De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De grote sprong! VO PO.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De grote sprong! VO PO."— Transcript van de presentatie:

1 De grote sprong! VO PO

2 Onderwijs Het Primair Onderwijs Het Voortgezet Onderwijs
Het Voorgezet Speciaal Onderwijs

3 PO = Primair Onderwijs SO Speciaal Onderwijs Cluster 1 t/m 4
SBO Speciaal Basis Onderwijs BaO Basis Onderwijs

4 SO = Clusterscholen Cluster 1: visueel gehandicapte leerlingen
Cluster 1 t/m 4 Cluster 1: visueel gehandicapte leerlingen Cluster 2: auditief en communicatief gehandicapte kinderen Cluster 3: scholen voor verstandelijk gehandicapte kinderen, lichamelijk gehandicapte leerlingen (inclusief chronisch zieke kinderen) en meervoudig gehandicapte leerlingen. Cluster 4: scholen voor leerlingen met ernstige gedragsstoornissen en/of psychiatrische problematiek

5 SBO Valt onder de wet Primair Onderwijs Valt niet onder de clusters
Samenvoeging van oude MLK en LOM MLK laag IQ moeilijk lerende kinderen LOM normaal IQ leer- en opvoedings moeilijkheden bijv: sociaal emotioneel / hyperactief / aversie school / aversie leren / disharmonisch intelligentieniveau / etc.

6 Primair Onderwijs Na het PO B a s i s v o r m i n g opleidingsperiode
VWO 3 5 2 1 4 6 PrO HAVO opleidingsperiode VMBO B a s i s v o r m i n g Primair Onderwijs

7 Oude situatie V S O - L O M VSO-MLK I-VBO VBO MAVO PRO BBL KBL GL/TL V M B O met L W O O Nieuwe situatie

8 Uitstroom naar V(s)O

9 Wanneer VMBO met LWOO ? L W O IQ = tussen de 75-80 T/M 90
LA = 0,25 tot 0,50 LA op 2 van 4 domeinen. 4 Domeinen: - Technisch lezen - Begrijpend lezen Spelling Inzichtelijk rekenen Minimaal 1 van de 2 domeinen moet zijn: Begrijpend lezen

10 Of… IQ = 91 T/M 120 LA = 0,25 tot 0,50 LA op 2 van 4 domeinen. Technisch lezen - Begrijpend lezen Spelling - Inzichtelijk rekenen Minimaal 1 van de 2 domeinen = Inzichtelijk rekenen of Begrijpend lezen L W O + Aantoonbare sociaal emotionele problematiek waardoor het onderwijs leerproces wordt belemmerd. ( SE kan zijn: Faalangst, prestatie- motivatie, emotionele instabiliteit)

11 Wanneer PrO? P R O IQ = tussen de 60 en 75-80
LA = 0,50 of meer LA op 2 van 4 domeinen. 4 Domeinen: - Technisch lezen - Begrijpend lezen Spelling Inzichtelijk rekenen Minimaal 1 van de 2 domeinen moet zijn: Begrijpend lezen P R O

12 R V C Wat heeft V(s)O nodig om beschikking aan te vragen voor de RVC ?
(Regionale Verwijzingscommissie) R V C RVC = Lwoo & PrO beschikkingen IQ test (Testdatum IQ niet ouder dan 2 jaar op moment van aanmelding bij RVC) Recente uitslagen van leerachterstanden Uitslag van de sociaal- emotionele testen (Indien IQ > 90)

13 C V I Compleet dossier: 1. Informatie van de ouders
Wat heeft SO cluster 4 nodig om beschikking aan te vragen bij het CVI? (Commissie van indicatiestelling) Compleet dossier: 1. Informatie van de ouders 2. Informatie van de hulpverlening over de stoornis 3. Informatie van de school over de onderwijsbelemmering C V I

14 C V I Aanmeldingsformulier LGF Gedragsvragenlijst (CBCL)
1. aanvraag: Informatie van de ouders Aanmeldingsformulier LGF Gedragsvragenlijst (CBCL) Gegevens maatschappelijk werk 2. Stoornis: Informatie van de hulpverlening over de stoornis Stoornisverklaring of verslag ½ jaar geindiceerde hulpverlening. Verklaring van externe hulpverlening Onderwijsbeperking: Informatie van de school a. OKR niet ouder dan 6 maanden b. gedragsvragenlijst c. info van leerkracht (TRF) d. Evaluatie uitgevoerd zorgtraject op school (handelingsplan) C V I


Download ppt "De grote sprong! VO PO."

Verwante presentaties


Ads door Google