De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Belastingdienst in ontwikkeling

Verwante presentaties


Presentatie over: "Belastingdienst in ontwikkeling"— Transcript van de presentatie:

1 Belastingdienst in ontwikkeling
Themabijeenkomst Zorg & Techniek 19 september 2013

2 De Belastingdienst is één van de grootste overheids-organisaties in Nederland.
Per jaar zorgen ongeveer medewerkers voor zo’n € 232 miljard aan belastingopbrengsten en de verstrekking van meer dan € 12 miljard aan toeslagen. De Belastingdienst is onderdeel van het Ministerie van Financiën.

3 Onze taken Onze organisatie Ontwikkelingen Hoe we ons werk doen

4 Onze taken 11,2 miljoen Belastingen innen
We innen namens de overheid belastinggeld. De Belastingdienst zorgt er namens de overheid voor dat de samenleving geld heeft om te functioneren. Door middel van belastingen. De Belastingdienst heft, int en controleert dit. Dat is onze bekendste taak binnen de samenleving. 11,2 miljoen ontvangen aangiften per jaar

5 Onze taken 9 miljoen Toeslagen
We keren toeslagen uit als tegemoetkoming in kosten bij huur, kinderen en voor zorgverzekering. 9 miljoen toeslagen per jaar We zijn ook verantwoordelijk voor de uitbetaling van toeslagen. Als tegemoetkoming in kosten bij huur, kinderen en voor zorgverzekering.

6 Onze taken 12 miljoen Douanewerk We houden toezicht op goederen
die ons land inkomen en uitgaan. We houden toezicht op goederen die ons land inkomen. Naast taken op het terrein van Veiligheid, Gezondheid, Economie en Milieu heft de Douane ook accijns. 12 miljoen containers per jaar in de haven van Rotterdam doorlopen het controleproces

7 Onze taken Fraude bestrijden Is daar aanleiding toe, dan doen we
strafrechtelijk opsporingsonderzoek (FIOD). Als blijkt dat iemand fraudeert, kan dat aanleiding zijn voor strafrechtelijke vervolging en verricht de FIOD een opsporingsonderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie.

8 Onze organisatie Onze missie
Fiscale wet- en regelgeving zo doeltreffend en doelmatig mogelijk uitvoeren. Rechtszekerheid en rechtsgelijkheid handhaven. We voeren de wet uit. Dat doen we zo doeltreffend en doelmatig mogelijk. Bent u als particulier of als bedrijf verplicht belasting te betalen, dan willen we dat u dat correct doet. Daarbij mag u van ons verwachten dat we u correct en respectvol behandelen. U moet eenvoudig en snel aangifte kunnen doen en moet ons snel kunnen bereiken. En we willen u goed helpen als u vragen heeft. Bent u exporteur van goederen, dan streven we ernaar uw logistieke proces niet te verstoren door snel te werken.

9 Onze organisatie Onze basiswaarden We willen: Geloofwaardig zijn
Verantwoordelijk zijn Zorgvuldig zijn We nemen onze opdracht serieus en houden ons aan de afspraken die we met burgers en bedrijven maken (geloofwaardigheid). Met de bevoegdheden die we van de overheid hebben gekregen, gaan we verantwoord om en we leggen daar ook verantwoording over af (verantwoordelijkheid). En we behandelen iedereen met respect en houden rekening met ieders verwachtingen, rechten en belangen (zorgvuldigheid).

10 Organogram We zijn onderdeel van het Ministerie van Financiën. De staatssecretaris van Financiën is verantwoordelijk voor de Belastingdienst. Een managementteam, met de directeur-generaal als voorzitter, geeft leiding aan de organisatie. Stafmedewerkers geven adviezen aan de politieke en ambtelijke top. Denk natuurlijk aan fiscale onderwerpen, maar ook aan communicatie, dienstverlening, personeelsbeleid en juridische zaken. Verder voeren we onze taken uit via de volgende onderdelen (zie organogram).

11 Focus Soepel als het kan, streng als het moet Compliance
Steeds meer digitaal Horizontaal toezicht Als Belastingdienst volgen we de ontwikkelingen in de samenleving op de voet. We willen burgers en bedrijven van dienst zijn op een manier die past bij deze tijd. Massale processen, met aandacht voor het individu

12 De Belastingdienst als ICT-organisatie
De samenleving digitaliseert steeds meer; wij ook. We zijn een van de grootste ICT-organisaties. Beveiliging van gegevens en het waarborgen van continuïteit hebben topprioriteit. De veiligheid van de ICT-systemen heeft topprioriteit. Niemand heeft te maken met de persoonlijke fiscale gegevens van mensen. Even belangrijk als de veiligheid is de robuustheid van de systemen. Zo moet onze site 24 uur per dag beschikbaar zijn, ook in de laatste dagen van maart als er miljoenen aangiften binnenkomen. De BelastingTelefoon moet zonder problemen miljoenen telefoontjes per jaar aankunnen. En douanewerkzaamheden gaan dag en nacht door. De systemen moeten dus schokbestendig zijn, maar ze moeten flexibel genoeg zijn om te kunnen worden aangepast als de overheid regels verandert. Of als de samenleving om nieuwe toepassingen vraagt, zoals op mobiele apparatuur. De samenleving werkt steeds digitaler en daar willen we onze dienstverlening op aanpassen. Hoe benutten we bijvoorbeeld sociale media? Hoe spelen we in op de ontwikkeling van internet waarbij iedere particulier importeur of exporteur kan worden? Hoe gaan we om met de privacy van gegevens? En: hoe houden we het persoonlijk?

