De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aan de slag met SBR Inleiding SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aan de slag met SBR Inleiding SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011"— Transcript van de presentatie:

1 Aan de slag met SBR Inleiding SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011
Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages

2 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

3 Waarom deze voorlichtingsbijeenkomst(en)?
SBR vanaf 2013 standaard elektronisch kanaal voor belastingaangiftes, jaarrekeningen en statistiekopgaven Tijdige voorbereiding is belangrijk! Onderzoek: 61% van de intermediairs nog niet gestart. Informatiebehoefte groot 14% weet precies wat SBR is, 66% ervan gehoord, 20% nooit van gehoord Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

4 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

5 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

6 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

7 Standard Business Reporting
SBR in het kort Standard Business Reporting is een methode om gestandaardiseerd en digitaal gegevens uit te wisselen eXtensible Business Reporting Language (XBRL) is één van de standaarden die in het SBR Programma wordt gebruikt. Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

8 De SBR-aanpak bestaat uit drie elementen:
De elementen van SBR De SBR-aanpak bestaat uit drie elementen: Standaardisatie op het gebied van Gegevens: De Nederlandse Taxonomie Processen: Digipoort / BIV Techniek: Gebruik van ‘Open Standaarden’, waaronder XBRL Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

9

10 Betere kwaliteit van rapportages Minder fouten bij verwerking
Voordelen Hergebruik van gegevens door standaardisatie en harmonisatie, dus tijdwinst en minder werk Betere kwaliteit van rapportages Minder fouten bij verwerking Eerdere foutdetectie Snellere terugmelding Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

11 Versnellen van de adoptie van SBR
Verplichtstelling Duidelijkheid scheppen over invulling informatie-uitwisseling tussen bedrijven en overheden Versnellen van de adoptie van SBR Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

12 Overzicht van invoering van SBR als exclusief kanaal in de tijd
2012 2013 2014 2015 Belastingaangiften VpB IB OB ICP Jaarrekeningen (Ondernemingen) Klein Middelgroot Groot Opgaven statistiek Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

13 Wat kan nu al in SBR Aanlevering van: Aangiftes (VpB / IB / OB / ICP)
Jaarrekening rechtspersonen Klein Kredietrapportages: Rechtspersonen Klein en Middelgroot Natuurlijke personen (Aangifte+) Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

14 Ruimte voor verbreding
Governance Publiek en privaat: overheden, banken, accountancy, fiscaal adviseurs, softwareleveranciers en beroeps- en brancheorganisaties Ruimte voor verbreding Rol SBR Programma Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

15 Huidige status XBRL / SBR
Verwacht verplichting in: UK (Jaarrekening) Ierland Denemarken Zweden Duitsland Verplicht in: België UK (Corporate Tax) Italië Spanje Wordt gebruikt in toezicht banken Verplicht in: China Japan Korea Singapore US SEC: Listed FFIEC: banks Australië SBR Programma 22 diensten Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

16 Het programma Het belang van SBR Wat u moet weten over Pauze
De Nederlandse Taxonomie Digipoort en certificaten Pauze Aan de slag met de uitvragende partijen De banken De Kamer van Koophandel Het CBS De Belastingdienst Afsluiting / mogelijkheid voor vragen Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

17 SBR Programma: sbr@logius.nl Informatie: www.sbr-nl.nl
Tot slot SBR Programma: Informatie: Presentaties: U ontvangt de link via uw Bewijs van deelname Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

18 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

19 Het belang van SBR Wat vinden de kantoor- en beroepsorganisaties
SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011

20 Inleiding Even voorstellen Verplichting van SBR start vanaf 2013
Kantoor- en beroepsorganisaties: Samenwerking met SBR Programma Vertegenwoordigen administratiekantoren, accountants en fiscaal adviseurs Onderscheid in inhoud en niveau van ondersteuning

21 Agenda Inleiding Wat is er aan de hand? SBR sluit hier op aan
Wat betekent SBR voor u? Keuze voor SBR op ‘korte’ termijn (aansluiten) Keuze voor SBR op ‘lange’ termijn (strategisch) Attentiepunten Stappenplan Afronding

22 Wat is er aan de hand? Standaardisatie Digitalisering Ketenintegratie
Horizontaal Toezicht Frequenter rapporteren Gebruikersgericht rapporteren Belang fiscaliteit neemt toe Veranderende verwachting markt en klant

