De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CALVIJN MEERPAAL ACADEMY

Verwante presentaties


Presentatie over: "CALVIJN MEERPAAL ACADEMY"— Transcript van de presentatie:

1 CALVIJN MEERPAAL ACADEMY
BEGELEIDING NIEUWE LEERKRACHTEN CALVIJN MEERPAAL ACADEMY

2 CALVIJN MEERPAAL Inhoud presentatie: Stukje geschiedenis
Omschrijving locatie Calvijn Meerpaal Waarom Begeleiding Nieuwe Leerkrachten (BNL) Inhoud BNL Waarom Calvijn Meerpaal Academy (CMA) Inhoud CMA Opbrengsten BNL en CMA Vragen

3 CALVIJN MEERPAAL Stukje geschiedenis: VSO LOM school Klein
Overzichtelijk Veiligheid (voor zowel leerlingen als docenten) Structuur Herkenbaar Teamleden: gezamenlijke aanpak congruentie in pedagogisch didactische aanpak

4 CALVIJN MEERPAAL Omschrijving locatie Calvijn Meerpaal:

5 CALVIJN MEERPAAL Omschrijving locatie Calvijn Meerpaal:
- Zorgvestiging Calvijn Meerpaal (VMBO-LWOO) 100% LWOO

6 CALVIJN MEERPAAL Omschrijving locatie Calvijn Meerpaal:
- Zorgvestiging Calvijn Meerpaal (VMBO-LWOO) 100% LWOO Ruim 500 leerlingen die voldoen aan de criteria gesteld door de Regionale Verwijzingscommissie (RVC), krijgen binnen Calvijn Meerpaal de gelegenheid een regulier vmbo-diploma (bb, kb of tl) te behalen.

7 CALVIJN MEERPAAL Omschrijving locatie Calvijn Meerpaal:
- Zorgvestiging Calvijn Meerpaal (VMBO-LWOO) 100% LWOO Ruim 500 leerlingen die voldoen aan de criteria gesteld door de Regionale Verwijzingscommissie (RVC), krijgen binnen Calvijn Meerpaal de gelegenheid een regulier vmbo-diploma (bb, kb of tl) te behalen. Klassen bestaande uit 17 leerlingen

8 CALVIJN MEERPAAL Omschrijving locatie Calvijn Meerpaal:
- Zorgvestiging Calvijn Meerpaal (VMBO-LWOO) 100% LWOO Ruim 500 leerlingen die voldoen aan de criteria gesteld door de Regionale Verwijzingscommissie (RVC), krijgen binnen Calvijn Meerpaal de gelegenheid een regulier vmbo-diploma (bb, kb of tl) te behalen. Klassen bestaande uit 17 leerlingen Leerlingen met mogelijke schade op sociaal-emotioneel en/of didactisch gebied (een kwart van de leerlingen heeft clusterindicatie (ADHD, autisme, etc.)

9 CALVIJN MEERPAAL Omschrijving locatie Calvijn Meerpaal:
- Zorgvestiging Calvijn Meerpaal (VMBO-LWOO) 100% LWOO Ruim 500 leerlingen die voldoen aan de criteria gesteld door de Regionale Verwijzingscommissie (RVC), krijgen binnen Calvijn Meerpaal de gelegenheid een regulier vmbo-diploma (bb, kb of tl) te behalen. Klassen bestaande uit 17 leerlingen Leerlingen met mogelijke schade op sociaal-emotioneel en/of didactisch gebied (een kwart van de leerlingen heeft clusterindicatie (ADHD, autisme, etc.) Passend Onderwijs: inspelen op ondersteuningsbehoefte leerlingen

10 CALVIJN MEERPAAL Waarom BNL?

11 CALVIJN MEERPAAL Waarom BNL?
Omvang leerlingenaantal is gestaag gegroeid (nu: 525)

12 CALVIJN MEERPAAL Waarom BNL?
Omvang leerlingenaantal is gestaag gegroeid (nu: 525) Omvang aantal medewerkers is sterk gegroeid (75 )

13 CALVIJN MEERPAAL Waarom BNL?
Omvang leerlingenaantal is gestaag gegroeid (nu: 525) Omvang aantal medewerkers is sterk gegroeid (75 ) Vaste structuren zijn minder vanzelfsprekend

