De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011

Verwante presentaties


Presentatie over: "SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011"— Transcript van de presentatie:

1 SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011
Belastingdienst: invoering verplichtstelling en overgang van BAPI naar SBR SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages 1

2 Agenda Huidige aanlevering Verplichtstelling SBR en proces Pilots 2

3 Wat is nu mogelijk bij de Belastingdienst in SBR?
Aangifte VpB Aangifte IB Verkorte aangifte VpB en IB (voor ondernemers) Aangifte OB Intracommunautaire prestaties (ICP) 3

4 Wat is er ontvangen door de Belastingdienst
stand van zaken per 31 oktober 4

5 Aangifte-stromen Belastingdienst exclusief via SBR
Verplichtstelling 2013: Aangifte IB (particulier, ondernemers), (incl. verkort) Aangifte VpB (incl. verkort) Verzoek/wijziging Voorlopige Aanslag IB/VpB Uitstelregeling IB/VpB Elektronische Kopie Aanslag IB/VpB (randvoorwaarde eHerkenning/eMededelen) Verplichtstelling 2014: Aangifte OB Opgaaf ICP Elektronische Kopie Aanslag OB (randvoorwaarde eHerkenning /eMededelen) 5

6 Verplichtstelling 2013 Kalenderjaar 2013 Aangiftejaar 2012
- aangifte IB/VpB - uitstel IB/VpB - EKA Aangiftejaar 2014 - verzoek (wijziging) VA IB - verzoek (wijziging) VA VpB 6

7 Hoe verloopt het IB/VpB-proces?
Aanleveren aangifte Ophalen response message Registratie machtiging / abonnement Produceren aanslag Ophalen overzicht Ophalen EKA 7

8 Aanleveren aangifte 8

9 Aanleveren aangifte Bestaande proces voor aanleveren van een aangifte:
Fiscaal Dienstverlener dient een aangifte in via Digipoort: gesloten sessie 9

10 Ophalen response message
10

11 Ophalen response message
De Fiscaal Dienstverlener haalt de resonse messages op waarin hij geïnteresseerd is: De FD vraagt een response message voor een specifieke klant op bij Digipoort; hij identificeert zich daarbij met zijn certificaat. De response message wordt opgehaald … ... en uitgeleverd naar de FD. 11

12 Registratie machtiging/abonnement
12

13 Registratie machtiging / abonnement
Grotendeels gelijk aan het huidige proces van abonneren op de EKA. Fiscaal Dienstverlener dient een machtigingsclaim in via Digipoort. Deze bevat: zijn certificaat de dienst waarvoor hij een machtiging aanvraagt de klant waarvoor hij de machtiging aanvraagt NB. de machtigingsclaim bevat slechts de gegevens van één klant, in tegenstelling tot de huidige EKA waarbij voor een aantal klanten tegelijk een bestelling wordt gedaan. De claim wordt gelijk opgenomen in het AbonnementenRegister. Ter verificatie wordt er een opt-out brief naar de klant gestuurd. Als de klant niet binnen twee weken reageert, wordt de machtiging geregistreerd. Als de klant bezwaar maakt tegen de machtiging, maakt hij dat kenbaar bij het Logius Service Centrum ... ... dat de machtiging blokkeert en het abonnement verwijdert. Machtigingenvoorziening beheerd door Logius Belastingdienst is de eerste gebruiker 13

14 Produceren aanslag 14

15 Produceren aanslag Op het moment dat de Belastingdienst een aanslag vaststelt gebeurt het volgende: De aanslag wordt geprint en naar de belastingplichtige verstuurd. Op basis van de informatie uit het AbonnementenRegister wordt bepaald of een EKA gewenst is. De EKA wordt vastgelegd in de Digipoort. 15

16 Ophalen overzicht 16

17 Ophalen overzicht Regelmatig haalt de Fiscaal Dienstverlener een overzicht op van de voor hem klaarstaande EKA’s: De FD stuurt een ‘Get List’ verzoek naar Digipoort; hij identificeert zich daarbij met zijn certificaat. Digipoort kijkt in het Abonnementenregister voor welke klanten de FD een abonnement heeft ... ... en kijkt of er voor die klanten EKA’s klaarstaan. Digipoort presenteert hiervan een lijst richting FD. NB. Deze lijst heeft betrekking op de abonnementen; meestal komt dat overeen met de actuele machtigingen, maar in overgangs-situaties (bijvoorbeeld tijdens de opt-out periode) kan het voorkomen dat er wel een abonnement is maar (nog) geen machtiging. 17

18 Ophalen EKA 18

19 Ophalen EKA De Fiscaal Dienstverlener haalt de EKA’s op waarin hij geïnteresseerd is: De FD vraagt een EKA voor een specifieke klant op bij Digipoort; hij identificeert zich daarbij met zijn certificaat. NB. dit verzoek betreft één individuele klant. Digipoort controleert in het MachtigingenRegister of er daadwerkelijk een machtiging aanwezig is. Is er een machtiging aanwezig dan wordt de EKA opgehaald ... ... en uitgeleverd naar de FD. 19

20 Waar moet de fiscaal dienstverlener over beschikken?
Software waarmee: aangiften vervaardigd kunnen worden koppeling met Digipoort gelegd kan worden machtiging kan worden geregistreerd in de machtigingvoorziening EKA’s kunnen worden opgehaald Certificaat: PKIoverheid-certificaat (organisatiegebonden) 20

21 Pilots voor IB/VpB over 2011 worden voorbereid
Softwareleveranciers en intermediairs 1 januari 2012 aangifte v(IB) en v(VpB) medio 2012 uitstelregeling najaar 2012 machtigen EKA november 2012 VA 21

22 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid


Download ppt "SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011"

Verwante presentaties


Ads door Google