De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wet algemene bepalingen omgevingsrecht"— Transcript van de presentatie:

1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
WABO Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

2 Opbouw van de avond Voorwoord Belangrijkste wijzigingen op een rij
Regulier v.s. uitgebreid Vooroverleg Een complete aanvraag indienen Vergunningsvrij bouwen Welstand DigiD voor bedrijven Afsluiting

3 Voorwoord

4 Belangrijkste wijzigingen op een rij
1 oktober 2010 is de Wabo in werking getreden; 25 vergunningen zijn samengebracht in de “omgevingsvergunning”; Diverse formulieren naar 1 formulier; 1 project = 1 vergunning= 1 besluit; 1 loket; 1 aanspreekpunt.

5 1 bevoegd orgaan; De aanvrager bepaalt de omvang van het project; De aanvrager bepaalt het proces.

6 2 procedure termijnen Regulier = 8 weken + 6 weken verlening;
Uitgebreide procedure= 26 weken + 6 weken verlening; Niet tijdig beslissen lijdt in de reguliere procedure tot een vergunning van rechtswege, wat betekent dat?

7 Wabo procedure Reguliere procedure 40 dagen
Mogelijkheid tot verdagen max. 30 dagen Vergunning van rechtswege (LSP) Uitgebreide procedure 130 dagen Mogelijkheid tot verdagen max. 30 dagen. Wet dwangsom

8 Vooroverleg Nut en noodzaak; Wat is de behoefte van de deskundige;
Samenwerking.

9 Omgevingsvergunning online

10 Vergunningvrij bouwen
De belangrijkste wijzigingen zijn: vergunningvrij bouwen is onder bepaalde voorwaarden ook toegestaan bij bedrijven en andere niet-woningen; de mogelijkheden om zonder omgevingsvergunning te bouwen is verruimd voor die gevallen waarin het geldende bestemmingsplan dit toelaat.

11 vergunningsvrij of toch niet
Rood= vergunningsplicht Groen= vergunningsvrij

12 Achtergevel wijzigen

13 Erfafscheiding

14 Bouwen op het voorerf

15 Bouwen op het achtererf binnen de 2,5 meter zone

16 Bouwen op het achtererf buiten de 2,5 meter zone

17 Dakkapel

18 Monumenten De eigenaar van een monument is verplicht om een omgevingsvergunning aan te vragen voor verbouwing, restauratie of sloop van een rijksmonument.

19 Tips Informeer of iets echt vergunningsvrij is;
Infomeer bij een deskundige of het op te richten bouwwerk voldoet aan bouwkundige vereisten; Informeer uw buren over uw plannen.

20 DigiD voor bedrijven Probleemstelling: In de oude situatie werd de aanvraag ondertekend door de aanvrager en de gemachtigde.

21 Samenwerken tussen aanvrager en adviserend bedrijf De aanvrager is in de terminologie van het loket de opdrachtgever van een project. Een aanvrager kan zich bij de aanvraag laten ondersteunen door bijvoorbeeld een adviesbureau of architect. We noemen dit een adviserend bedrijf.  Dit adviserend bedrijf kan  samen met  de aanvrager de digitale aanvraag indienen. Ook is het mogelijk dat  het adviserend bedrijf de aanvraag volledig voor de aanvrager opstelt en indient. Mogelijkheid 1: initiatief bij aanvrager zelf, adviserend bedrijf vult aan De aanvrager gaat naar het Omgevingsloket en logt in met zijn bedrijfs-DigiD. De aanvrager maakt vervolgens een aanzet voor de aanvraag. Hierna kan hij verschillende partijen betrekken bij dit concept, te weten: - Andere personen in zijn bedrijf - Een ander bedrijf - Een persoon Andere personen in zijn bedrijf kunnen toegang krijgen tot de aanvraag door in te loggen met het bedrijfs-DigiD/ toegangscode handelsregister. Andere bedrijven of personen buiten zijn bedrijf kunnen door de aanvrager gemachtigd worden delen van de aanvraag in te vullen. Het adviserend bedrijf (of persoon) krijgt dan via het Omgevingsloket een uitnodiging om mee te kijken met de aanvraag en kan gegevens toevoegen. De aanvrager stelt de machtiging op op basis van het KvK-nummer van een bedrijf (of het burgerservicenummer van een persoon). De gemachtigde wordt per geïnformeerd en logt vervolgens in met zijn eigen bedrijfs-DigiD (of persoonlijke DigiD).  Hij hoeft hiervoor niet bekend te zijn met het DigiD-code van de aanvrager. Zodra de gemachtigde zijn onderdeel heeft ingevuld trekt de aanvrager de machtiging in en dient de aanvraag in. Mogelijkheid 2:  adviserend bedrijf is gemachtigde voor aanvrager De gemachtigde doet een aanvraag voor  de ‘eigenlijke aanvrager'. De gemachtigde logt in met zijn eigen bedrijfs-DigiD  of eventueel zijn persoonlijke DigiD. Bij het invullen van de gegevens in het loket wordt de gemachtigde gevraagd naar het KvK nummer (of burgerservicenummer bij particulier) van de aanvrager. Op deze wijze kan de aanvrager de aanvraag ook volgen in het loket en indien gewenst de machtiging  intrekken. De aanvrager houdt op deze manier altijd de regie over zijn aanvraag. Nb E-herkenning: Waarschijnlijk zal vanaf 1 januari 2011 bij nieuwe aanvragen niet meer worden gewerkt met DigiD voor bedrijven, maar met het zogenaamde ‘ E-herkenning'.

22 Bezwaar U kunt naar afloop van de procedure bezwaar maken tegen een reguliere vergunning; U kunt direct in beroep gaan tegen een uitgebreide vergunning; Let er in beide gevallen wel op dat u tegen alle onderdelen waarin u zich niet kunt verenigen in bezwaar/ beroep moet gaan.

23 Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "Wet algemene bepalingen omgevingsrecht"

Verwante presentaties


Ads door Google