De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2011 Instant reporting | pagina 1 van x Koen Hoffland Thijs Nelis XBRL Reporting.

Verwante presentaties


Presentatie over: "2011 Instant reporting | pagina 1 van x Koen Hoffland Thijs Nelis XBRL Reporting."— Transcript van de presentatie:

1 2011 Instant reporting | pagina 1 van x Koen Hoffland Thijs Nelis XBRL Reporting

2 2011 Instant reporting | pagina 1 van x XBRL Reporting

3 2011 Instant reporting | pagina 1 van x 3© Semansys Technologies BV Ondoorzichtig Structuurloos Dubbelzinnig Huidige rapportageproces

4 2011 Instant reporting | pagina 1 van x Doel XBRL reporting 4© Semansys Technologies BV Transparant Eenduidig Gestructureerd

5 2011 Instant reporting | pagina 1 van x Grootboekschema Taxonomie Data Wat is er nodig?

6 2011 Instant reporting | pagina 1 van x Profiel per rapportagetaak - Taxonomie - Elementen - Kolommen - Valuta’s - Dimensies - Voorgedefinieerde waarden Rapportageprofielen Profiel per rapportagetaak

7 2011 Instant reporting | pagina 1 van x Grootboek Taxonomie Debiteuren Account mapping

8 2011 Instant reporting | pagina 1 van x Audit & Control Importprocessen

9 2011 Instant reporting | pagina 1 van x Rapport keuze Rapport instellingen Start wizard Rapport genereren

10 2011 Instant reporting | pagina 1 van x Technische instance Leesbare instance XBRL Instance Document

11 Agenda 2011 Instant reporting | pagina 1 van x Renderen Wat is renderen? Hoe render je een instance document? Inline XBRL(iXBRL) Wat is inline XBRL(iXBRL)? Voordelen van inline XBRL(iXBRL) Nadelen van inline XBRL (iXBRL)

12 Wat is renderen? 2011 Instant reporting | pagina 1 van x Een instance document leesbaar maken Leesbaar maken met rendering software Opmaak van het document bepalen Eventuele teksten, plaatjes en grafieken toevoegen Eventueel weglaten van in de instance opgenomen elementen

13 Wat is renderen? 2011 Instant reporting | pagina 1 van x Koppelen van een opmaak aan bepaalde elementen Format file Inline XBRL en XSLT toevoegen Gerenderd document opslaan als pdf, HTML of printen

14 Hoe render je een instance document? 2011 Instant reporting | pagina 1 van x Algemene opmaakinstellingen definiëren Zogenaamde ‘comments’ toevoegen Per hoofdelement(parent) uit het instance document een opmaak

15 Hoe render je een instance document? 2011 Instant reporting | pagina 1 van x Per element uit het instance document een opmaak definiëren De volgorde van de te rapporteren elementen bepalen

16 Wat is inline XBRL(iXBRL)? 2011 Instant reporting | pagina 1 van x Een XHTML document(XML en HTML) Visuele weergave van de instance Extraheren: ‘XBRL tags’ uit het inline XBRL document halen met behulp van XSLT

17 HTML 2011 Instant reporting | pagina 1 van x

18 XML 2011 Instant reporting | pagina 1 van x

19 Voordelen inline XBRL(iXBRL)? Leesbaar document Opmaak in eigen style Teksten toevoegen Mogelijkheid opslaan als pdf Gemakkelijk te extraheren naar een instance document 2011 Instant reporting | pagina 1 van x

20 Nadelen inline XBRL(iXBRL)? Weglaten van data Teksten toevoegen 2011 Instant reporting | pagina 1 van x

21 SVR Validatie Linkbase Op basis van de NT Domein KvK_Kleine_Rechtspersoon Processor XBRLOne Platform 2011 Instant reporting | pagina 1 van x

22 Wat is SVR en wat is het doel? Mogelijkheden SVR Validatie Linkbase Samenvatting v/d geprogrammeerde Business Rules Geprogrammeerde Business Rules per groep Demonstratie 2011 Instant reporting | pagina 1 van x Kernpunten

23 2011 Instant reporting | pagina 1 van x Wat is SVR & het doel van SVR? Standard (simple) Validation Rules Open standaard voor business rules t.b.v. de validatie van XBRL documenten Versie 1.0 2009 SBR Banken validatie linkbase Doel van de SVR Validatie Linkbase: Realisatie van extra kwaliteitswaarborging bij de uitwisseling van verantwoordingsstukken door middel van XBRL.