13 Hoe doen we ons werk? De Belastingdienst is dienstverlener, toezichthouder, handhaver en fraudebestrijder tegelijk. We voeren de wet uit. Dat doen we zo doeltreffend en doelmatig mogelijk. Bent u als particulier of als bedrijf verplicht belasting te betalen, dan willen we dat u dat correct doet. Daarbij mag u van ons verwachten dat we u correct en respectvol behandelen. U moet eenvoudig en snel aangifte kunnen doen en moet ons snel kunnen bereiken. En we willen u goed helpen als u vragen heeft. Bent u exporteur van goederen, dan streven we ernaar u zo weinig mogelijk hinder te laten ondervinden van formaliteiten.

14 De Belastingdienst als spin in het web
We werken steeds meer samen met overheden, bedrijven, intermediairs. Daardoor kunnen we: beter dienstverlenen beter toezichthouden en handhaven beter fraude voorkomen en bestrijden. Een goed voorbeeld van samenwerking met andere partijen is die met intermediairs, zoals accountantskantoren en belastingadviesbureaus. Maar we werken ook samen met uitkeringsinstanties, arbeidsinspectie en banken. Hierdoor kunnen we steeds beter voorspellen hoeveel iemand moet betalen of juist teveel heeft betaald. Samenwerking is ook nodig om beter te kunnen controleren. Zo trekt de Douane samen op met andere instanties om controles zo goed mogelij te kunnen uitvoeren. Steeds vaker is die samenwerking internationaal van aard. Dat geldt ook voor de FIOD. Want fraude houdt niet op bij de landsgrenzen.

15 De elektronische belastingaangifte
Bij de tijd blijven: moderne dienstverlener. Niet vragen naar de bekende weg. Toezicht meer naar de ‘voorkant’. Aan de ‘achterkant’ alleen risicogericht. Meer ‘door de kelder’, geen mensenogen. Sneller. Goedkoper. Minstens even hoge compliance.

16 De elektronische belastingaangifte; het proces
Belastingdienst haalt gegevens op en vult in. Aangifte klaarzetten voor klant (of zijn intermediair). Klant controleert/wijzigt/vult aan. Klant ondertekent en stuurt in. Ontvangst en geautomatiseerde controle. Evt.: beoordeling ‘uitworp’ De aanslag. Betalen of terugontvangen.

17 De elektronische belastingaangifte; de keten
Belastingdienst haalt gegevens op en vult in. Aangifte klaarzetten voor klant (of zijn intermediair). Klant controleert/wijzigt/vult aan. Klant ondertekent en stuurt in. Ontvangst en geautomatiseerde controle. Evt.: beoordeling ‘uitworp’ De aanslag. Betalen of terugontvangen. Banken, Werkgevers, UWV, Interne gegevens Accountants, belastingadviseurs, Softwareleveranciers, Vakbonden, ouderenbonden, Consumentenbond Logius (DigiD) Medewerkers toezicht Etc.

18 De elektronische belastingaangifte; de kwesties in de keten
Banken: afspraken, what’s in it for me, en wat bij fouten? Werkgevers: is het compleet? Accountants, belastingadviseurs: blijft er nog werk over? Hoe komen wij aan de gegevens? Software-leveranciers: waarom zou ik aanpassen? Vakbonden, ouderenbonden: hoe komen we aan de gegevens? Consumentenbond: de klant moet wel heel goed opletten. Waarschuw hem daarvoor. Is incompleet ook fout? Logius: DigiD moet het heel goed doen in maart. Medewerkers toezicht: in loop der jaren enorme omschakeling naar gericht toezicht: handhaven we zo nog wel goed? Overall: de ketenplanning, de knelpunten in de ontwikkeling, etc.

19 De elektronische belastingaangifte; de aanpak
Strategische intuïtie op topniveau: we gaan deze innovatie in! Het gesprek aangaan in de keten: zaaien, vertrouwen wekken. Je moet er dan wel echt zelf in geloven Win-win duidelijk maken. Georkestreerd werken: op alle schaakborden tegelijk. Klein beginnen: maakt het haalbaar en voor iedereen te begrijpen. Geduldig zijn bij weerstand; zoek alternatieven of andere argumenten. Creëer budget. Organiseer constante betrokkenheid en als het even kan zeggenschap bij elke partner in de keten. Heb een helder stuurmodel. Organiseer niet je eigen teleurstelling door harde tijdlijnen tot het eind. Geef harde planningen tot waar het kan.


Download ppt "Belastingdienst in ontwikkeling"

Verwante presentaties


Ads door Google