23 Veranderende verwachting markt en klant

24 SBR sluit hier op aan Inspelen op deze ontwikkelingen door standaardisatie van gegevens / processen/ techniek Harmonisatie van gegevens ‘Samenval’ commercieel / fiscaal Stimuleren hergebruik van gegevens Naast Belastingdienst / KvK / CBS / banken ook verbreding naar: Agro, Zorg, Onderwijs, Agentschap.nl

25 Wat betekent SBR voor u? SBR heeft gevolgen voor samenstellen rapportages en fiscale dienstverlening U moet keuze maken voor de ‘korte’ en de ‘lange’ termijn Zal impact hebben op uw werkprocessen en software

26 Huidige situatie Geldt op dit moment nog voor merendeel van de intermediairs Meeste intermediairs gebruiken één of meerdere pakketten, afhankelijk van hun dienstverlening Gegevensuitwisseling tussen de pakketten kan al geautomatiseerd plaatsvinden Let op!! Aanlevering van Aangiftes (VpB / IB / OB / ICP), Jaarrekening rechtspersonen Klein en Kredietrapportage rechtspersonen Klein, Middelgroot en Natuurlijke personen (Aangifte+) kan nu al in XBRL / SBR

27 Huidige situatie Financiële administratie Rapportage software Fiscale
B A P I Belasting- dienst Administratie Brondata Rapportage gegevens Fiscale gegevens VpB/IB (OB/ICP) OB/ICP KvK Publicatiestukken CBS Statistiekopgaven Banken Jaarrekeningen

28 Keuze voor SBR op ‘korte’ termijn, 1e stap
Verplichtstelling betreft aangiftes VpB en IB 1e stap is alleen gericht op aansluiten Betekent: Aanschaf van fiscale software met functionaliteit In principe geen verandering van uw werkprocessen Wel gebruik mogelijkheid aanlevering kredietrapportages in XBRL / SBR Niet minder handelingen / geen procesintegratie Mogelijk nog steeds gegevens meerdere keren invoeren In principe geen voordelen Waarschijnlijk extra kosten Geen nieuwe dienstverlening / u blijft het zelfde doen XBRL

29 Aansluiten 2013, 1e stap Financiële administratie Rapportage software
Fiscale software D I G P O R T Belasting- dienst Administratie Brondata Rapportage gegevens Fiscale gegevens tagging XBRL XBRL VpB/IB (OB/ICP) B A P I OB/ICP KvK Publicatiestukken CBS Statistiekopgaven Banken Jaarrekeningen

30 Aansluiten 2014, 2e stap Betreft verplichtstelling aangiftes OB / ICP en Jaarrekeningen kleine rechtspersonen 2e stap is alleen gericht op aansluiten Betekent: Aanschaf van administratieve e/o rapportage software met functionaliteit Wel verandering van uw werkprocessen, jaarrekening kleine rechtspersonen in XBRL / SBR en uitfasering gebruik BAPI Gebruik mogelijkheid aanlevering kredietrapportages in XBRL / SBR Hoeft nog niet minder handelingen / procesintegratie Nog steeds mogelijk gegevens meerdere keren invoeren Nog weinig voordelen Waarschijnlijk extra kosten Geen nieuwe dienstverlening / u blijft het zelfde doen XBRL

31 Aansluiten 2014, 2e stap Financiële administratie Rapportage software
Fiscale software D I G P O R T Belasting- dienst Administratie Brondata Rapportage gegevens Fiscale gegevens tagging tagging tagging XBRL XBRL XBRL XBRL VpB/IB (OB/ICP) XBRL OB/ICP XBRL Publicatiestukken KvK Publicatiestukken CBS Statistiekopgaven Banken Jaarrekeningen

32 Keuze voor SBR op ‘lange’ termijn, 3e stap
Betreft verplichtstelling Jaarrekeningen (middel)grote rechtspersonen

33 Aansluiten 2015, 3e stap Financiële administratie Rapportage software
Fiscale software D I G P O R T Belasting- dienst Administratie Brondata Rapportage gegevens Fiscale gegevens tagging tagging tagging XBRL XBRL XBRL XBRL VpB/IB (OB/ICP) XBRL OB/ICP XBRL Publicatiestukken KvK XBRL CBS Statistiekopgaven Banken Jaarrekeningen

