De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM BIJ DE PRESENTATIE Basiskwalificatie onderwijs (BKO) aan de Nederlandse universiteiten Hanno van keulen, Centrum voor Onderwijs en Leren, UU.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM BIJ DE PRESENTATIE Basiskwalificatie onderwijs (BKO) aan de Nederlandse universiteiten Hanno van keulen, Centrum voor Onderwijs en Leren, UU."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM BIJ DE PRESENTATIE Basiskwalificatie onderwijs (BKO) aan de Nederlandse universiteiten Hanno van keulen, Centrum voor Onderwijs en Leren, UU Christiaan van den Berg, Domeinleider onderwijs, VSNU mei 2012

2 Andere tijden! Investeren in talentvolle studenten betekent ook investeren in de docenten. Topdocenten getraind voor onderwijs aan topstudenten De Universiteit Utrecht reikte begin mei 2012 de eerste certificaten uit aan elf docenten die met succes de ‘Leergang Honours Teaching’ afrondden.

3 Aanleiding Zes universiteiten werkten samen in de ontwikkeling van een BKO Staatssecretaris Mark Rutte begon campagne voor meer begeisterung In de nieuwe wet dreigde hij docentprofessionalisering te regelen Universiteiten besloten tot zelfregulering BKO werd – via het Rectorencollege – serieus opgepakt. Begin 2008 ondertekening wederzijdse erkenning Student Success Programme: shared priority of the universities: Student centred, individual approach, differentation Challenging for excellent students, inspiring for good students and providing more structure to weak students (drop outs) First year experience: give students the opportunity to figure out if they are in the right place, if necesary send them to another type of degree Academic engagement: co-curricular activities, involving student associations,

4 Overeenkomst Student Success Programme: shared priority of the universities: Student centred, individual approach, differentation Challenging for excellent students, inspiring for good students and providing more structure to weak students (drop outs) First year experience: give students the opportunity to figure out if they are in the right place, if necesary send them to another type of degree Academic engagement: co-curricular activities, involving student associations,

5 Wederzijdse erkenning van de BKO
Wie: de 14 (research) universiteiten Allemaal verschillende startsituaties Proces naar consensus over competenties van docenten in het HO: Eerste BKO-regeling: 1996 Proces naar wederzijdse erkenning: ORD 2008 Relatie tussen BKO-programma's en 'succes' concept 2

6 Criteria voor de review van BKO regelingen
Implementatie Toetsing Inhoud Formeel, instellingsbreed programma Gefaciliteerd en en gecontroleerd door het CvB Civiel effect Formele toetsprocedure met sleutelrol voor opleidingsmanagement 'Substantief’ en gelijkwaardig Maakt kandidaten competent voor uitvoering onderwijstaken

7 Wat is‘substantief’? ‘Anything goes’, als een docent maar competent wordt Inhoudelijk gaat het om: Kennis van de discipline Ontwerpen van onderwijs Uitvoeren van onderwijs Toetsen en evalueren Algemene vaardigheden (samenwerken, plannen, et cetera)

8 Serieuze toetsing Toetsen op (start)competenties, niet op inspanningen
Toetscommissie met direct belanghebbenden (leidinggevende, opleidingsdirecteur) Consequenties bij afwijzing Vrijlaten van de weg Vrijwel overal portfolio-model

9 Wanneer is de BKO-regeling een succes?
Succes voor de maatschappij: Kwaliteit van student-leren Kwantiteit: absolute aantallen en rendement ‘Value for (tax payers) money’ Succes voor de instelling: Aantrekkingskracht op studenten (‘we’re big’) Hoge plaats op de ranglijsten (‘we’re good’) Identiteit (‘we’re special’) Succes voor de deelnemers Tevredenheid; persoonlijke ontwikkeling; intrinsieke motivatie Carrière-ontwikkeling Sturingsmogelijkheid voor opleidingsmanagement

10 Parameters voor ‘succes’
Aantal gekwalificeerde docenten Aantallen en percentages Positieve effecten op leerresultaten Student evaluaties; rendement; ????? Reputatie (nationale surveys) Acceptatie van het programma door betrokkenen: Tevredenheid van (docent)cursisten Tijd besteed aan aan professionalisering Acceptatie programma bij management Interne en externe erkenning door publiek, politiek, studenten e.d.: Prijzen; carrière mogelijkheden; accreditatie; imago; status van het beroep; vertrouwen

11 Correlaties, attributies en verklaringen
Relaties tussen (kenmerken van) programma’s en succes hangen samen met: Onderwijsbeleid en ambities van instelling én docenten Consistentie van programma wat betreft doelen, vorm en toetsing Steun van het management (CvB én decanen/opleidingsdirecteuren) Inbedding in human resource management (vaste aanstelling; loopbaanontwikkeling; beoordelingsgesprekken)

12 Voor- en nadelen Voordelen: Nadelen:
Er ligt een structuur voor docentprofessionalisering en wederzijdse erkenning Gebruik van docentport folio’s die worden getoetst door toetscommissie (geen standaardcursussen) Ruimte voor eigen invulling door universiteit (regeling BKO is niet landelijk vastgelegd). Ook een ‘zwakte’ Nadelen: Wederzijdse erkenning is metaniveau. Kwaliteit van de professionaliseringstrajecten? Kwaliteitswerkgroep is bezig Geen landelijke ambities (100% BKO), wel registratie (inmiddels prestatieafspraken) Student Success Programme: shared priority of the universities: Student centred, individual approach, differentation Challenging for excellent students, inspiring for good students and providing more structure to weak students (drop outs) First year experience: give students the opportunity to figure out if they are in the right place, if necesary send them to another type of degree Academic engagement: co-curricular activities, involving student associations,

13 Thema’s voor de toekomst
Docentkwaliteit is een prestatie-indicator BKO 2.0: Verdere uitbouw Kwaliteitszorg BKO-trajecten Vrijstellingen zittende docenten Internationale aspecten SKO Vorming van het SKO-traject Wederzijdse erkenning (2013) Onderwijsloopbaan naar “onderwijshoogleraar” Student Success Programme: shared priority of the universities: Student centred, individual approach, differentation Challenging for excellent students, inspiring for good students and providing more structure to weak students (drop outs) First year experience: give students the opportunity to figure out if they are in the right place, if necesary send them to another type of degree Academic engagement: co-curricular activities, involving student associations,

14 Discussiepunten Is BKO van de onderwijskundige of van de docent zelf?
Moet elke docent een BKO behalen of alleen de nieuwe docenten? Is BKO niet bureaucratie en kost de BKO niet docenten veel tijd? Hoe belangrijk is de steun vanuit het College van Bestuur? Niet eerst een Seniorkwalificatie onderwijs (SKO) om opleidingsdirecteuren te professionaliseren? Moeten we niet de zelforganisatie van docenten bevorderen? (Disciplinecentra) Student Success Programme: shared priority of the universities: Student centred, individual approach, differentation Challenging for excellent students, inspiring for good students and providing more structure to weak students (drop outs) First year experience: give students the opportunity to figure out if they are in the right place, if necesary send them to another type of degree Academic engagement: co-curricular activities, involving student associations,


Download ppt "WELKOM BIJ DE PRESENTATIE Basiskwalificatie onderwijs (BKO) aan de Nederlandse universiteiten Hanno van keulen, Centrum voor Onderwijs en Leren, UU."

Verwante presentaties


Ads door Google