De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

- Administratie - Analyse - Actie -

Verwante presentaties


Presentatie over: "- Administratie - Analyse - Actie -"— Transcript van de presentatie:

1

2 - Administratie - Analyse - Actie -
Module A dWK Factuurmanagement & Administratie Module A2 + dWK Administratie & Rapportage Module A3 + dWK Analyse & Actie dWK Triple A - Administratie - Analyse - Actie -

3 “ Inzicht begint met een goede administratie ”
Module A – Factuurmanagement & Administratie

4 Module A Factuurmanagement & Administratie
Met Module A heeft u uw administratieve stromen volledig geautomatiseerd. Het dWK Factuurmanagement systeem, Een door u gekozen (online) boekhoud-programma, Dagelijks uitwisseling gegevens met uw bank. Overzicht en tijdwinst door automatisering!

5 Module A Factuurmanagement Systeem
Inkoopfacturen komen direct via of d.m.v. scannen in het dWK Factuur-management systeem. Het tijdrovende proces van handmatig facturen inboeken behoort tot het verleden!

6 Module A Factuurmanagement Systeem
In het Factuurmanagement systeem kunt u digitaal de facturen goedkeuren, afkeuren of doorsturen (naar de juiste personen in uw organisatie). Altijd inzicht in de status van al uw inkoop-facturen binnen de organisatie!

7 Module A Factuurmanagement Systeem
Na goedkeuring wordt door het systeem een voorstel voor boeking gedaan (op basis van automatische herkenning). Dit kunt u accorderen of indien gewenst corrigeren. Facturen worden direct en naadloos verwerkt in uw boekhoudsysteem!

8 Module A Boekhoudpakket
Het dWK Factuurmanagement systeem werkt probleemloos samen met de meeste (online) boekhoudsystemen. U kunt zelf een bij uw bedrijf passend boekhoudprogramma kiezen!

9 Module A Boekhoudpakket
In het door u gekozen boekhoudprogramma worden goedgekeurde facturen automatisch op de vervaldatum, na fiattering klaargezet voor betaling. Geen tijdrovende boekingen meer, met één druk op de knop zijn facturen betaald!

10 Module A Koppeling bank
Elke nacht vindt uitwisseling van gegevens met uw bank plaats. Al uw ontvangsten en betalingen worden automatisch in uw boekhouding verwerkt. U heeft daardoor altijd zicht op welke debiteuren hebben betaald en welke crediteuren u nog moet betalen!

11 “ Analyse met cijfers die altijd up-to-date zijn ”
Module A2 - Administratie & Rapportage

12 Module A2 Administratie & Rapportage
In plaats van jaarlijkse controle achteraf vindt periodiek (per maand of per kwartaal) controle plaats door deWaardKramer. Alle boeking zijn in Module A gedaan, er vindt alleen nog online controle plaats. Optimale efficiëntie!

13 Module A2 Administratie & Rapportage
Vanuit de gecontroleerde boekingen maakt deWaardKramer periodiek (maandelijks of per kwartaal) de balans en de winst- en verliesrekening op. Uw cijfers zijn altijd up-to-date!

14 Module A2 Administratie & Rapportage
De cijfers worden aan u gepresenteerd in Visionplanner. Dit is een online tool, waarin u kunt inloggen om de rapportage op een overzichtelijke manier en met behulp van grafieken en afbeeldingen (overal) te bekijken. In één oogopslag heeft u zicht op de resultaten van uw bedrijf!

15 “ Met inzicht en analyse tijdig actie ondernemen ”
Module A3 - Analyse & Actie

16 Module A3 Analyse & Actie
Voor aanvang van het boekjaar maakt deWaardKramer samen met u een exploitatie-begroting. Hierin wordt de verwachte omzet, de kosten, het resultaat en andere voor uw bedrijf relevante financiële informatie opgenomen. Doelen stellen is doelen realiseren!

17 Module A3 Analyse & Actie
Periodiek (maandelijks of per kwartaal) worden de gerealiseerde cijfers naast de vastgestelde exploitatiebegroting gelegd. U heeft hierdoor snel en meer inzicht in de financiële situatie van uw bedrijf!

18 Module A3 Analyse & Actie
De cijfers worden online in Visionplanner aan u gepresenteerd. In overzichtelijke grafieken en afbeeldingen kunt u in één oogopslag eventuele knelpunten zien. deWaardKramer kijkt samen met u of en waar bijgestuurd kan worden. U kunt tijdig actie ondernemen!

19 Module A3 Analyse & Actie | Liquiditeit
Additioneel kan deWaardKramer voor aanvang van het boekjaar een liquiditeitsbegroting opmaken. Samen met u wordt bekeken wat de verwachte cijfers voor invloed zullen hebben op uw liquiditeit. Op basis van de liquiditeitsbegroting kunt u uitgaven, zoals investeringen en dividenden, beter plannen!

20 Module A3 Analyse & Actie | Liquiditeit
Periodiek wordt de daadwerkelijke liquiditeit naast de verwachte liquiditeit gelegd. Ook dit wordt in Visionplanner overzichtelijk gepresenteerd. U kunt tijdig bijsturen!

21 Samenvatting dWK Triple A
- Administratie - Analyse - Actie - Module A dWK Factuurmanagement & Administratie Module A2 + dWK Administratie & Rapportage Module A3 + dWK Analyse & Actie Factuurmanagement Inlezen en verwerken bankmutaties Boekhoudpakket Periodieke controle en rapportage (maandelijks of per kwartaal) Periodieke Balans en winst- en verliesrekening Online presentatie in Visionplanner Opstellen exploitatiebegroting Periodieke analyse cijfers (realisatie - begroting) Online presentatie in Visionplanner Actie advies Optioneel: Opstellen liquiditeitsbegroting en periodieke analyse (realisatie - begroting) Inloggen dWK Factuurmanagement systeem

22 En nog veel meer! Omzet en kosten Debiteuren en ouderdomsanalyse
Overzichtelijke diagrammen omzet t.o.v. begroting Balans en direct inzicht in specificaties Voorbeelden Visionplanner Visionplanner is een online tool waarin uw cijfers overzichtelijk m.b.v. grafieken en afbeelding worden gepresenteerd. Het is een ‘cloud’ tool, uw bedrijf hoeft geen additionele software te installeren. Ter illustratie volgen een aantal screenshots.

23


Download ppt "- Administratie - Analyse - Actie -"

Verwante presentaties


Ads door Google