24 2011 Instant reporting | pagina 1 van x Mogelijkheden van de SVR Validatie Linkbase Technische validatie Voldoet het XBRL instance document aan de specificatie? O.a. datum formaat Inhoudelijke validatie Voldoet het XBRL instance document aan de gestelde regels en eisen van de uitvragende partij? Controle op totaaltellingen, positieve/negatieve waarden, verplichte aanwezigheid van gegevelselementen, etc… Externe functionele validatie Controle op de juistheid van gerapporteerde gegevens. Is het gerapporteerde bedrijfsnummer bekend bij de uitvrager? Staat het onroerend goed geregistreerd bij het kadaster?

25 2011 Instant reporting | pagina 1 van x Geprogrammeerde Business Rules 5 regels m.b.t. de inrichting v/h instance document 7 regels m.b.t. de validatie v/d balans 6 regels m.b.t. de validatie v/d toelichting op de balans 6 regels m.b.t. de validatie v/d winst- en verliesrekening 3 regels m.b.t. de validatie v/d toelichting op de w/vrek 10 regels m.b.t. de validatie v/d algemene gegevens

26 2011 Instant reporting | pagina 1 van x Business Rules Balans Vaste activa dient overeen te komen met de som van samenstellende onderdelen Activa totaal dient gelijk te zijn aan de som vaste activa + vlottende activa Activa totaal dient gelijk te zijn aan passiva totaal

27 2011 Instant reporting | pagina 1 van x Business Rules Toelichting op de balans Voorraad op de balans dient gelijk te zijn aan de waarde in de toelichting Langlopende schulden op de balans dient gelijk te zijn aan de som van de verplichtingen langer dan 5 jaar + verplichtingen langer dan 1 jaar in de toelichting Het bedrag van het aandelenkapitaal op de balans moet gelijk zijn aan aandelenkapitaal beginbalans plus mutaties gedurende het jaar

28 2011 Instant reporting | pagina 1 van x Business Rules Winst- en verlies rek. Resultaat na belasting dient gelijk te zijn aan de som van het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belasting en het buitengewoon resultaat na belastingen Bedrijfsresultaat dient gelijk te zijn aan de bruto-marge minus de operationele kosten De som der bedrijfslasten dient gelijk te zijn aan samenstellende onderdelen

29 2011 Instant reporting | pagina 1 van x Business Rules Toelichting op de W&V Totaal aan bedrijfslasten dient gelijk te zijn aan het totaal van de specificatie in de toelichting Totaal aan afschrijvingen op vaste activa in de W/Vrekening dient gelijk te zijn aan de som van afschrijvingen op materiële- en immateriële vaste activa in de toelichting

30 2011 Instant reporting | pagina 1 van x Business Rules Algemene gegevens De einddatum van de rapportageperiode mag niet ontbreken De naam van de onderneming mag niet ontbreken De waarde van de rechtsvorm dient te bestaan uit eenmanszaak, maatschap, CV, VOF, BV of NV De begindatum mag niet voorbij de einddatum liggen

31 2011 Instant reporting | pagina 1 van x Pagi na 31 23 mei 2011 Passiva totaal moet gelijk zijn aan het totaal van de samenstellende onderdelen. Validatie XBRLOne Platform

32 2011 Instant reporting | pagina 1 van x Pagi na 32 23 mei 2011 Begin datum mag niet voorbij de einddatum liggen. De naam van de onderneming ontbreekt. Dit is een verplicht veld. Validatie [2] XBRLOne Platform

33 2011 Instant reporting | pagina 1 van x Vragen?

34 2011 Instant reporting | pagina 1 van x Bedankt voor uw aandacht! Koen Hoffland Thijs Nelis.


Download ppt "2011 Instant reporting | pagina 1 van x Koen Hoffland Thijs Nelis XBRL Reporting."

Verwante presentaties


Ads door Google