De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Be.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Be."— Transcript van de presentatie:

1 be

2 Linkerzijde balans Bezittingen (wat heb je met je geld gedaan)
Activa (synoniem) Investeringsbegroting(wat heb je nodig aan middelen)

3 Vast of vlottend Vaste activa (langer dan een jaar) Grond (slijt niet)
Gebouwen (langer dan een jaar) Inventaris (idem) Auto’s (wordt op afgeschreven) Dpm ( idem)

4 Vlottende activa (korter dan een jaar in org.)
Voorraad (binnen een jaar verkocht) Debiteuren( geld binnen een jaar opeisbaar) Liquide middelen(verzamelnaam voor kas, bank en giro) direct opeisbaar

5 rechterzijde van de balans
Schulden (Eigen vermogen en vreemd vermogen) Creditzijde(synoniem) Passiva (synoniem)

6 Vaste passiva (langer dan een jaar beschikbaar)
Eigen Vermogen (eigen inbreng, of aandelen geplaatst) Vreemd vermogen Lening (looptijd langer dan 1 jaar) Voorzieningen (voor onderhoud dpm) Hypotheek op pand Obligatielening (lening bij vermogensverschaffers; los van banken)

7 Vlottende passiva (korter dan een jaar)
crediteuren (leverancierskrediet) rekening courant krediet (’rood staan’ bij de bank) dividend (uit te keren winst aan eigenaren) belastingen tantièmes (winstbonus personeel)

8 / Totale activa -/- v v = e.v
Gelijk zien waaraan besteed en waar het geld vandaan komt Geld van familie is geen eigen vermogen Bank= rek.courantkrediet (oftewel lopende rekening)


Download ppt "Be."

Verwante presentaties


Ads door Google