De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Waarom ‘Financiën en Leermiddelenbeleid’? Doel van deze presentatie Het budget en de kosten De verdelingssystematiek Twee scholen, twee scenario’s De logistiek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Waarom ‘Financiën en Leermiddelenbeleid’? Doel van deze presentatie Het budget en de kosten De verdelingssystematiek Twee scholen, twee scenario’s De logistiek."— Transcript van de presentatie:

1 Waarom ‘Financiën en Leermiddelenbeleid’? Doel van deze presentatie Het budget en de kosten De verdelingssystematiek Twee scholen, twee scenario’s De logistiek van leermiddelen Meer informatie? Financiën en Leermiddelenbeleid

2 Waarom ‘Financiën en Leermiddelenbeleid’? Leermiddelenbeleid heeft een directe relatie tot: –aanschaf en/of ontwikkeling (digitaal) leermateriaal; –kosten i.v.m. professionalisering personeel; –investering (en afschrijving) ict-infrastructuur. Drie kostenposten, één budget… dus strikte afwegingen en keuzes zijn noodzakelijk!

3 Het budget… een optelsom van het … –schoolboekenbudget (€ 321 per leerling) en eventueel een deel van het … –ict-budget, personeelsbudget, professionaliseringsbudget, mediatheekbudget, innovatie- of kwaliteitsbudget, kwaliteitsimpuls –(vrijwillige) ouderbijdrage Vaststellen budget –Wie bepaalt, hoe verloopt besluitvorming?

4 De kosten… aanschaf en/of ontwikkeling (digitaal) leermateriaal kosten i.v.m. professionalisering personeel investering (en afschrijving) ict-infrastructuur

5 De verdelingssystematiek Er zijn vele manieren om het budget (geheel of gedeeltelijk) te verdelen… –niet verdelen… we moeten op schoolniveau uitkomen en hanteren het solidariteitsprincipe –wel verdelen: diverse varianten mogelijk –wie bepaalt het beleid? –budgetbewaking: wie is verantwoordelijk?

6 School A – volledig digitaal Iedere leerling een laptop Digitale leeromgeving, geen leer- en werkboeken

7 Materiële kosten Investeringskosten met jaarlijkse afschrijving

8 Jaarlijkse kosten (toename exploitatie en personele lasten) Totale kosten: € 737.600,-

9 Materiële baten LET OP: professionaliseringskosten!!

10 School B – digitaal/folio In de onderbouw leerjaar 1 en 2 Iedere leerling een laptop Iedere leerling een boekenpakket

11

12 In de kosten per digitaal gefaciliteerde leerling ad € 734,15 is meegenomen: –de kosten van de laptop van docenten en leerlingen –de kosten van de technische infrastructuur –de kosten van de software –de personele kosten (zie volgende sheet) –diverse kosten –personele kosten

13 Materiële baten De ouders/verzorgen dragen bij aan de kosten van het laptopproject via een eenmalige of jaarlijkse bijdrage van € 400,- resp. € 110,-

14 De logistiek van leermiddelen veel expertise en ervaringen op scholen verschillende opties mogelijk: intern of extern boekenfonds of een combinatie van deze twee punt van aandacht: logistieke kosten wel/niet meenemen in leermiddelenbudget

15 Meer informatie? Zie: De kwestie nr.1 Leermiddelenbeleid www.leermiddelenvo.nl/format_beleidsplan www.vo-raad.nl (zie: Schoolkosten en Innovatieplatform VO) www.pianoo.nl (Expertisecentrum Aanbestedingen)

16 De opdracht Ga naar opdracht 7 – Financiën Excel-bestand – 6 tabbladen Werk de opdracht uit tussen werkbijeenkomst 2 en 3 schoolleiding, evt. in overleg met financieel deskundigen en andere betrokkenen in de school Deel de opbrengst tijdens werkbijeenkomst 3 binnen de werkgroep en met andere scholen


Download ppt "Waarom ‘Financiën en Leermiddelenbeleid’? Doel van deze presentatie Het budget en de kosten De verdelingssystematiek Twee scholen, twee scenario’s De logistiek."

Verwante presentaties


Ads door Google