De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kopen en werken Hoofdstuk 5: Een eigen bedrijf

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kopen en werken Hoofdstuk 5: Een eigen bedrijf"— Transcript van de presentatie:

1 Kopen en werken Hoofdstuk 5: Een eigen bedrijf

2 §5.1 Werken in loondienst of als eigen baas Blz. 64
Werknemer of werkgever. Werknemer Degene die werkt en loon ontvangt. Werkgever Degene voor wie je werkt

3 §5.1 Werken in loondienst of als eigen baas Blz. 64
Zelfstandige Als je gedurende korte of langere tijd in dienst van iemand anders werkt en je ontvangt daarvoor salaris of loon Eigen baas of zelfstandig ondernemer.

4 § 5.2 Werken als ondernemer blz. 64
Omzet Geld dat een bedrijf binnenkrijgt bij het verkopen van een product. Omzet = Afzet x verkoopprijs Aantal verkochte stuks

5 § 5.2 Werken als ondernemer blz. 64
Bedrijfskosten Alle uitgaven die een bedrijf moet doen om te kunnen produceren. Huur van het gebouw Lonen van het personeel Aanschaf en onderhoud machines Maken van reclame

6 § 5.2.3 & 5.2.4 De (verwachte) brutowinst & nettowinst blz. 66
Omzet Afzet x verkoopprijs Inkoopwaarde van de omzet - Afzet x inkoopprijs Brutowinst Bedrijfskosten Nettowinst

7 §5.3 De resultatenrekening en de balans blz. 72
Overzicht van de bezittingen (activa) enerzijds en de schulden en het eigen vermogen (passiva) anderzijds op één bepaald moment Activa Balans per Passiva Bezittingen Vermogen 7

8 §5.3 De resultatenrekening en de balans blz. 72
Activa Balans per Passiva Eigen vermogen Vaste activa kapitaalgoederen die meerdere productieprocessen meegaan. het geld waarover in principe door de eigenaar vrij kan worden beschikt (geld van de eigenaar zelf) Gebouw Machines Vlottende activa Lang vreemd vermogen Voorraden kapitaalgoederen die 1 productieproces meegaan. Hypotheek Debiteuren schuld waarbij de terugbetalingstermijn langer dan 1 jaar is Liquide activa Kort vreemd vermogen Rekening Courant Crediteuren schuld waarbij de terugbetalingstermijn korter dan 1 jaar is Kas Totaal Totaal 8

9 §5.3 De resultatenrekening en de balans blz. 72
Resultatenrekening óf winst- en verliesrekening Een overzicht van de kosten en opbrengsten van een bedrijf over een bepaald tijdvak. Kosten Resultatenrekening Opbrengsten Kosten Omzet 9

10 §5.3 De resultatenrekening en de balans blz. 72
Kosten Resultatenrekening Opbrengsten Omzet Inkoopwaarde grond/hulpstoffen Afzet x Gemiddelde Verkoopprijs Loon Huur Rente Pacht Saldo WINST Saldo VERLIES Totaal Totaal 10

11 § 5.4 De belasting toegevoegde waarde (BTW) blz. 80
Verschillende tarieven bij BTW: Vrijstelling Huur, medische zorg, onderwijs 0 % Export van producten 6 % Eerste levensbehoeften, boeken, diensten van de kapper, fietsreparaties, medicijnen. 19 % Alle andere producten

12 § 5.4 De belasting toegevoegde waarde (BTW) blz. 80
Verkoopprijs exclusief BTW 100% BTW . 19 % + Verkoopprijs inclusief BTW 119 % BTW is géén opbrengst & géén kostenpost, hierdoor heeft de BTW géén invloed op de winst.

13 § 5.4 De belasting toegevoegde waarde (BTW) blz. 80
Te vorderen BTW BTW wat je terug kan vragen van de belastingdienst De BTW die het bedrijf moet betalen voor de ingekochte goederen. Af te dragen BTW BTW wat men moet betalen aan de belastingdienst De BTW die het bedrijf heeft ontvangen door de verkoop van producten.

14 § 5.4 De belasting toegevoegde waarde (BTW) blz. 80
Te vorderen BTW Af te dragen BTW - Te betalen (of te vorderen van) aan de belastingdienst De BTW wordt elk kwartaal verrekend met de belastingdienst.


Download ppt "Kopen en werken Hoofdstuk 5: Een eigen bedrijf"

Verwante presentaties


Ads door Google