34 Businesscase SBR Diverse functionaliteiten o.a.:
G P O R T Overige Financiële administratie Rapportage software Fiscale software Overige software Belasting- dienst Administratie Brondata Rapportage gegevens Fiscale gegevens Overige gegevens tagging tagging tagging tagging XBRL XBRL XBRL XBRL Diverse functionaliteiten o.a.: Samenstellen rapportages, mede in het kader van de verbreding Communicatie met de klanten Ondersteuning werkprocessen Elektronisch dossier Communicatie met Digipoort en BIV Etc. XBRL KvK CBS B I V Banken XBRL

35 Keuze voor SBR op ‘lange’ termijn
Is gericht op keuze SBR als een strategische beslissing Betekent: Procesoptimalisatie door herinrichting (evt. met klantenportal) Het realiseren van de voordelen van SBR Hergebruik gegevens mogelijk Hoe eerder SBR in het proces, hoe meer voordelen Het kunnen inspelen op verbreding Verandering van dienstverlening

36 Attentiepunten Ga in overleg met je softwareleverancier. Ga na of zijn software alle door u gewenste SBR functionaliteiten biedt. Denk na over uniformiteit in rekeningschema’s Zorg tijdig voor een certificaat voor Digipoort / BIV.

37 Stappenplan Ga na wat SBR voor uw organisatie betekent! Neem tijdig :
1e stap: Tijdig aansluiten voor verplichting 2013 (VpB / IB) 2e stap: 2014 (OB / ICP / Jaarrekeningen Klein) 3e stap: 2015 (Jaarrekening voor Middelgroot en Groot) Verkrijg tijdig organisatiegebonden PKIoverheid certificaat Zorg dat u tijdig over de benodigde functionaliteit / software beschikt Ga op tijd testen Neem beslissing over invulling toekomstige dienstverlening Maak nu gebruik van de ondersteuning vanuit de overheid, de koepels en het rapportageportaal!!

38 Tot slot SBR is meer dan techniek, staat voor standaardisatie, harmonisatie en procesintegratie en -optimalisatie SBR past in brede ontwikkelingen SBR is domeinoverstijgend Iedereen moet met SBR aan de slag De kantoor- en beroepsorganisaties zijn er om uw vragen te beantwoorden

39 Hartelijk dank voor uw aandacht
Heeft u nog vragen?

40

41 voor financiële rapportages
Aan de slag met SBR Taxonomie, Digipoort, Certificaten SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages

42 Standard Business Reporting XBRL Het rapportageproces
Agenda Standard Business Reporting XBRL Het rapportageproces Nederlandse Taxonomie Digipoort \ BIV PKIoverheid Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

43 De SBR-aanpak bestaat uit drie elementen:
De elementen van SBR De SBR-aanpak bestaat uit drie elementen: Standaardisatie op het gebied van Gegevens: De Nederlandse Taxonomie Processen: Digipoort / BIV Techniek: Gebruik van ‘Open Standaarden’, waaronder XBRL

44 XBRL is BAR-code voor data
Wat is XBRL? XBRL is BAR-code voor data

45 Het XBRL rapportageproces
Wet- en regelgeving Overheid Intermediair Nederlandse Taxonomie XBRL rapport Fiscaal Mappen Grootboek Digipoort XBRL bericht HR Validatie Creatie Gebruik Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

46 De Nederlandse Taxonomie
Bevat de gegevens voor verschillende domeinen: Belastingdienst CBS KvK Banken Uniforme architectuur voor elk SBR bericht Kent een gelaagde structuur Periodieke publicatie via en op Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

47 De Nederlandse Taxonomie (NT)
Bedrijven Accountants Industrie Sectoren Zorg Banken Sectoren KVK CBS Belasting- dienst De NT Nationaal IFRS Generiek Internationaal

48 SBR rapportages Rapportages Domein Generiek NL IFRS Statistiek opgave
Jaarrekening Rapportages Aangifte Domein Generiek NL IFRS Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

49 Standaardisatie van processen en techniek
Definitie van één generieke infrastructuur Eén koppelvlak specificatie voor alle domeinen Digipoort BIV Eén methodiek voor identificatie, authenticatie en autorisatie Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

50 1 2 3 Digipoort Digipoort XBRL bericht Mededeling XBRL bericht
Respons Routering Controles Digipoort XBRL bericht 1 Digipoort 2 3 XBRL bericht Mededeling Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

