De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samen met ouders aan het werk!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samen met ouders aan het werk!"— Transcript van de presentatie:

1 Samen met ouders aan het werk!

2 Op een schaal van 1 tot 10

3 Samenwerken met ouders
Er is een relatie nodig. Educatief partnerschap = de relatie tussen school en ouders. Drie doelen: Pedagogisch: zoeken van afstemming in opvoeding en benaderen van kinderen. Organisatorisch: bijdragen aan het reilen en zeilen van de school. Democratisch: informeel en formeel meedenken en meebeslissen met de school / afleggen verantwoording van de school aan ouders (horizontale verantwoording)

4 meeleven meehelpen meedenken meebeslissen Betrokkenheid ouders – eigen kind Betrokkenheid ouders- school/ groep Betrokkenheid school -thuissituatie

5 Belangrijkste conclusies uit onderzoek
Vooral individuele contacten met ouders zijn belangrijk om partnerschap te bevorderen. Creëren van ontmoeting met ouders. Informalisering van de relatie tussen ouders en school. In dialoog met ouders. Leerlingen inzetten als tussenschakel. Positieve feedback over de leerling.

6 Waarom investeren in partnerschap?
Beiden een pedagogisch rol. Samen verantwoordelijk voor de identiteitsontwikkeling van de kinderen. Positieve invloed op cognitieve ontwikkeling Positieve invloed op houding ouders naar school. Door samenwerken kunnen jullie elkaars pedagogische en onderwijsgerichte invloed versterken!

7 In groepjes van vier Het 1e lid van de groep vertelt een casus, een situatie met ouders die problemen oplevert. Het 2e lid is de dromer. Hij/zij mag ongeremd fantaseren met de casus als vertrekpunt. Hoe mooi zou het kunnen zijn? Het 3e lid is de criticus. Hij/ zij geeft kritiek op de plannen van de dromer en zoekt naar mogelijke problemen. Het 4e lid is de doener. Hij/zij vertaalt alles wat er is gezegd in concrete plannen waarin de kritiek van criticus wordt meegenomen.

8 Onderwijskundig partnerschap
Pedagogisch partnerschap oudergesprekken Wisselwerking gezin - school Samen opvoeden Didactisch partnerschap Didactiek met ouders delen Hogere resultaten met ouders 100% didactisch partnerschap communicatie organisatie cultuur

9 Formeel partnerschap Ouderparticipatie formele communicatie
inspraak van ouders en kinderen cultuur rond regels en afspraken Informeel partnerschap contact met ouders systematisch ouders betrekken sfeer waarin iedereen welkom is communicatie organisatie cultuur

10 De vijf gouden regels voor het samenwerken met ouders.
1. 2. 3. 4. 5. 1 2 3 4 5

11 De handschoen opnemen!


Download ppt "Samen met ouders aan het werk!"

Verwante presentaties


Ads door Google