De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sharepoint als werk- en leeromgeving

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sharepoint als werk- en leeromgeving"— Transcript van de presentatie:

1 Sharepoint als werk- en leeromgeving
Communicatie, beheren en leren. Madelon Kruijff rector Woll

2 Dé school in Haarlem| Schalkwijk
Nieuwe school, nieuwe kansen In schooljaar 2006/2007 begonnen Gestart met 106 leerlingen 8 lokalen, 2 met active bord In elk lokaal 7 pc’s Communicatie zoveel mogelijk digitaal

3 Visie op onderwijs en communicatie
Nieuwe school met een toekomstgerichte visie Als moderne en toekomstgerichte school met een open karakter wil het Teyler College een bijdrage leveren aan een rechtvaardige en leefbare samenleving, waarin respect en begrip heerst voor verschillen tussen mensen. We doen dit door het verzorgen van modern kwaliteitsonderwijs in een veilig en ordelijk schoolklimaat waarin elke leerling, ongeacht herkomst of overtuiging zich thuis kan voelen en verantwoordelijkheid draagt voor zijn eigen bestaan en dat van anderen.

4 Inzet ICT op het Teyler College
Moderne toekomstgerichte school Iedereen maakt gebruik van informatie Leerlingen Docenten Stafmedewerkers Directieleden Bestuursleden

5 Inzet ICT op het Teyler College
Modern kwaliteitsonderwijs We willen de leerlingen voorbereiden op de maatschappij Activerende didaktiek Samenwerkend leren Vaardigheden onderwijs Kennis Welke rol heeft ICT?

6 Microsoft studiereis voor het onderwijs
Vormgeven aan de visie Microsoft studiereis voor het onderwijs Redmond 14-19 april 2008 Presentatie op het EBC over Sharepoint Discussie met makers Education tool? SLK LMS

7 Microsoft studiereis voor het onderwijs
Vormgeven aan de visie Microsoft studiereis voor het onderwijs Redmond 14-19 april 2008 Bezoek aan scholen, hoe doen zij het?? het = - ICT inzetten in het onderwijs - alle docenten zover krijgen

8 Vormgeven aan de visie De juf Frans

9 Visie vertalen naar beleid
Het gebruik van ICT Gebruik door docenten en leerlingen tijdens het onderwijsproces op school Gebruik door docenten en leerlingen voor het leren buiten de school Gebruik door medewerkers ten behoeve van het organisatorische en administratieve processen Communicatie tussen staf, medewerkers, leerlingen en ouders

10 Niet alle kennis van ICT is in school aanwezig
Uitvoeren van beleid Niet alle kennis van ICT is in school aanwezig Zoek een partner: Hulp bij het maken van de juiste technologische keuzes Integratie van systemen (Magister, office, mail, elo, website etc.) Overkoepelende visie op onderwijs en ICT, samen met betrokkenen oplossingen zoeken en implementeren

11 Geïntegreerde omgeving
Team sites docenten ELO leeringen Externe website Bestuur portaal Processen staf School intranet Openbaar Besloten

12 Kunnen uitvoeren van beleid
Communicatie tussen staf, medewerkers, leerlingen en ouders Het Sharepoint portaal

13 Leerlingen en docenten
Altijd overal ICT Toegang tot persoonlijke informatie Betrokkenheid Inzicht geven in competenties Samenwerken Leren Leerlingen Delen van praktijk beelden Toegang tot rijke content Reductie adminstratieve taken Samenwerken met collega’s Begeleiden van groepen Begeleiden van leerlingen Docenten

14 Betrokkenheid bij leren Inzien van vorderingen Ouders
Ouders en school Betrokkenheid bij leren Betrokkenheid bij pedagogisch klimaat Betrokkenheid bij schoolontwikkeling Communicatie met school Inzien van aanwezigheid Inzien van vorderingen Ouders Kostenreductie Professionele ontwikkeling Kwaliteit van het onderwijs Plannen en budgetten Toegang tot informatie Leerlingadministratie School

15 Kunnen uitvoeren van beleid
Gebruik door medewerkers ten behoeve van het organisatorische en administratieve processen Portal DIS (digitaal informatie systeem) Mijn site

16 Kunnen uitvoeren van beleid
Gebruik door docenten en leerlingen voor het leren buiten de school ELO

17 Kunnen uitvoeren van beleid
Gebruik door docenten en leerlingen tijdens het onderwijsproces op school Facilitair Voldoende werkplekken in lokalen Alle lokalen een activboard Alle docenten een laptop in bruikleen Vaardige gebruikers

18 Volledige baan = 1659 uur Vaardige gebruikers
10% deskundigheidsbevordering = 166 uur 30% door de school in te vullen (3% van totaal = 50 uur)

19 Maak gebruikers vaardig
Deskundigheidsbevordering Alle collega’s krijgen 3 dagdelen een training verzorgt door Er worden looproutes (handleidingen) gemaakt, gedifferentieerde inzet mogelijk. In totaal wordt 12 uur ingezet voor training. Er worden ‘huiswerk’ opdrachten gegeven. De home-dir van het netwerk verdwijnt en gaat naar de ‘mijn site’ De inhoud van ‘mappen’ op de data-dir van het netwerk moeten langzaam overgezet worden naar Sharepoint sites

20 Maak gebruikers vaardig
Deskundige in de school Naar het idee ‘de juf Frans’ wordt er één docent meer getraind bij wie collega’s terecht kunnen met vragen. Voor Sharepoint Voor gebruik Activboard

21 Verdere ontwikkeling ELO / Sharepoint
Implementatie Verdere ontwikkeling ELO / Sharepoint Veel overleg met over de inrichting. Kennis Sharepoint Betrekken van docenten en OOP Kenners van het onderwijs en gebruikers Inhuren van trainers Train de trainer in school; combinatie van

22 Zet in wat af is Planning Voorwaarden voor gebruik: Het moet werken
Het moet meerwaarde hebben voor het huidige werk Gebruikers moeten het kunnen gebruiken Gebruikers moeten niet terugvallen op ‘oude’ manieren

23 Communicatie personeel
Start echte gebruik Sharepoint Als communicatie-platform intern. Laat medewerkers meedenken over verdere stappen, er is geen weg terug..... Studieplanners Leermateriaal Leren met ICT als middel Etc.

24 Vragen? ?


Download ppt "Sharepoint als werk- en leeromgeving"

Verwante presentaties


Ads door Google