De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie Flexcollege Experimenteren met flexibiliseren

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie Flexcollege Experimenteren met flexibiliseren"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie Flexcollege Experimenteren met flexibiliseren
11 november 2008 Marjan Frijns – Jef vd Hurk Kees

2 Flexibel onderwijs … Veel vragen
Wat is flexibiliteit Wat betekent ‘flexibel onderwijs’ ? Welke mate van flexibilisering kunnen we aan? Wat zijn de consequenties voor onze organisatie? Is het de oplossing voor de uitdaging waarvoor we staan? …,

3 Project Flexibel Leren (1)
Resultaten Fase 1: Visie op Flexibel leren in relatie tot CGO Procesmodellen Principes en randvoorwaarden voor de inrichting van onderwijslogistiek

4 Project Flexibel Leren (2)
Vervolg Fase 2: Inzicht in organisatorische consequenties in relatie tot de mate van flexibiliteit Computersimulatie vraaggestuurd onderwijs Workshop op maat: 2 dagdelen Doelgroep: Bestuurders en managers mbo-instellingen intake workshop I FlexCollege voor- bereiding dl II workshop II (maatwerk) evaluatie

5 Doel en werkwijze workshop I
Verkennen van een vraaggestuurde onderwijsplanning Inzicht krijgen in de effecten voor de onderwijsorganisatie Middel Losweken uit de eigen praktijk “Experimenteren” met variabelen om effecten te zien Resultaat: Discussie over variabelen flexibilisering Confrontatie met situatie eigen instelling

6 Voorbeelden flexibilisering
Meerdere instroommomenten per jaar Wat is het effect op de studieduur van studenten? Wat is het effect op de bezetting van accommodaties? 2. Avondopenstelling Wat is het effect op de studieduur van studenten? 3. …

7 Welkom!

8 Visie op flexibel onderwijs
Het onderwijs van het FlexCollege is flexibel om elke deelnemer te kunnen bieden wat hij nodig heeft om zijn opleiding effectief en efficiënt met succes af te ronden.

9 Kenmerken Nieuw ROC met vijf clusters opleidingen
Competentiegericht onderwijs Leervraag van de student staat centraal Nu: 42 weken per jaar open van tot uur Ambitie: verdergaand flexibiliseren, aanpak per sector Cluster “Uiterlijke Verzorging” is momenteel hard aan de slag

10 Logistiek proces op hoofdlijnen
Bron: Publicatie Flexibel leren

11 “Onderwijs Catalogus”
Leeractiviteiten: Competentieontwikkeling “Vak”-gerichte onderwijsactiviteiten

12 “Resource Catalogus”

13 Studentendossier Studiepunten Competentiegroei Behalen van toetsen
Individueel programma Op basis van het dossier: ‘wat moet ik nog?’

14 Analyse Tool (1) FlexCollege heeft een analysetool laten ontwikkelen ter ondersteuning van besluitvorming over flexibliseren De tool is maatwerk voor het FlexCollege en ontwikkeld door de TU Delft in samenwerking met OU Scenario’s voor verdergaande flexibiliteit kunnen met elkaar worden vergeleken Indicatoren zijn: studieduur zo kort mogelijk optimale bezetting docententeams optimale bezetting accomodatie

15 Analyse Tool (2)

16 Aspecten flexibilisering

17 << Demonstratie >>
Analyse Tool (3) << Demonstratie >> Experimenteren met de tool

18 Namens het FlexCollege dank ik u voor de aandacht…
Terug naar het programma

19 Inzet workshop, voorbeelden
Visie ten aanzien van flexibiliteit in beperkte kring Inzet workshop met als doel verbreding dialoog en draagvlak Voorgenomen strategie ten aanzien van flexibel leren Inzet workshop voor dialoog en toetsing van logistieke consequenties Nieuwe opleidingen in nieuw gebouw. Wens flexibiliteit te vergroten. Inzet workshop ter ondersteuning keuzes voor flexibiliteit.

20 : Flexibel onderwijs organiseren
voor- bereiding dl II intake workshop I FlexCollege workshop II evaluatie Vervolg modules Bepalen oplossingsrichtingen Uitwerken oplossingsrichting Bepalen oplossingsrichtingen Komen tot richtinggevende uitspraken, breder gedragen dan kerngroep Welk niveau van flexibiliteit wordt geambieerd? Uitwerking oplossingsrichting Vaststellen positie van de huidige situatie t.o.v. de beoogde situatie Prioritering van aspecten flexibilisering (onderwijscatalogus, verruimen openingstijden, organisatie onderwijsteams,…) Doordenken van opbrengsten, uit te voeren activiteiten en de benodigde middelen Discussie tussen ‘kerngroep’ en operationeel leidinggevenden Aanpak voor implementatie Impact- en gap analyse waarbij accent kan liggen op mens of middelen (ICT) Nadruk op de Menskant: interventie strategie Nadruk op de ICT-kant: aanpak migratie ict systemen Aanpak implementatie

21 Workshop ‘FlexCollege: Flexibel onderwijs organiseren’
Geïnteresseerd? Mail of bel Doelgroep Bestuur en management. Eén instelling. Een groep bestaat uit maximaal vijftien deelnemers. Afhankelijk van de leervraag. Kosten € 5.000,- Workshop bestaat uit twee dagdelen


Download ppt "Presentatie Flexcollege Experimenteren met flexibiliseren"

Verwante presentaties


Ads door Google