De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Be 11-03.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Be 11-03."— Transcript van de presentatie:

1 Be

2 investeringsbegroting
Linkerkant van je balans Bezittingen Het benodigde totaalbedrag om je bedrijf te starten

3 Opbouw begroting Twee hoofdgroepen Vaste activa ( > 1jr)
Vlottende activa (< 1jr)

4 / Vaste activa: gebouwen, grond, auto en goodwill Goodwill:
immaterieel activuum, meerwaarde van het bedrijf bij verkoop

5 Vlottende activa 3 hoofd groepen:
Vlottende activa: debiteuren, voorraad en voorgefinancierde btw Liquide middelen: kas, bank en giro Aanloopkosten: notariskn, inschrijvingkn kvk,onderzoekskn

6 Berekenen van goodwill
(Bij overnemen van bestaand bedrijf) Rentabiliteitswaarde (de waarde van de te verwachte winsten) Gegevens: -netto jaarlijkse opbrengst laatste 5 jr -gem. rentepercentage branche -E.V op balans

7 / 2. Netto jaarl. winst x gem. branche % = R.W 3. R.W – E.V= goodwill

8 Gem. debiteurensaldo Gegevens: Verwachte omzet € 400.000
Omzet op rekening 45% De omzet op rekening 45% van € = € Gebruikelijke termijn van betaling op rekening is 30 dagen (jaar is 360 dagen). Gemiddeld debiteurensaldo is dan: x 30/360 = €

9 Nu maken kennisvragen 10, 11 en 12


Download ppt "Be 11-03."

Verwante presentaties


Ads door Google