De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welke koers vaart het Zuyderzee College?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welke koers vaart het Zuyderzee College?"— Transcript van de presentatie:

1 Welke koers vaart het Zuyderzee College?
Korte presentatie van een aantal actuele thema’s

2 Over welke thema’s gaat het?
Financiële situatie van de school: hoe we gezond blijven Onderwijsrendement: van goed naar nog beter ICT in het onderwijs blijft kenmerk ZC Tevredenheidsmetingen: de resultaten en de acties

3 Financiële situatie Veel scholen voor VO momenteel in financiële problemen Zuyderzee College is financieel gezond We nemen maatregelen om structureel gezond te blijven Maatregelen richten zich met name op verbetering van betaalbaarheid en organiseerbaarheid van basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen (i.s.m. Emelwerda College) en kosten van onze huisvesting We verwachten weinig tot geen extra middelen van ministerie van OCW

4 Onderwijsrendement Ons ambitieniveau: een goede school zijn met een goed onderwijsrendement, minstens op het landelijke niveau Criteria Inspectie sinds enkele jaren aangescherpt t.a.v. onderwijsopbrengsten en systeem van kwaliteitszorg: - kansenbeleid Zuyderzee College moest op de schop - kwaliteitszorg was voldoende Gerichte actieplannen per opleiding werden ingezet

5 Onderwijsrendement nu (2)
In voorjaar 2013 alleen GTL nog onder toezicht, examenresultaten GTL juli 2013 verbeterd Slagingspercentages hele school verbeterd in 2013 t.o.v. 2012

6 2012 2013 Lemmer Basis 100% Kader GTL 77% 86% Emmeloord 98% 78% 91% Havo 72% 81% Vwo 89%

7 Onderwijsrendement (3)
Kwaliteit van de lessen krijgt expliciet aandacht in alle opleidingen: intervisie tussen collega’s lesbezoeken schoolleiding teamcursussen

8 Digitaal onderwijs Zuyderzee heeft ambitie om voordelen ICT te gebruiken in onderwijs en onderhouden van contacten Voordelen: snel, aantrekkelijk en motiverend, maatwerk mogelijk voor leerlingen, bereidt leerlingen voor op hun toekomst Over enkele jaren nauwelijks nog lesmethoden op papier

9 Wat is voordeel voor leerlingen van laptoponderwijs in onderbouw?
Eenvoudig differentiatie mogelijk in de les: oefeningen, teksten Inoefenen, automatiseren met een geduldige computer (spelling, grammatica, rekenen), onmiddellijke feedback bij fouten Gebruik van internet als bron

10 Fasering in invoering digitaal onderwijs
Nog maar weinig scholen werken geheel met digitale methoden. Zuyderzee College is openbare school, we willen voor iedereen bereikbaar zijn en ouders niet verplichten tot aanschaf laptop. Zuyderzee werkt in alle klassen met leenlaptops, maar nog niet in bovenbouw havo/vwo. Reden: goede, betaalbare digitale methoden nog niet beschikbaar in volle breedte, en kosten te hoog van combinatie laptop/tablet + boekenpakket.

11 ICT in onderwijs bovenbouw h/v
Methoden aantal vakken deels gedigitaliseerd Voor alle vakken ook digitale opdrachten (instructiefilm bekijken, zoekopdrachten bronnen op internet) Leerlingcomputers beschikbaar in school Studiewijzers en programma’s van toetsing en afsluiting Communicatie met docent en medeleerlingen

12 Resultaten tevredenheidsonderzoeken
Tevredenheidsonderzoeken maart/april 2013 en resultaten quickscan adviesbureau Sterke punten zijn: sfeer, veilige school, groot en toch kleinschalig, vernieuwend, goede aansluiting bij basisonderwijs Verbeterpunten: kwaliteit leerlingenzorg te persoonsafhankelijk, ZC lijkt alleen school voor zelfstandige leerlingen, duidelijkheid verschaffen over toekomst laptoponderwijs

13 Acties 2013-2014 n.a.v. tevredenheidsonderzoeken
Scholing van mentoren op diverse gebieden Zorgbeleid beter verankerd (structuur en aansturing) Rol van laptop/tablet in ons onderwijsproces inzichtelijker maken

14 Ten slotte Samen maken we de school
Ouders en school hebben elkaar nodig Dank voor uw aandacht!


Download ppt "Welke koers vaart het Zuyderzee College?"

Verwante presentaties


Ads door Google