14 CALVIJN MEERPAAL Waarom BNL?
Omvang leerlingenaantal is gestaag gegroeid (nu: 525) Omvang aantal medewerkers is sterk gegroeid (75 ) Vaste structuren zijn minder vanzelfsprekend Verschillen in (ortho) pedagogische/didactische aanpak

15 CALVIJN MEERPAAL Waarom BNL?
Omvang leerlingenaantal is gestaag gegroeid (nu: 525) Omvang aantal medewerkers is sterk gegroeid (75 ) Vaste structuren zijn minder vanzelfsprekend Verschillen in (ortho) pedagogische/didactische aanpak Expertise wordt opgebouwd i.p.v. op voorhand aanwezig

16 CALVIJN MEERPAAL Inhoud BNL

17 CALVIJN MEERPAAL Inhoud BNL Coaching

18 CALVIJN MEERPAAL Inhoud BNL Coaching Vakbegeleiding

19 CALVIJN MEERPAAL Inhoud BNL Coaching Vakbegeleiding Intervisie

20 CALVIJN MEERPAAL Inhoud BNL Coaching Vakbegeleiding Intervisie
Lesbezoeken

21 CALVIJN MEERPAAL Inhoud BNL Coaching Vakbegeleiding Intervisie
Lesbezoeken Deelname aan CMA programma

22 CALVIJN MEERPAAL Opzet en doel van de Calvijn Meerpaal Academy

23 CALVIJN MEERPAAL Opzet en doel van de Calvijn Meerpaal Academy
- voldoende toerusting van beginnend docent om op onze locatie te werken

24 CALVIJN MEERPAAL Opzet en doel van de Calvijn Meerpaal Academy
- voldoende toerusting van beginnend docent om op onze locatie te werken - eigen loopbaanontwikkeling

25 CALVIJN MEERPAAL Opzet en doel van de Calvijn Meerpaal Academy
- voldoende toerusting van beginnend docent om op onze locatie te werken - eigen loopbaanontwikkeling - beginnende docenten, maar ook ervaren docenten (bij)scholen

26 CALVIJN MEERPAAL Opzet en doel van de Calvijn Meerpaal Academy
- voldoende toerusting van beginnend docent om op onze locatie te werken - eigen loopbaanontwikkeling - beginnende docenten, maar ook ervaren docenten (bij)scholen - congruente aanpak (herkenbaarheid) schoolbreed

27 CALVIJN MEERPAAL Waarom CMA?

28 CALVIJN MEERPAAL Waarom CMA? De nieuwe docent weet …

29 CALVIJN MEERPAAL Waarom CMA? De nieuwe docent weet …
wat er van hem/haar verwacht wordt.

30 CALVIJN MEERPAAL Waarom CMA? De nieuwe docent weet …
wat er van hem/haar verwacht wordt. wat hij/zij van de directie mag verwachten.

31 CALVIJN MEERPAAL Waarom CMA? De nieuwe docent weet …
wat er van hem/haar verwacht wordt. wat hij/zij van de directie mag verwachten. welke didactische en/of pedagogische vragen de leerlingen hebben.

32 CALVIJN MEERPAAL Waarom CMA? De nieuwe docent weet …
wat er van hem/haar verwacht wordt. wat hij/zij van de directie mag verwachten. welke didactische en/of pedagogische vragen de leerlingen hebben. wat de verschillende leerlingproblematieken zijn.

33 CALVIJN MEERPAAL Waarom CMA? De nieuwe docent weet …
wat er van hem/haar verwacht wordt. wat hij/zij van de directie mag verwachten. welke didactische en/of pedagogische vragen de leerlingen hebben. wat de verschillende leerlingproblematieken zijn. dat hij/zij maatwerk voor iedere leerling levert

34 CALVIJN MEERPAAL Waarom CMA? De nieuwe docent weet …
wat er van hem/haar verwacht wordt. wat hij/zij van de directie mag verwachten. welke didactische en/of pedagogische vragen de leerlingen hebben. wat de verschillende leerlingproblematieken zijn. dat hij/zij maatwerk voor iedere leerling levert dat het stimuleren van juist gedrag versterkt wordt door zijn/haar voorbeeldfunctie.

