De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Koepels: keuzes die de Intermediair kan maken SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Koepels: keuzes die de Intermediair kan maken SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages."— Transcript van de presentatie:

1 Koepels: keuzes die de Intermediair kan maken SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages

2 Het belang van SBR Wat vinden de kantoor- en beroepsorganisaties SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011

3 Inleiding • Even voorstellen • Verplichting van SBR start vanaf 2013 • Kantoor- en beroepsorganisaties: – Samenwerking met SBR Programma – Vertegenwoordigen administratiekantoren, accountants en fiscaal adviseurs – Onderscheid in inhoud en niveau van ondersteuning 3

4 Agenda • Inleiding • Wat is er aan de hand? • SBR sluit hier op aan • Wat betekent SBR voor u? • Keuze voor SBR op ‘korte’ termijn (aansluiten) • Keuze voor SBR op ‘lange’ termijn (strategisch) • Attentiepunten • Stappenplan • Afronding 4

5 Wat is er aan de hand? • Standaardisatie • Digitalisering • Ketenintegratie • Horizontaal Toezicht • Frequenter rapporteren • Gebruikersgericht rapporteren • Belang fiscaliteit neemt toe • Veranderende verwachting markt en klant 5

6 Veranderende verwachting markt en klant 6

7 SBR sluit hier op aan • Inspelen op deze ontwikkelingen door standaardisatie van gegevens / processen/ techniek • Harmonisatie van gegevens • ‘Samenval’ commercieel / fiscaal • Stimuleren hergebruik van gegevens • Naast Belastingdienst / KvK / CBS / banken ook verbreding naar: – Agro, Zorg, Onderwijs, Agentschap.nl 7

8 Wat betekent SBR voor u? • SBR heeft gevolgen voor samenstellen rapportages en fiscale dienstverlening • U moet keuze maken voor de ‘korte’ en de ‘lange’ termijn • Zal impact hebben op uw werkprocessen en software 8

9 Huidige situatie Geldt op dit moment nog voor merendeel van de intermediairs • Meeste intermediairs gebruiken één of meerdere pakketten, afhankelijk van hun dienstverlening • Gegevensuitwisseling tussen de pakketten kan al geautomatiseerd plaatsvinden Let op!! • Aanlevering van Aangiftes (VpB / IB / OB / ICP), Jaarrekening rechtspersonen Klein en Kredietrapportage rechtspersonen Klein, Middelgroot en Natuurlijke personen (Aangifte + ) kan nu al in XBRL / SBR 9

10 Fiscale gegevens Rapportage gegevens Financiële administratie Rapportage software Fiscale software Banken CBS Belasting- dienst KvK Administratie Brondata Huidige situatie Statistiekopgaven Publicatiestukken BAPIBAPI Jaarrekeningen 10 OB/ICP VpB/IB (OB/ICP)

11 Keuze voor SBR op ‘korte’ termijn, 1 e stap • Verplichtstelling betreft aangiftes VpB en IB • 1 e stap is alleen gericht op aansluiten • Betekent: – Aanschaf van fiscale software met functionaliteit – In principe geen verandering van uw werkprocessen – Wel gebruik mogelijkheid aanlevering kredietrapportages in XBRL / SBR • Niet minder handelingen / geen procesintegratie • Mogelijk nog steeds gegevens meerdere keren invoeren • In principe geen voordelen • Waarschijnlijk extra kosten • Geen nieuwe dienstverlening / u blijft het zelfde doen 11 XBRL

12 tagging VpB/IB (OB/ICP) Fiscale gegevens Rapportage gegevens Financiële administratie Rapportage software Fiscale software CBS Belasting- dienst KvK Administratie Brondata XBRL Aansluiten 2013, 1 e stap DIGIPOORTDIGIPOORT XBRL Statistiekopgaven OB/ICP BAPIBAPI Jaarrekeningen 12 Banken Publicatiestukken

