De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Balans Schematische weergave

Verwante presentaties


Presentatie over: "Balans Schematische weergave"— Transcript van de presentatie:

1 Balans Schematische weergave
BELANGRIJKE KENMERKEN BALANS: Overzicht van bezittingen, schulden en eigen vermogen; Momentsopname; Totaal Debet-zijde = Totaal Credit-zijde; Bezittingen = Eigen vermogen +/+ Schulden; Eigen vermogen = Bezittingen -/- Schulden’ Mutatie Eigen vermogen (=winst) = EVt1 -/- EVt0

2 Gouden Boekhoudregel Veranderingen in Bezittingen en Schulden bepalen mutatie Eigen Vermogen Oftewel: Grootte en samenstelling van Eigen Vermogen is afhankelijk van bezittingen en schulden Registreren waarde bezittingen & schulden BOEKHOUDEN

3 Voorbeelden veranderingen
Handelsonderneming “Halva” heeft per 1 januari van een jaar de volgende beginbalans (bedragen in €): Tijdens de maand januari vinden er de volgende transacties plaats: Inkoop van goederen op rekening voor € 10; Verkoop van goederen op rekening voor € 20 met een inkoopprijs van € 15; Een debiteur heeft voor een bedrag van € 5 zijn factuur van de vorige maand contant voldaan; Een aflossing van het leverancierskrediet ten bedrage van € 10 voldaan via de bank.

4 1. Inkoop van goederen op rekening voor € 10
Debet Credit

5 Er gebeurt dus iets met de balanspost …
Debet Credit Voorraad goederen

6 De voorraad goederen neemt toe met…
Debet Credit Voorraad goederen + 10

7 Kopen op rekening betekent dat er ook iets gebeurt met…
Debet Credit Voorraad goederen + € 10 Crediteuren

8 De schuld aan leveranciers (crediteuren) neemt ook toe…
Debet Credit Voorraad goederen + € 10 Crediteuren

9 Merk op: debet- en creditzijde zijn in evenwicht!
Inkoop van goederen op rekening voor € 10 heeft dus deze veranderingen op de balans als gevolg: Debet Credit Voorraad goederen + € 10 Crediteuren Merk op: debet- en creditzijde zijn in evenwicht!

10 2. Verkoop van goederen op rekening voor € 20 met een inkoopprijs van € 15
Debet Credit

11 Er wordt verkocht dus gebeurt er iets met de balanspost …
Debet Credit Voorraad goederen

12 De voorraad goederen neemt neemt af…
Debet Credit Voorraad goederen - 15 Let op: voorraad goederen = inkoopwaarde!

13 Verkopen op rekening betekent dat er ook iets gebeurt met…
Debet Credit Voorraad goederen - € 15 Debiteuren

14 De schuld van afnemers (debiteuren) neemt toe…
Debet Credit Voorraad goederen - € 15 Debiteuren + € 20 Let op: klanten betalen verkoopprijs!

15 Er is bij de verkoop € 5 winst gemaakt.
De veranderingen kunnen niet compleet zijn omdat debet en credit niet in evenwicht zijn… Debet Credit Voorraad goederen - € 15 Debiteuren + € 20 Er is bij de verkoop € 5 winst gemaakt.

16 De winst wordt voorlopig gemuteerd als verandering van het …
Debet Credit Voorraad goederen - € 15 Eigen vermogen + € 5 Debiteuren + € 20 Let op: voorlopig! (tot resultatenrekening ook behandeld is…)

17 Merk op: debet- en creditzijde zijn in evenwicht!
Verkoop van goederen op rekening voor € 20 met een inkoopprijs van € 15 heeft dus deze veranderingen op de balans als gevolg: Debet Credit Voorraad goederen - € 15 (Eigen vermogen + € 5) Debiteuren + € 20 Merk op: debet- en creditzijde zijn in evenwicht!

18 3. Een debiteur heeft voor een bedrag van € 5 zijn factuur van de vorige maand contant voldaan;
Debet Credit

19 Er gebeurt dus iets met de balanspost …
Debet Credit Debiteuren

20 De debiteuren nemen af met…
Debet Credit Voorraad goederen - 5

21 Contant voldoen betekent dat er geld komt in de…
Debet Credit Debiteuren - € 5 Kas

22 De kas neemt dus toe met…
Debet Credit Debiteuren - € 5 Kas + € 5

23 Merk op: debet- en creditzijde zijn in evenwicht!
Een debiteur heeft voor een bedrag van € 5 zijn factuur van de vorige maand contant voldaan, heeft op de balans als gevolgen: Debet Credit Debiteuren - € 5 Kas + € 5 Merk op: debet- en creditzijde zijn in evenwicht!

24 4. Een aflossing van het leverancierskrediet ten bedrage van € 10 voldaan via de bank
Debet Credit

25 Er gebeurt dus iets met de balanspost …
Debet Credit Bank

26 De bank neemt af met… Debet Credit Bank - € 10

27 Leverancierskrediet aflossen betekent dat er ook iets gebeurt met…
Debet Credit Bank - € 10 Crediteuren

28 De schuld aan leveranciers (crediteuren) neemt af…
Debet Credit Bank - € 10 Crediteuren

29 Merk op: debet- en creditzijde zijn in evenwicht!
Een aflossing van het leverancierskrediet ten bedrage van € 10 voldaan via de bank heeft dus als gevolgen op de balans: Debet Credit Bank - € 10 Crediteuren Merk op: debet- en creditzijde zijn in evenwicht!

30 Verwerking financiële feiten (uitwerking voorbeelden)
Inkoop van goederen op rekening voor €10; Toename voorraad goederen € 10; Toename crediteuren €10; Verkoop van goederen op rekening voor € 20 met een inkoopprijs van €15; Toename debiteuren € 20; Afname voorraadgoederen € 15 Positief verschil van € 5 (winst); Een debiteur heeft voor een bedrag van € 5 zijn factuur van de vorige maand contant voldaan; Toename kas € 5; Afname debiteuren € 5; Betaling op een inkoopfactuur van vorige maand. Afname bank € 10; Afname crediteuren € 10.

31 Eindbalans (verdere uitwerking voorbeeld)
Eigen vermogen = Bezittingen -/- Schulden 155 -/- 60 = 95 Mutatie Eigen vermogen (=winst) = EVt1 -/- EVt0 95 -/- 90 = 5

32 Tips: financiële mutaties
Veranderingen op een balans mogen het evenwicht niet verstoren, dus werk per post en controleer of voor de veranderingen geldt: debet = credit Geef na de controle in de beginbalans de verandering alvast aan, want in de meeste opdrachten moet een eindbalans opgesteld worden…


Download ppt "Balans Schematische weergave"

Verwante presentaties


Ads door Google