling is om elkaar streng aan te kijken en kritisch te bevragen We proberen echter vooral op goede voet met elkaar te blijven ook als er reden is om eens goed boos te worden

10 Kan dit beter? Ja, als we aan genoemde punten echt aandacht besteden en stapje voor stapje werken

11 Opties voor financiën 2 opties
We bouwen eerst een fonds uit rijksgeld, gemeentegeld en schoolbesturengeld en gaan dan vanuit dat budget het beleid invullen – wie betaalt, bepaalt b. We maken samen beleidsplannen en gaan dan geld inzamelen – wie wil bepalen, mag ook betalen

12 Toegevoegde taken We toetsen steeds of een budget past bij wat we willen bereiken, evt. externe toetsing van de relatie We helpen elkaar aan mogelijk in te zetten geld ook echt in te zetten voor onderwijs (bijv. accrèsgelden of vroegschoolse gelden) We regelen linksom of rechtsom dat gelden worden verantwoord (evt. extern), op hoofdlijnen maar wel kritisch

13 Lea en geld Financiën moeten veel meer aandacht krijgen in de lea ontwikkeling Financiën niet als sluitpostprobleem van het beleid maar als basis Bij lea gebaseerd op partnership past dat iedere participant bijdraagt aan de lea Reëele vaststelling van kosten van activiteiten Gelden van rijkswege inzetten voor lokaal beleid, maar dan ook passend binnen de eigenheid van het lokale beleid.


Download ppt "Wie het begrijpt mag het uitgeven"

Verwante presentaties


Ads door Google