De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Management, financial en cost accounting NEFEB Bijeenkomst 17 juni 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Management, financial en cost accounting NEFEB Bijeenkomst 17 juni 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Management, financial en cost accounting NEFEB Bijeenkomst 17 juni 2009

2 management finance en cost accounting Albert Rommers Werkzaam als registeraccountant en bedrijfsadviseur accountenz

3 management finance en cost accounting Doelstelling vandaag Link leggen tussen: De employee benefits adviseur De ondernemer Management finance en cost accounting

4 management finance en cost accounting Doelstelling vandaag Nut inzien van basiskennis van management finance en cost accounting om betere gesprekspartner te kunnen zijn voor de ondernemer

5 management finance en cost accounting Inhoud presentatie  Korte visie ontwikkelingen  Wat verstaan we onder management finance en cost accounting (mfca)  Mfca in relatie tot aard van bedrijf  Nut mfca voor gesprekspartner ondernemer

6 De employee benefits adviseur  De markt verandert  Niet een polisverkoper  Gesprekspartner in risicobeheersing  Steeds meer noodzaak om kennis te hebben van specifieke facetten onderneming

7 De employee benefits adviseur Markt:Product: Onderneming (omvang?)Advies op maat Toegevoegde waarde:Gesprekspartner (goedkopere) risicodekkingbegrijpt onderneming (er)

8 De employee benefits adviseur De gesprekspartner  begrijpt ondernemer  Begrijpt hoe onderneming in elkaar steekt

9 Risico gebieden onderneming (-er) •Inherente risico’s •Beheersing kosten •Verbetering rendement •Strategische mogelijkheden •Basis financiële info •Veranderingen interne aard AccountantEmployee benefits adviseur •Beoordeling zachte risico’s •Acceptatie risico’s •Mogelijkheden tot beperking risico’s •Basis managementinfo •Veranderingen m.n. extern •EB advies, tevredenheid en inzichtelijkheid kosten en beloning Positie ten opzichte van accountant / bedrijfsadviseur

10 Wat verstaan we onder management finance en cost accounting ?

11 Wat verstaan we onder mfca Accounting: Verzamelen registreren en interpreteerbaar maken van financiele en niet-financiele gegevens

12 Wat verstaan we onder mfca managementaccounting Veelal specifieke informatie voor beheersing organisatie en strategische keuzes Personeel, ziekte, bezettingsgraad, markt, omgeving

13 Wat verstaan we onder mfca Finance accounting Financiele informatie gericht op beheersing liquiditeit, rentabiliteit etc.

14 Wat verstaan we onder mfca Cost accounting (financiele) informatie gericht op beheersing kosten, kostprijzen productieprocessen, etc.

15 Voorbeeld kostprijs accountant

16 management finance en cost accounting in relatie tot aard van het bedrijf

17 Aard van de onderneming, typologieën (interpretatie cijfers) Productie: • homogene massaproductie • heterogene massaproductie •(serie-) stukproductie •Handel: •Dienstverlening: • met beschikbaar stellen van capaciteit • met doorstroming van producten • zonder doorstroming van producten Mfca in relatie tot aard bedrijf

18 Aard van de onderneming, typologieën •Balansbeeld: • aard van de activa • aard van de passiva •Resultatenrekening: • bruto marge • kapitaalslasten • organisatiekosten Mfca in relatie tot aard bedrijf

19 Aard van de onderneming, typologieën (interpretatie cijfers) Type ondernemingbalanstotaalsolvabiliteitBruto marge MassaproductieHoog Laag Serie-stukproductieHoog/middelHoogLaag/middel HandelMiddel Dienstverlening met beschikbaar stellen van capaciteit HoogMiddel / hoogHoog Overige dienstverleninglaagLaag/middel/hoogHoog Mfca in relatie tot aard bedrijf

20 Aard van de onderneming, typologieën •Financiële stuurinformatie: • dekkingsresultaten • bruto marge • kostenbeheersing •Overige managementinformatie: • bezettingsgraad • uitvalpercentage • ziekteverzuim Mfca in relatie tot aard bedrijf

21 Aard van de onderneming, typologieën (interpretatie cijfers) Type ondernemingKostprijs basis product Kostprijs uren man/machine Kostprijs bevat MassaproductieVerwacht volume Heel veel kostensoorten Serie-stukproductieeenheidVerwacht volumeBeperkt aantal kostensoorten HandeleenheidNVTInkoop goederen en transport Dienstverlening met beschikbaar stellen van capaciteit BezettingsgraadNVTGeen effectieve kostprijs in systeem Overige dienstverleningeenheidNvt / verwachte bezetting Inkoop goederen / directe personeelskosten Mfca in relatie tot aard bedrijf

22 De ondernemer stuurt:  Op resultaat aannames in kostprijs  Op financiele informatie Let op, vaak is niet alle informatie expliciet aanwezig, veel in hoofd ondernemer

23 Nut van kennis van management finance en cost accounting voor gesprekspartner ondernemer

24 Nut kennis mfca voor gesprekspartner ondernemer  Kunnen stellen van de juiste vragen;  De onjuiste opmerkingen achterwege laten;  De ondernemer kunnen laten vertellen over zijn bedrijf en de risico’s en kansen daarin kortom  Ondernemer laten merken dat je begrijpt wat hem bezig houdt en hoe het bedrijf in elkaar zit

25 Nut kennis mfca voor gesprekspartner ondernemer De EB-adviseur is steeds meer een gesprekspartner van de ondernemer Basiskennis van de onderneming is belangrijk om deze positie in te vullen

26 De ondernemer na uw advisering Vragen?


Download ppt "Management, financial en cost accounting NEFEB Bijeenkomst 17 juni 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google