35 CALVIJN MEERPAAL Waarom CMA? De nieuwe docent weet …
wat er van hem/haar verwacht wordt. wat hij/zij van de directie mag verwachten. welke didactische en/of pedagogische vragen de leerlingen hebben. wat de verschillende leerlingproblematieken zijn. dat hij/zij maatwerk voor iedere leerling levert dat het stimuleren van juist gedrag versterkt wordt door zijn/haar voorbeeldfunctie. dat hij/zij binnen het uitvoeren van zijn/haar functie uiting geeft aan de missie en de identiteit van de school

36 CALVIJN MEERPAAL - tweejarig traject - 7 modules
Inhoud CMA - tweejarig traject - 7 modules - extern en intern geworven trainers

37 CALVIJN MEERPAAL Modules

38 CALVIJN MEERPAAL Modules 1. Doelen, missie
(door directie en coördinator BNL)

39 CALVIJN MEERPAAL Modules 2. Klassenmanagement (door Ortho- Consult)

40 CALVIJN MEERPAAL Modules 3. De ondersteuning op Calvijn Meerpaal
(door orthopedagoog/zorgcoördinator en studiecoördinator)

41 CALVIJN MEERPAAL Modules
4a. Omgaan met verschillen, 7 principes van leren in een rijke leeromgeving (externe partner KPC) 4b. Good practice, vanuit verschillende vakgebieden (door eigen medewerkers)

42 CALVIJN MEERPAAL Modules 5. Docenten met specifieke expertise

43 CALVIJN MEERPAAL Modules (door eigen expertise)
6. Dyslexie, rekenen en taal algemeen (door eigen expertise)

44 CALVIJN MEERPAAL Modules moment (door directie)
7. Evaluatie, eindpresentatie terugkom- moment (door directie)

45 CALVIJN MEERPAAL Samengevat: Docentschap op een zorgschool betekent:
- structuur / voorspelbaarheid - de erkenning en kennis van het kind met zijn/haar probleem en de daarop toegesneden begeleiding - vakkennis en zelfreflectie op de overdracht van de vakkennis - een docent naast de leerling i.p.v. er boven

46 CALVIJN MEERPAAL Rendement:

47 CALVIJN MEERPAAL Rendement: - toegeruste nieuwe docenten

48 CALVIJN MEERPAAL Rendement: - toegeruste nieuwe docenten
- gevoelde verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de leerling en de optimale begeleiding daarvan

49 CALVIJN MEERPAAL Rendement: - toegeruste nieuwe docenten
- gevoelde verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de leerling en de optimale begeleiding daarvan - stuurman/vrouw zijn van je eigen loopbaan en ontwikkeling

50 CALVIJN MEERPAAL Rendement: - toegeruste nieuwe docenten
- gevoelde verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de leerling en de optimale begeleiding daarvan - stuurman/vrouw zijn van je eigen loopbaan en ontwikkeling - nieuwe docent voelt zich waardevol

51 CALVIJN MEERPAAL Rendement: - toegeruste nieuwe docenten
- gevoelde verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de leerling en de optimale begeleiding daarvan - stuurman/vrouw zijn van je eigen loopbaan en ontwikkeling - nieuwe docent voelt zich waardevol - bewustwording van verantwoordelijkheid

52 CALVIJN MEERPAAL Rendement: - toegeruste nieuwe docenten
- gevoelde verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de leerling en de optimale begeleiding daarvan - stuurman/vrouw zijn van je eigen loopbaan en ontwikkeling - nieuwe docent voelt zich waardevol - bewustwording van verantwoordelijkheid - nieuwe docent werkt met plezier en blijft op Calvijn Meerpaal

53 CALVIJN MEERPAAL Rendement: - toegeruste nieuwe docenten
- gevoelde verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de leerling en de optimale begeleiding daarvan - stuurman/vrouw zijn van je eigen loopbaan en ontwikkeling - nieuwe docent voelt zich waardevol - bewustwording van verantwoordelijkheid - nieuwe docent werkt met plezier en blijft op Calvijn Meerpaal - kwaliteit onderwijs blijft gehandhaafd

54 CALVIJN MEERPAAL Rendement: - toegeruste nieuwe docenten
- gevoelde verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de leerling en de optimale begeleiding daarvan - stuurman/vrouw zijn van je eigen loopbaan en ontwikkeling - nieuwe docent voelt zich waardevol - bewustwording van verantwoordelijkheid - nieuwe docent werkt met plezier en blijft op Calvijn Meerpaal - kwaliteit onderwijs blijft gehandhaafd - leerling behaalt meestal een hoger niveau dan het B.O.advies

55 CALVIJN MEERPAAL


Download ppt "CALVIJN MEERPAAL ACADEMY"

Verwante presentaties


Ads door Google