De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

25 MEI 2009 26 MEI 2009 Workshop : onderwijskundige context en ict.

Verwante presentaties


Presentatie over: "25 MEI 2009 26 MEI 2009 Workshop : onderwijskundige context en ict."— Transcript van de presentatie:

1 25 MEI 2009 26 MEI 2009 Workshop : onderwijskundige context en ict

2 onderwijskundige context en ict Overwegingen en inzichten aanreiken en uitwisselen om scherp te formuleren wat we (als school ) willen bereiken met ict in het onderwijs.

3 Onderwijskundige context en doorlichting ict Het aanleren van ICT-vaardigheden heeft een grote transferwaarde. Ondanks de aanwezigheid van een uitgerust computerlokaal met internetaansluiting, zijn er geen schoolafspraken over het gebruik ervan. Een ICT-leerlijn ontbreekt. (Doorlichtingsverslag 02-2007 / H...) Het ICT-gebruik wordt doorgaans geïntegreerd aangeboden. Het is gebaseerd op een nog vrij beknopte leerlijn, aangemaakt door een werkgroep. Een nieuw aangeworven teamlid coördineert. Zijn opdracht behelst hoofdzakelijk het technisch op punt stellen van de apparatuur, een internetaansluiting voorzien in alle lokalen en het team nascholen op ICT-vlak. Binnen de kleuterafdeling konden we vaststellen dat het computerpark er ver van technisch ideaal is. De ICT-leerlijn kan aan functionaliteit winnen door ze te baseren op de beginsituatie van leerlingen/leerkrachten en ze verder te graderen. Het zorgteam krijgt de kans zich te professionaliseren in haar specifieke taak en de ICT-coördinator biedt een schooleigen vervolmaking in het computergebruik aan het team aan. (Doorlichtingsverslag 04-2007 / V…) Elke vestigingsplaats beschikt over een goed uitgebouwde computerklas. Daarnaast bevindt zich in bijna elke klas ook minstens één PC (personal computer). De ICT-coördinator (informatie- en communicatietechnologie) verleent omwille van tijdsgebrek vooral technische ondersteuning. De school beschikt over een ICT-leerlijn en de verantwoordelijke stelt ook heel wat bruikbare digitale informatie ter beschikking van de leraren (via een snelkoppeling op het bureaublad). Niettegenstaande het vrij goed uitgebouwde computerpark, blijft het efficiënt gebruik ervan toch sterk leerkrachtgebonden. De bestaande ICT-leerlijn is nog niet in alle klassen geïmplementeerd en de klas-PC wordt in een aantal gevallen niet door de kinderen gebruikt. Een pedagogische raad met vertegenwoordigers vanuit elk niveau en vanuit elke vestiging en graad, aangevuld met de zorg- en ICT-coördinator en de preventieadviseur ondersteunen het intern leiderschap. Op de maandelijkse bijeenkomsten wordt vooral beleidsvoorbereidend werk verricht (o.a. het voorbereiden van de personeelsvergaderingen). (Doorlichtingsverslag 01- 2007 / St-…)

4 onderwijskundige context en ict visie op onderwijs deskundigheid digitaal leermateriaal ICT-infrastructuur

5 onderwijskundige context en ict visie op onderwijs kennis en vaardigheden (deskundigheid) educatieve software / content (digitaal leermateriaal) ICT- infrastructuur

6 Onderwijskundige context en ict ONDERWIJS IS OVERDRAGEN ICT als aanvulling ICT als extra oefenstof ICT inbouwen in het management ONDERWIJS IS INTERACTIE ICT als methodisch onderdeel van het leren ICT in een takensysteem ICT in dag-/weektaak ICT afgestemd op een eigen niveau ICT om samenwerkend te leren ONDERWIJS IS ONTDEKKEN ICT los van elke methode ICT om leerlingen eigen doelen en leerwegen te laten ontdekken  visie op competentie  visie op relatie  visie op autonomie visie op competentie + visie op relatie + visie op autonomie = adaptief onderwijs visie op onderwijs

7 onderwijskundige context en ict SAMMY’S WORKSHOPKWELWERK REKENWEB WOORDKASTEEL ontdekkend leren zelfstandig leren, differentiëren en remediëren diagnosticeren en evalueren inoefenen digitaal leermateriaal

8 visie op onderwijs kennis en vaardigheden (deskundigheid) educatieve software / content (digitaal leermateriaal) ICT-infrastructuur ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier gebruiken een positieve houding tegenover ICT en bereid zijn ICT te gebruiken bij het leren kennis inzicht ervaringen Onderwijskundige context en eindtermen ict (zelfstandig) oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving (zelfstandig) leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen ICT gebruiken om te communiceren

9 ict-coördinator = icoach kennis en vaardigheden (deskundigheid) visie op onderwijs digitaal leermateriaal ICT-infrastructuur adviseren en plannen reflecteren en waarderen coachen en stimuleren inrichten en innoveren Onderwijskundige context en icoach ict-leerlijn ict-beleidsplan

10 Onderwijskundige context en ict-regiowerk http://leerlijn.ict-platform.be http://www.ict-platform.be http://regio.ict-platform.be Gebruikte bron: http://web.kennisnet2.nl/portal/onderzoek/onderzoeken/monitoring/4inbalans2008http://web.kennisnet2.nl/portal/onderzoek/onderzoeken/monitoring/4inbalans2008 http://beleid.ict-platform.be kinderen leerkrachten team overleg + ict-werkbalk

11 Dank voor uw aandacht ! Deze presentatie is beschikbaar via: http://www.ict-platform.be (via “schoolteam”  “visie”  interregionaal overleg)


Download ppt "25 MEI 2009 26 MEI 2009 Workshop : onderwijskundige context en ict."

Verwante presentaties


Ads door Google