De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Praktijkvoorbeelden BKO

Verwante presentaties


Presentatie over: "Praktijkvoorbeelden BKO"— Transcript van de presentatie:

1 Praktijkvoorbeelden BKO
Margreet Schriemer, Hogeschool van Amsterdam Gertrud Lemmens, Hogeschool van Utrecht 11 mei 2012

2 Doel van de bijeenkomst
Ervaringen delen met BKO van twee hogescholen Leren van verschillen en kijken naar gedeelde belangen

3 Centrale vraag Op welke manier kan de HBO-sector de basiskwalificatie onderwijs borgen? Wat kan gezamenlijk en wat kan de eigen beleidsruimte zijn van de instellingen?

4 BKO Praktijkvoorbeelden
Individuele brainstorm Presentaties Sparren Terugkoppeling Afsluiting

5 Brainstorm Wat heeft een hbo-docent nodig om zich het docentschap eigen te maken en verder te ontwikkelen? Met welke vraag (vanuit je praktijk) luister je naar de verhalen over de BKO van de twee hogescholen?

6 Kiezen voor ontwikkeling
HOLLAND’S GOT T LENT

7 Kwalificaties onderwijsfuncties
Koers Corporate missie Strategisch beleidsplan HRM beleidsplan Leven Lang Leren HRM Competentie ontwikkeling Basis kwalificaties alle functies Start met OP

8 Uitgangspunten Kwaliteitsslag Eenvoudig en hanteerbaar
Functiehuis als basis Geen uitgebreide competentieprofielen Ontwikkelingsgericht Structuur en houvast bieden bij ontwikkel- en loopbaankeuzes Standaardiseren waar kan en differentiëren als het moet

9 Basiskwalificatie Een harde eis voor het mogen vervullen van een functie Meestal in de vorm van een gevolgde opleiding of cursus die aantoonbaar succesvol is afgerond Aan de basiskwalificaties die gelden voor de hele HU is men verplicht te voldoen

10 Richtinggevend kader Basiskwalificatie Verplicht
Functioneren RGW Generieke ontwikkelmogelijkheden Doorgroei Loopbaansporen

11 Kiezen voor ontwikkeling

12 Basiskwalificatie didactiek startbekwaamheid
Een intern HU traject Een competentieprofiel is de basis Didactisch (het vermogen om een krachtige leeromgeving voor studenten te creëren) Ped(a)gogisch (het vermogen om een veilige en leeromgeving en werksfeer voor studenten te creëren) Professioneel (het vermogen zich te blijven ontwikkelen)

13 Verdere kenmerken Start na introductiecursus didactiek (3 dagen)
Self-peer-eindassessment Portfolio als start voor je (loopbaan)ontwikkeling als docent 250 uur studiebelasting Intern of extern (erkend) traject Afsluiting met certificaat Startbekwame Hogeschool docent

14 basisKwalificatie Hva-docenten

15 Strategische agenda HvA
Goed onderwijs Onderscheid studiefasen: 1e jaar: oriëntatie, selectie en verwijzing; 2e jaar e.v.: succesvolle beroepsvorming en afronding studie Onderzoeksprogramma’s dragen bij aan kwaliteit onderwijs Hogeschool van Amsterdam profileert zich met: Urbanisatie: samenleven in een grote en groeiende stad Innovatief ondernemerschap in grootstedelijke context Breed en transparant aanbod voltijd bacheloropleidingen, focus in overig aanbod , met focus bij de ontwikkeling van minoren, deeltijd, post-hbo, ad-programma’s en masteropleidingen;

16 harde afspraken Docentkwaliteit
Prestatieafspraken Domeinen met College en hoofdlijnenakkoord met ministerie OCW, in de vorm van KPI’s o.a. In heeft 95% van de docenten met een vaste aanstelling een BKO In 2015 heeft 72 % van de docenten een master/PhD Aannamebeleid: Master of deze binnen 3 jaar halen Binnen 2 jaar een didactische aantekening verbeteren van het studiesucces van onze studenten, verminderen van de uitval, en het verhogen van de tevredenheid van studenten over hun opleiding.

17 Basiskwalificatie ONderwijs
Heldere basisverwachtingen ten aanzien van alle HvA docenten Ontwikkelingsgericht: docentschap eigen maken in 3 fasen, daarna doorgaande professionalisering Borgen aandacht/investering beginnende docenten Erkennen van docentschap als 2e beroep KPI % BKO wordt t/m 2014 gemeten met % didactische aantekening, Hay-functie profiel voor docenten blijft van kracht (BKO toepasbaar voor 3 functieniveaus HvA-docent)

18 Bruikbaarheid profiel
Geen lange afvinklijsten Algemeen toepasbaar, in verschillende contexten Docent als eigenaar onderwijskwaliteit en eigen professionele ontwikkeling Ondersteuning zelfreflectie en collegiale gesprekken over docentschap Regelmatig evalueren op actualiteit en aansluiting bij onderwijsvisie Ervaring met goede praktijken voor professionele ontwikkeling Professionele ontwikkeling docenten verbinden met onderwijsbeleid, HR-beleid, kwaliteitszorg.

19 Professionele ontwikkeling docenten verbinden met onderwijsbeleid, HR-beleid, kwaliteitszorg
Bron: Docentprofessionaliteit in het Nederlandse hoger onderwijs. Naar een professionele infrastructuur als voorwaarde voor studiesucces, José van Alst, Riekje de Jong, Hanno van Keulen, 2009.

20 Basisverwachtingen HvA docent

21 Ontwikkelfases BKO HvA-docent
Gevolgd door: Doorgaande ontwikkeling Beginfase: didactische en praktische handvatten Opbouwfase: opbouw kennisbasis Consolidatiefase: bestendigen & verdiepen docent-professionaliteit in verschillende contexten

22 Voorbeeld Reflectievragen
Beginfase Opbouwfase Consolidatie-fase Doorgaande ontwikkeling

23

24 Vragen?

25 In gesprek Welke perspectieven geven deze verhalen op de vraag die je hebt opgeschreven?

26 Tot slot Op welke manier kan de HBO-sector
een basiskwalificatie onderwijs van docenten borgen?


Download ppt "Praktijkvoorbeelden BKO"

Verwante presentaties


Ads door Google