13 Aansluiten 2014, 2 e stap • Betreft verplichtstelling aangiftes OB / ICP en Jaarrekeningen kleine rechtspersonen • 2 e stap is alleen gericht op aansluiten • Betekent: – Aanschaf van administratieve e/o rapportage software met functionaliteit – Wel verandering van uw werkprocessen, jaarrekening kleine rechtspersonen in XBRL / SBR en uitfasering gebruik BAPI – Gebruik mogelijkheid aanlevering kredietrapportages in XBRL / SBR – Hoeft nog niet minder handelingen / procesintegratie – Nog steeds mogelijk gegevens meerdere keren invoeren – Nog weinig voordelen – Waarschijnlijk extra kosten – Geen nieuwe dienstverlening / u blijft het zelfde doen 13 XBRL

14 tagging VpB/IB (OB/ICP) Fiscale gegevens Rapportage gegevens Financiële administratie Rapportage software Fiscale software CBS Belasting- dienst KvK Administratie Brondata XBRL Aansluiten 2014, 2 e stap DIGIPOORTDIGIPOORT tagging XBRLXBRL XBRL XBRL Statistiekopgaven Publicatiestukken OB/ICP Jaarrekeningen 14 Banken Publicatiestukken XBRL

15 Keuze voor SBR op ‘lange’ termijn, 3 e stap • Betreft verplichtstelling Jaarrekeningen (middel)grote rechtspersonen 15

16 tagging Statistiekopgaven Fiscale gegevens Rapportage gegevens Financiële administratie Rapportage software Fiscale software CBS Belasting- dienst KvK Administratie Brondata XBRL Aansluiten 2015, 3 e stap DIGIPOORTDIGIPOORT tagging XBRLXBRL XBRL XBRL Jaarrekeningen XBRL VpB/IB (OB/ICP) OB/ICP Publicatiestukken 16 Banken XBRL

17 tagging Fiscale gegevens Rapportage gegevens Financiële administratie Rapportage software Fiscale software CBS Belasting- dienst KvK Administratie Brondata XBRL Businesscase SBR DIGIPOORTDIGIPOORT XBRLXBRL XBRL XBRL XBRL BIVBIV Overige software Overige gegevens Diverse functionaliteiten o.a.: • Samenstellen rapportages, mede in het kader van de verbreding • Communicatie met de klanten • Ondersteuning werkprocessen • Elektronisch dossier • Communicatie met Digipoort en BIV • Etc. 17 Banken

18 Keuze voor SBR op ‘lange’ termijn • Is gericht op keuze SBR als een strategische beslissing • Betekent: • Procesoptimalisatie door herinrichting (evt. met klantenportal) • Het realiseren van de voordelen van SBR • Hergebruik gegevens mogelijk • Hoe eerder SBR in het proces, hoe meer voordelen • Het kunnen inspelen op verbreding • Verandering van dienstverlening 18

19 Attentiepunten Ga in overleg met je softwareleverancier. Ga na of zijn software alle door u gewenste SBR functionaliteiten biedt. Denk na over uniformiteit in rekeningschema’s Zorg tijdig voor een certificaat voor Digipoort / BIV. 19

20 Stappenplan • Ga na wat SBR voor uw organisatie betekent! • Neem tijdig : – 1 e stap: Tijdig aansluiten voor verplichting 2013 (VpB / IB) – 2 e stap: 2014 (OB / ICP / Jaarrekeningen Klein) – 3 e stap: 2015 (Jaarrekening voor Middelgroot en Groot) – Verkrijg tijdig organisatiegebonden PKIoverheid certificaat – Zorg dat u tijdig over de benodigde functionaliteit / software beschikt – Ga op tijd testen • Neem beslissing over invulling toekomstige dienstverlening Maak nu gebruik van de ondersteuning vanuit de overheid, de koepels en het rapportageportaal!! 20

21 Tot slot • SBR is meer dan techniek, staat voor standaardisatie, harmonisatie en procesintegratie en -optimalisatie • SBR past in brede ontwikkelingen • SBR is domeinoverstijgend • Iedereen moet met SBR aan de slag • De kantoor- en beroepsorganisaties zijn er om uw vragen te beantwoorden 21

22 Hartelijk dank voor uw aandacht 22 Heeft u nog vragen?


Download ppt "Koepels: keuzes die de Intermediair kan maken SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages."

Verwante presentaties


Ads door Google