51 PKIoverheid certificaat
Doel Opzetten van een beveiligde verbinding Het zetten van een digitale handtekening op het bericht Alleen uitgifte door een geaccrediteerde CSP Fysieke verschijning noodzakelijk Meerdere varianten Organisatiegebonden (Service-certificaat) Beroepscertificaat (Persoonsgebonden + beroepsaanduiding) Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

52 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

53 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

54 Pauze Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

55 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

56 SBR aanlevering aan banken
SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011

57 Inhoud Kracht van SBR Voordelen SBR Kredietrapportage voor ondernemers
Actuele stand van zaken SBR Kredietrapportage Wat kun je verwachten van het FRC ?

58 kracht van SBR standaardisatie

59 SBR stelt de administratie van de klant centraal

60 Voordelen ondernemer SBR Kredietrapportage
Meer nauwkeurige pricing en omvang krediet Gemakkelijkere aanvraag van een financiering in 1 keer goed kortere doorlooptijd aanvraag Gemakkelijker voldoen aan voorwaarden kredietverlening

61 Actuele stand van zaken
Aanlevering via Bancaire infrastructuur (BIV) BIV is geen database Aanlevering SBR Kredietrapportages via intermediairs Jaarcijfers op fiscale grondslag geen negatieve invloed op kredietbeoordeling

62 SBR informatiebehoefte van de banken
Informatiebehoefte van banken is niet gewijzigd door SBR De voor banken benodigde informatie is in 1 rapportage geïntegreerd Kredietrapportages zijn voor aanvraag en beheer

63

64

65

66 Aan de slag met SBR Kredietrapportages
Bedrijfsprocessen Software die SBR ondersteunt Aansluitnotitie op Meld je aan, per Doorloop het stappenplan: Richt SBR voor overheid & banken gelijktijdig in 66

67 Uitdagingen voor de accountant
Bijvoorbeeld: Wat wordt mijn commerciële propositie? Welke processen moet ik aanpassen? Wat gaan de banken van mij verwachten Wat weet mijn klant van SBR? Is mijn softwareleverancier klaar? Wat wordt er uitgevraagd door de banken met de BT? Hoe gaan we om met extracomptabele gegevens in de BT? 67

68 Start met SBR voor kredietrapportages

69 Wat kan en mag je van ons, het FRC, verwachten
Beschikbaarheid en stabiliteit portaal Streven naar minimale aanpassingen in de jaarlijkse update van de BT en techniek Actuele informatie/nieuws via nieuwsbrief Hulp bij aansluiten: Hulpmiddelen incl. stappenplan op Helpdesk (Finan) Ondersteuning van je software leverancier bij aansluiting op de BIV

70 SBR en banken – nu en in de toekomst
Stimuleren ondernemers om via SBR aan te leveren Uitbreiding extensies SBR Kredietrapportages

71 SBR voor banken is in beweging,
stap nu in

72

73

74 SBR en het Handelsregister SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011
Frits van Dam

75 Deponeren jaarrekening huidige situatie
Binnen 5 maanden na sluiting boekjaar jaarstukken opmaken en binnen 8 dagen deponeren. Vaak wordt gedeponeerd met maximaal uitstel (binnen 13 maanden na sluiting boekjaar) Verschillende vormen: Post Pdf (via aangesloten portaalaanbieders) (is tijdelijk toegestaan) SBR

76 Drie categorieën van rechtspersonen
Klein Middel Groot Per categorie verschillende deponeringsverplichtingen: Klein: Alleen verkorte balans met beperkte toelichting Middelgroot: Balans, verkorte winst- en verliesrekening, toelichting hierop, inclusief accountantsverklaring Groot: Balans, winst- en verliesrekening, kasstroomoverzicht, uitgebreide toelichting hierop, inclusief accountantsverklaring Voor kleine rechtspersonen is het deponeren via SBR al mogelijk

77 Wijzigingen per Voor kleine rechtspersonen die alleen de verkorte balans openbaar moeten maken ontstaat vanaf de verplichting om bij elektronische aanlevering gebruik te maken van SBR en levering via Digipoort. Voor middelgrote en grote rechtspersonen gaat deze verplichting in per Reden is dat bij de jaarrekening in XBRL formaat de accountantsverklaring moet worden meegestuurd. De NBA werkt aan een oplossing hiervoor.

