De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kansen en bedreigingen voor accountants

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kansen en bedreigingen voor accountants"— Transcript van de presentatie:

1 Kansen en bedreigingen voor accountants
kredietwaardigheid Kansen en bedreigingen voor accountants GIBO Groep: Frank Pisters Anneke van der Heijden xbrl ratings bankentaxonomie Basel ll

2 Programma Beleid/filosofie GIBO XBRL-NTP Basel II tot nu toe
Bankentaxonomie Nieuwe kansen voor Basel II Wel of niet raten, bank of accountant Stellingen / discussie

3 accountantsorganisatie geen accountantsrapporten meer!
Over 5 jaar maken we als accountantsorganisatie geen accountantsrapporten meer!

4 Efficiënter werken is bij de GIBO Groep een continu streven
Filosofie GIBO Groep XBRL-NTP

5 XBRL Aangiften: van BAPI naar XBRL Harmonisatie en standaardisatie
KvK, CBS, banken, verkorte winstaangifte EDI-Circle, Agro Portal Samenwerking

6 Gevolgen voor dienstverlening
Meer efficiency Minder uren Zoeken naar nieuwe dienstverlening Mogelijkheden rond Basel II?

7 Basel II Idee Uitwerking Analyse en advies financieringsstructuur
Debiteurenbeleid en interne organisatie Liquiditeitsprognose, beheersing kasstromen XBRL-tool aanlevering tussentijdse cijfers

8 Bankentaxonomie Bankentaxonomie wordt ontwikkeld Aansluiting XBRL-tool
Nieuwe kansen dienstverlening Nu: gestructureerd oppakken

9 Bankentaxonomie voordeel banken procesvoordeel accountant
extra dienstverlening positie accountant - bank win-win

10 Inhoud bankentaxonomie
Door de banken opgesteld! Klantinformatie Fiscaal jaarrapport Toevoeging van detailinformatie balans Extracomptabele gegevens

11 Detailinformatie balans
Voorbeelden Materiële vaste activa uitsplitsing naar objecten. Per object registernummer, WOZ waarde, boekwaarde Debiteuren en crediteuren specificatie volume naar ‘leeftijd’ Langlopende verplichtingen: identificatienummer, boekwaarde, aflossing per jaar, zekerheid 11

12 Extracomptabele gegevens
Algemene informatie over onderneming, ondernemer, bestuurders, commissarissen Operationele leasecontracten: boekwaarde, aantal contracten Huurcontracten: object identificatie, looptijd in maanden, einddatum, huursom per jaar

13 Nog in ontwikkeling Prospectieve informatie Startende ondernemers
Aansluiting overige banken Techniek Berichtenverkeer met banken Koppeling aan bankinterne systemen Scope eind 2009

14 NT2009.b Beschikbaar voor testdoeleinden www.xbrl-ntp.nl
Geldig vanaf 1 januari 2009 voor rapportage in XBRL aan Belastingdienst, Kamer van Koophandel en CBS Nog niet voor banken

15 Doelen bankentaxonomie (*)
Elektronische uitwisseling van jaarrekening informatie voor segment kleinbedrijf Vermindering van administratieve lasten Verhogen datakwaliteit Mogelijkheid tot een online, realtime end-to-end kredietproces voor standaard kredieten Geautomatiseerde creditscoring op basis van bankspecifieke modellen (*) Igno Dekker, ABN-AMRO Bank, op het Nederlandse Taxonomie Overleg

16 Standaard kredieten Alle kredieten tot 1 miljoen euro
Volledig automatisch, geen accountmanager (program lending) Beperkte mogelijkheid voor maatwerkkrediet (kostbaar, jaarlijkse revisie)

17 Wet of winst? Basel II: rating systeem verplicht
Rating systeem ook marktinstrument Pricingtechniek Return on Solvacy (ROS) Marktpositie Kostenbesparing

18 De prijs van geld Accountant kan ondernemer helpen om tegen gunstige voorwaarden en prijs krediet te krijgen. Niet door onderhandeling Wel door beheersing variabelen die rol spelen bij rating Effectieve bedrijfsvoering Sturing op kengetallen

19 Stellingen Discussie

20 Program lending Ondernemers zonder voldoende zekerheden zijn de dupe
De maatschappij accepteert niet dat banken niet meer willen praten over kredieten voor ondernemers onder de € 1 miljoen Er komen nieuwe toetreders in de financieringsmarkt.

21 Credit rating door accountant
Schoenmaker blijf bij je leest! Als de accountant gaat raten gaat de bank boekhouden Wordt de accountant poortwachter voor de bank?

22 Positie accountant Wat gaan accountants doen in dit veranderende speelveld? De accountant moet niet zelf raten, maar de ondernemer voorbereiden op een gunstige rating door de bank

23 Kansen en bedreigingen voor accountants
GIBO Groep: Frank Pisters Anneke van der Heijden

24 Solvabiliteitsbeslag en rating


Download ppt "Kansen en bedreigingen voor accountants"

Verwante presentaties


Ads door Google