De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Goedemiddag H3b.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Goedemiddag H3b."— Transcript van de presentatie:

1 Goedemiddag H3b

2 Lesprogramma Balans begin en eind van het jaar Oefenen HW t/m opdr. 14

3 Basisbegrippen 1. Activa 2. Rekening-courant 3. Crediteuren 4. Debiteuren. 6. Balans 7. Creditzijde (balans) 8. Debetzijde (balans) 9. Eigen vermogen 10. Inventaris 11. Liquide middelen 12. Vlottende activa 13. Hypothecaire lening 14. Vreemd vermogen 15. Vaste activa 16. Schulden op korte termijn (kort vreemd vermogen) 17. Schulden op lange termijn (lang vreemd vermogen)

4 BalanS

5 Balans begin en eind van het jaar wat kan er allemaal zijn veranderd? toename EV?

6 Voorbeeld: Bakkerij Lekkernij
Bereken de liquiditeit uit Bereken de solvabiliteit uit Wat kun je zeggen over de liquiditeit en solvabiliteit van deze bakker? Balans Bakkerij Lekkernij per 1/1/2013 Gebouw € EV €50.000 Inventaris €20.000 Hyp. Lening € Voorraad goederen €15.000 Crediteuren €20.000 Debiteuren €10.000 Bank €2.000 Kas €2.000 Bank €5.000

7 Voorbeeld: Bakkerij Lekkernij
Bakkerij Lekkernij heeft de volgende gegevens over 2013 verzameld: -gebouw is met € in waarde gedaald -waarde van de inventaris €2.000 gedaald -de voorraad goederen is met €5.000 toegenomen -bij de debeiteuren is meer te vorderen -over de hyp.lening is € afgelost -de schuld aan de crediteuren bedraagt €2.000 minder -aan de bank is nu €5.000 verschuldigd Bereken zelf het eigen vermogen! Balans Bakkerij Lekkernij per 1/1/2013 Gebouw € EV €50.000 Inventaris €20.000 Hyp. Lening € Voorraad goederen €15.000 Crediteuren €20.000 Debiteuren €10.000 Bank €2.000 Kas €2.000 Bank €5.000

8 Opdrachten maken Opdracht 12 t/m 14 maken!


Download ppt "Goedemiddag H3b."

Verwante presentaties


Ads door Google