78 Wat blijft na 1-1-2014 aan mogelijkheden over?
Naast de system to system aanlevering (SBR aan Digipoort) blijft het toegestaan om jaarrekeningen op papier aan te leveren. Pdf is niet langer toegestaan. Koppeling met de twee huidige portaalaanbieders wordt uitgefaseerd. De planning is dat na niet meer wordt toegestaan. Wat daar juridisch voor nodig is wordt nog uitgezocht.

79 Het SBR-proces bij de Kamer van Koophandel
KvK bericht* Ontvangst Webservice Validatie SBR jaarrekening * Ondertekend met een PKIoverheid organisatiegebonden certificaat KvK Instance Weergave van XBRL in PDF-vorm Basisgegevens uit de instance Fiattering SBR Database Handelsregister Jaarstukken in PDF

80 Proces bij verwerken jaarstuk
In het Handelsregister wordt een bericht opgeslagen over een jaarrekening. Dit bevat basisgegevens over de onderneming en het boekjaar: Naam Deponeringstijdstip Boekjaar Indicatie klein, middelgroot of groot Bij aanvraag jaarstukken wordt vanuit de SBR database de PDF opgehaald en geleverd. Levering in XBRL gepland in 2013

81 Voordelen voor intermediair / ondernemer
Voordelen bij aanlevering via SBR: Directe verwerking Geen fouten in cijfers omdat deze niet meer door de KvK bewerkt behoeven te worden In het SBR-proces opgenomen checks zorgen voor betere kwaliteit Op stapel staan: Testfunctionaliteit met mogelijkheid tot gerenderd publicatiestuk Publicatiestuk in Engelse taal Bevestiging van de publicatie (anders dan bevestiging deponering)

82

83

84 SBR en het CBS Slimmer rapporteren, meer tijd voor ondernemen
SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011

85 Wat is nu mogelijk? Infrastructuur op orde:
CBS kan nu al via system-to-system SBR berichten ontvangen Voor bepaalde statistieken: Productiestatistiek Korte termijn statistiek Investeringsstatistiek Voor ondernemers tot 50 werkzame personen SBR en CBS

86 Wat is de toekomst? Vanaf 2015 aangepaste uitvraag productiestatistiek
Tot die tijd herijken van de taxonomie van de productiestatistiek Hierdoor betere aansluiting bij taxonomie van Belastingdienst Meer generieke uitvraag SBR en CBS

87 SBR en CBS

88 SBR en CBS

89 Aan de slag met SBR SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011
Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages 89

90 Agenda Huidige aanlevering Verplichtstelling SBR en proces Pilots 90

91 Wat is nu mogelijk bij de Belastingdienst in SBR?
Aangifte VpB Aangifte IB Verkorte aangifte VpB en IB (voor ondernemers) Aangifte OB Intracommunautaire prestaties (ICP) 91

92 Wat is er ontvangen door de Belastingdienst
stand van zaken per 31 oktober 92

93 Aangifte-stromen Belastingdienst exclusief via SBR
Verplichtstelling 2013: Aangifte IB (particulier, ondernemers), (incl. verkort) Aangifte VpB (incl. verkort) Verzoek/wijziging Voorlopige Aanslag IB/VpB Uitstelregeling IB/VpB Elektronische Kopie Aanslag IB/VpB (randvoorwaarde eHerkenning/eMededelen) Verplichtstelling 2014: Aangifte OB Opgaaf ICP Elektronische Kopie Aanslag OB (randvoorwaarde eHerkenning /eMededelen) 93

94 Verplichtstelling 2013 Kalenderjaar 2013 Aangiftejaar 2012
- aangifte IB/VpB - uitstel IB/VpB - EKA Aangiftejaar 2014 - verzoek (wijziging) VA IB - verzoek (wijziging) VA VpB 94

95 Hoe verloopt het IB/VpB-proces?
Aanleveren aangifte Ophalen response message Registratie machtiging / abonnement Produceren aanslag Ophalen overzicht Ophalen EKA 95

96 Aanleveren aangifte 96

97 Aanleveren aangifte Bestaande proces voor aanleveren van een aangifte:
Fiscaal Dienstverlener dient een aangifte in via Digipoort: gesloten sessie 97

