De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Basiskennis Boekhouden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Basiskennis Boekhouden"— Transcript van de presentatie:

1 Basiskennis Boekhouden
Vrijwilligerscentrale Wageningen

2 Programma Basisschema boekhouding De balans Debiteuren / Crediteuren
Afschrijvingen Inkomsten / Uitgaven / Baten / Lasten Tabellarisch kas-/bankboek Boekhouden op de PC BTW

3 Basisschema boekhouden
Beginbalans Boekingsstukken Dagboeken Journaal Grootboek Subgrootboeken Eindbalans + Winst- en verliesrekening

4 Balans Debet Activa (bezittingen) Vaste activa Vlottende activa Credit
Gebouwen Inventaris Vlottende activa Voorraden Debiteuren Liquide middelen (kas, bank, giro) Credit Passiva (vermogen) Eigen vermogen Vreemd vermogen (schulden) Langlopende schulden, b.v. hypotheek Kortlopende schulden, b.v. crediteuren

5 Debiteuren / Crediteuren
Debiteuren = vorderingen - nog te innen contributies - openstaande verkoopfacturen Bijhouden in debiteurenboek op debiteurenkaarten -> saldilijst Crediteuren = openstaande inkoopfacturen Bijhouden in crediteurenboek op crediteurenkaarten -> saldilijst

6 Afschrijvingen Afschrijving = waardevermindering van vaste activa -> kostenpost! Afschrijvingstermijn: pand, inventaris, hardware, debiteuren Afschrijfmethode: vast bedrag vast percentage van boekwaarde

7 Inkomsten <-> Uitgaven Baten (opbrengsten) <-> Lasten (kosten)
Inkomsten = ontvangsten (kas, bank, giro) Uitgaven = betalingen (kas, bank, giro) Opbrengsten = toename eigen vermogen Kosten = Afname eigen vermogen

8 Tabellarisch kas- / bankboek
Kas Bank Opbrengsten Kosten In Uit In Uit Contr. Verkoop Overig Huisv. PR Inkopen Overig

9 Boekhouden op de PC Excell (tabellarisch, vb. Shikasta)
Boekhoudpaketten - shareware (b.v. clubcash, office accounting) - commerciële leveranciers * eenvoudig: b.v. Davilex, Queen, Account Pro * complex: b.v. Exact, Unit4 Info: clubcash.nl microsoft.com/smallbusiness/products/office/accounting boekhoudpakketten.info boekhoudpakket.in-research.info

10 BTW (omzetbelasting) Toegevoegde waarde
Percentages: 0%, 6%, 19%, vrijgesteld Wanneer BTW-plichtig? - deelname maatschappelijk verkeer - regelmatige activiteiten / prestaties - vergoeding (> ,-) Te vorderen BTW / Te betalen BTW

11 Menno Bartlema m.bartlema@chello.nl
Dank voor je aandacht! Menno Bartlema


Download ppt "Basiskennis Boekhouden"

Verwante presentaties


Ads door Google