De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Winst- & verliesrekening (of resultatenrekening of baten- & lastenrekening) Het Eigen Vermogen verandert als gevolg van de bedrijfsactiviteiten gedurende.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Winst- & verliesrekening (of resultatenrekening of baten- & lastenrekening) Het Eigen Vermogen verandert als gevolg van de bedrijfsactiviteiten gedurende."— Transcript van de presentatie:

1 Winst- & verliesrekening (of resultatenrekening of baten- & lastenrekening)
Het Eigen Vermogen verandert als gevolg van de bedrijfsactiviteiten gedurende een bepaalde periode. De winst- & verliesrekening geeft de oorzaken van de mutaties in het Eigen Vermogen weer. De winst- & verliesrekening betreft dus eigenlijk hulprekeningen van het Eigen Vermogen.

2 Balans & w/v-rekening De balans is een overzicht van de bezittingen en het eigen en vreemd vermogen van een onderneming op een bepaald moment; deze geeft dus voorraadgrootheden weer. De winst- & verliesrekening is een overzicht van de kosten en de opbrengsten van een onderneming over een bepaalde periode; deze geeft dus stroomgrootheden weer.

3 Eigen Vermogen – w/v-rekening
Winst/verlies = EVt1 -/- EVt0 Winst/verlies = opbrengst -/- kosten Winst- en verliesrekening = specificatie winst/verlies

4 Kosten Kosten: de in geld uitgedrukte waarde van de opgeofferde produktiemiddelen (kosten ontstaan door gebruik of tijdsverloop). Voorbeelden: Kostprijs verkopen (inkoopwaarde omzet) Afschrijvingskosten Intrestkosten Loonkosten Administratiekosten ...-lasten

5 Opbrengsten Opbrengsten: aan produkten toegerekende (toekomstige) ontvangsten die verband houden met de verkoop van produkten (goederen en diensten). Voorbeelden: Opbrengst verkopen (omzet) Huuropbrengst …-baten

6 Voorbeelden veranderingen
Handelsonderneming “Halva” heeft per 1 januari van een jaar de volgende beginbalans (bedragen in €): Tijdens de maand januari vinden er de volgende transacties plaats: Inkoop van goederen op rekening voor € 10; Verkoop van goederen op rekening voor € 20 met een inkoopprijs van € 15; Een debiteur heeft voor een bedrag van € 5 zijn factuur van de vorige maand contant voldaan; Een aflossing van het leverancierskrediet ten bedrage van € 10 voldaan via de bank.

7 2. Verkoop van goederen op rekening voor € 20 met een inkoopprijs van € 15
Debet Balans Credit Debet Winst- & verliesrekening Credit

8 Er wordt verkocht dus gebeurt er iets met de balanspost …
Debet Balans Credit Voorraad goederen Debet Winst- & verliesrekening Credit

9 De voorraad goederen neemt neemt af…
Debet Balans Credit Voorraad goederen - € 15 Debet Winst- & verliesrekening Credit Let op: voorraad goederen = inkoopwaarde!

10 Verkopen op rekening betekent dat er ook iets gebeurt met…
Debet Balans Credit Voorraad goederen - € 15 Debiteuren Debet Winst- & verliesrekening Credit

11 De schuld van afnemers (debiteuren) neemt toe…
Debet Balans Credit Voorraad goederen - € 15 Debiteuren + € 20 Debet Winst- & verliesrekening Credit Let op: klanten betalen verkoopprijs!

12 … via de winst- & verliesrekening!
De veranderingen kunnen niet compleet zijn omdat debet en credit niet in evenwicht zijn… Er is bij de verkoop € 5 winst gemaakt. In plaats van een mutatie direct op het Eigen Vermogen worden de kosten en de opbrengsten van de verkoop geregistreerd… Debet Balans Credit Voorraad goederen - € 15 Debiteuren + € 20 Debet Winst- & verliesrekening Credit … via de winst- & verliesrekening!

13 Er zijn kosten gemaakt voor de verkoop: zodra de goederen niet meer in voorraad zijn , zijn de kosten ontstaan… Debet Balans Credit Voorraad goederen - € 15 Debiteuren + € 20 Debet Winst- & verliesrekening Credit Kostprijs verkopen

14 Let op bij verkoop: afname voorraad = toename kostprijs verkopen!
De kostprijs van de verkopen is gelijk aan de inkoopwaarde van de verdwenen voorraad… Debet Balans Credit Voorraad goederen - € 15 Debiteuren + € 20 Debet Winst- & verliesrekening Credit Kostprijs verkopen + € 15 Let op bij verkoop: afname voorraad = toename kostprijs verkopen!

15 Bij de verkooptransactie is natuurlijk ook opbrengst behaald…
Debet Balans Credit Voorraad goederen - € 15 Debiteuren + € 20 Debet Winst- & verliesrekening Credit Kostprijs verkopen + € 15 Opbrengst verkopen

16 De opbrengst van de verkopen is de prijs die de klant ervoor betaald…
Debet Balans Credit Voorraad goederen - € 15 Debiteuren + € 20 Debet Winst- & verliesrekening Credit Kostprijs verkopen + € 15 Opbrengst verkopen + € 20 Let op: toename debiteuren (kas) = toename opbrengst Merk op: w/v-rek. = specificatie behaalde winst van € 5!

17 Merk op: debet- en creditzijde zijn in evenwicht!
Verkoop van goederen op rekening voor € 20 met een inkoopprijs van € 15 heeft dus deze veranderingen op balans en winst- & verliesrekening als gevolg: Debet Balans Credit Voorraad goederen - € 15 Debiteuren + € 20 Debet Winst- & verliesrekening Credit Kostprijs verkopen + € 15 Opbrengst verkopen + € 20 Merk op: debet- en creditzijde zijn in evenwicht! (altijd totaal balans + w/v-rekening!)

18 Balans & w/v-rekening

19 Agenda  Les 5   3.4 Samenstellen van de winst- en verliesrekening  bestuderen tb par 3.1 tm 3.4 maken wb 3.6 en 3.7

20


Download ppt "Winst- & verliesrekening (of resultatenrekening of baten- & lastenrekening) Het Eigen Vermogen verandert als gevolg van de bedrijfsactiviteiten gedurende."

Verwante presentaties


Ads door Google