De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

voor financiële rapportages

Verwante presentaties


Presentatie over: "voor financiële rapportages"— Transcript van de presentatie:

1 voor financiële rapportages
Kamer van Koophandel & jaarrekeningen SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages

2 SBR en het Handelsregister SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011
Frits van Dam

3 Deponeren jaarrekening huidige situatie
Binnen 5 maanden na sluiting boekjaar jaarstukken opmaken en binnen 8 dagen deponeren. Vaak wordt gedeponeerd met maximaal uitstel (binnen 13 maanden na sluiting boekjaar) Verschillende vormen: Post Pdf (via aangesloten portaalaanbieders) (is tijdelijk toegestaan) SBR

4 Drie categorieën van rechtspersonen
Klein Middel Groot Per categorie verschillende deponeringsverplichtingen: Klein: Alleen verkorte balans met beperkte toelichting Middelgroot: Balans, verkorte winst- en verliesrekening, toelichting hierop, inclusief accountantsverklaring Groot: Balans, winst- en verliesrekening, kasstroomoverzicht, uitgebreide toelichting hierop, inclusief accountantsverklaring Voor kleine rechtspersonen is het deponeren via SBR al mogelijk

5 Wijzigingen per Voor kleine rechtspersonen die alleen de verkorte balans openbaar moeten maken ontstaat vanaf de verplichting om bij elektronische aanlevering gebruik te maken van SBR en levering via Digipoort. Voor middelgrote en grote rechtspersonen gaat deze verplichting in per Reden is dat bij de jaarrekening in XBRL formaat de accountantsverklaring moet worden meegestuurd. De NBA werkt aan een oplossing hiervoor.

6 Wat blijft na 1-1-2014 aan mogelijkheden over?
Naast de system to system aanlevering (SBR aan Digipoort) blijft het toegestaan om jaarrekeningen op papier aan te leveren. Pdf is niet langer toegestaan. Koppeling met de twee huidige portaalaanbieders wordt uitgefaseerd. De planning is dat na niet meer wordt toegestaan. Wat daar juridisch voor nodig is wordt nog uitgezocht.

7 Het SBR-proces bij de Kamer van Koophandel
KvK bericht* Ontvangst Webservice Validatie SBR jaarrekening * Ondertekend met een PKIoverheid organisatiegebonden certificaat KvK Instance Weergave van XBRL in PDF-vorm Basisgegevens uit de instance Fiattering SBR Database Handelsregister Jaarstukken in PDF

8 Proces bij verwerken jaarstuk
In het Handelsregister wordt een bericht opgeslagen over een jaarrekening. Dit bevat basisgegevens over de onderneming en het boekjaar: Naam Deponeringstijdstip Boekjaar Indicatie klein, middelgroot of groot Bij aanvraag jaarstukken wordt vanuit de SBR database de PDF opgehaald en geleverd. Levering in XBRL gepland in 2013

9 Voordelen voor intermediair / ondernemer
Voordelen bij aanlevering via SBR: Directe verwerking Geen fouten in cijfers omdat deze niet meer door de KvK bewerkt behoeven te worden In het SBR-proces opgenomen checks zorgen voor betere kwaliteit Op stapel staan: Testfunctionaliteit met mogelijkheid tot gerenderd publicatiestuk Publicatiestuk in Engelse taal Bevestiging van de publicatie (anders dan bevestiging deponering)

10


Download ppt "voor financiële rapportages"

Verwante presentaties


Ads door Google