De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Schade-expertisebureaus en de Wet bescherming persoonsgegevens

Verwante presentaties


Presentatie over: "Schade-expertisebureaus en de Wet bescherming persoonsgegevens"— Transcript van de presentatie:

1 Schade-expertisebureaus en de Wet bescherming persoonsgegevens
Maarssen dr. Jan Holvast 10 mei 2006

2 Even voorstellen Jan Holvast
Holvast & Partner, Privacy Advies- en Onderzoeksbureau Vooral werkzaam in de financiële sector Vaste adviseur Verbond van Verzekeraars Vele andere instanties: NVB, BKR, Experian, Overheid

3 Inhoud presentatie Aanleiding discussie Consequenties Expertisebureaus
Strafrechtelijke gegevens Oplossingen Overige verplichtingen Vragen/opmerkingen

4 Aanleiding Op 1 september 2001 is WBP in werking getreden
Gedragscode Financiële Instellingen Protocol Waarschuwingsregister Code Persoonlijk Onderzoek Ook vragen over opdrachtnemers: tussenpersonen, onderzoeksbureaus, schade-expertisebureaus

5 Wet bescherming persoonsgegevens
Verantwoordelijke: stelt doel en middelen van de verwerking vast Bewerker: voert zaken in opdracht uit, zonder eigen initiatief Ontvanger Betrokkene

6 Discussiepunt Zijn expertisebureaus verantwoordelijke of bewerker?
Theorie: bewerker Praktijk: verantwoordelijke, dus voldoen aan alle onderdelen van de WBP Maar wat als er vermoedens van fraude zijn?

7 Vermoedens van fraude Valt onder regime van strafrechtelijke gegevens
Mogen ten behoeve van derden niet verwerkt worden, tenzij: men over een vergunning beschikt op grond van Wpbr (recherchebureaus) men ontheffing krijgt van het College bescherming persoonsgegevens

8 Ontheffing CBP Voorafgaand onderzoek (max. 4 weken)
Eventueel nader onderzoek (max. 13 weken) Regels vastleggen in een Protocol Verklaring van rechtmatigheid

9 College bescherming persoonsgegevens
Vooroverleg gevoerd om ontheffing te krijgen. Mogelijk, indien: protocol wordt opgesteld bij een bedrijf nader onderzoek wordt gedaan goedgekeurd (verklaring van rechtmatigheid) dan anderen akkoord wanneer zij op dezelfde wijze werken

10 Verklaring van rechtmatigheid
Voorafgaand onderzoek aangevraagd Onderzoek bij Van Ameyde Interschade Melding in Staatscourant Protocol opgesteld Onderscheid tussen: Categorie I: omvang schade Categorie II: oorzaak schade

11 Categorie I en II Categorie I: Categorie II: alleen omvang schade
bij vermoeden van fraude: overdracht aan opdrachtgever Categorie II: ook oorzaak schade toedrachtonderzoek alleen met vergunning Wpbr

12 Wat moet er gebeuren (I)?
Melding downloaden: Linker Menu: Wetten en zelfregulering Wetten Wet bescherming persoonsgegevens WBP-meldingsprogramma Melden en Vrijstelling, onder 3: download Meldingsprogramma (volg instructie)

13 Wat moet er gebeuren (II)?
Indien geen vergunning Wpbr: bij vraag 8: voorafgaand onderzoek Formuleringen overnemen uit model melding Aanbiedingsbrief meesturen waarin wordt aangegeven dat men Protocol ondertekent Vergeet authenticatieformulier niet

14 Verdere verplichtingen
Zorgplicht: openheid en behoorlijkheid Verdere verstrekking: alleen verenigbaar met het doel Informatieplicht, tenzij de verzekeraar dit heeft gedaan Inzage- en correctierecht betrokkenen Beveiligingsplicht

15 Vragen? Opmerkingen?


Download ppt "Schade-expertisebureaus en de Wet bescherming persoonsgegevens"

Verwante presentaties


Ads door Google