98 Ophalen response message
98

99 Ophalen response message
De Fiscaal Dienstverlener haalt de resonse messages op waarin hij geïnteresseerd is: De FD vraagt een response message voor een specifieke klant op bij Digipoort; hij identificeert zich daarbij met zijn certificaat. De response message wordt opgehaald … ... en uitgeleverd naar de FD. 99

100 Registratie machtiging/abonnement
100

101 Registratie machtiging / abonnement
Grotendeels gelijk aan het huidige proces van abonneren op de EKA. Fiscaal Dienstverlener dient een machtigingsclaim in via Digipoort. Deze bevat: zijn certificaat de dienst waarvoor hij een machtiging aanvraagt de klant waarvoor hij de machtiging aanvraagt NB. de machtigingsclaim bevat slechts de gegevens van één klant, in tegenstelling tot de huidige EKA waarbij voor een aantal klanten tegelijk een bestelling wordt gedaan. De claim wordt gelijk opgenomen in het AbonnementenRegister. Ter verificatie wordt er een opt-out brief naar de klant gestuurd. Als de klant niet binnen twee weken reageert, wordt de machtiging geregistreerd. Als de klant bezwaar maakt tegen de machtiging, maakt hij dat kenbaar bij het Logius Service Centrum ... ... dat de machtiging blokkeert en het abonnement verwijdert. Machtigingenvoorziening beheerd door Logius Belastingdienst is de eerste gebruiker 101

102 Produceren aanslag 102

103 Produceren aanslag Op het moment dat de Belastingdienst een aanslag vaststelt gebeurt het volgende: De aanslag wordt geprint en naar de belastingplichtige verstuurd. Op basis van de informatie uit het AbonnementenRegister wordt bepaald of een EKA gewenst is. De EKA wordt vastgelegd in de Digipoort. 103

104 Ophalen overzicht 104

105 Ophalen overzicht Regelmatig haalt de Fiscaal Dienstverlener een overzicht op van de voor hem klaarstaande EKA’s: De FD stuurt een ‘Get List’ verzoek naar Digipoort; hij identificeert zich daarbij met zijn certificaat. Digipoort kijkt in het Abonnementenregister voor welke klanten de FD een abonnement heeft ... ... en kijkt of er voor die klanten EKA’s klaarstaan. Digipoort presenteert hiervan een lijst richting FD. NB. Deze lijst heeft betrekking op de abonnementen; meestal komt dat overeen met de actuele machtigingen, maar in overgangs-situaties (bijvoorbeeld tijdens de opt-out periode) kan het voorkomen dat er wel een abonnement is maar (nog) geen machtiging. 105

106 Ophalen EKA 106

107 Ophalen EKA De Fiscaal Dienstverlener haalt de EKA’s op waarin hij geïnteresseerd is: De FD vraagt een EKA voor een specifieke klant op bij Digipoort; hij identificeert zich daarbij met zijn certificaat. NB. dit verzoek betreft één individuele klant. Digipoort controleert in het MachtigingenRegister of er daadwerkelijk een machtiging aanwezig is. Is er een machtiging aanwezig dan wordt de EKA opgehaald ... ... en uitgeleverd naar de FD. 107

108 Waar moet de fiscaal dienstverlener over beschikken?
Software waarmee: aangiften vervaardigd kunnen worden koppeling met Digipoort gelegd kan worden machtiging kan worden geregistreerd in de machtigingvoorziening EKA’s kunnen worden opgehaald Certificaat: PKIoverheid-certificaat (organisatiegebonden) 108

109 Pilots voor IB/VpB over 2011 worden voorbereid
Softwareleveranciers en intermediairs 1 januari 2012 aangifte v(IB) en v(VpB) medio 2012 uitstelregeling najaar 2012 machtigen EKA november 2012 VA 109

110 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

111 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

112 Afsluiting Zorg dat u geïnformeerd bent en op de hoogte blijft van de ontwikkelingen Bepaal uw strategie en roadmap Stapsgewijs voldoen aan verplichtstelling Vooruitlopen op vrijwillige basis Optimaliseren van uw processen Nieuwe dienstverlening / businessmodel? Ga na wanneer uw softwareleverancier(s) klaar is (zijn) Regel tijdig certificaten Maak afspraak met leverancier over implementatie 112

113 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid


Download ppt "Aan de slag met SBR Inleiding SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011"

Verwante presentaties


Ads door Google