De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welstand.info Systeem – Léon van BerloBegincolloquium – 16 December 2003 Welkom Introductie Afstudeerplan Plan van aanpak Relatie andere projecten WELKOM.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welstand.info Systeem – Léon van BerloBegincolloquium – 16 December 2003 Welkom Introductie Afstudeerplan Plan van aanpak Relatie andere projecten WELKOM."— Transcript van de presentatie:

1 Welstand.info Systeem – Léon van BerloBegincolloquium – 16 December 2003 Welkom Introductie Afstudeerplan Plan van aanpak Relatie andere projecten WELKOM Begincolloquium – Dinsdag 16 December 2003 – DS Lab Vertigo ‘Welstand op een digitale leest’ het toegankelijk maken van welstand.info

2 Welstand.info Systeem – Léon van BerloBegincolloquium – 16 December 2003 Welkom Introductie Afstudeerplan Plan van aanpak Relatie andere projecten Agenda Introductie  Waarom dit project  Wat is Dorp, Stad en Land Afstudeerplan  Probleemstelling  Doelstelling Plan van aanpak  Huidige status project  Wat ga ik doen (resultaten)  Wat ga ik niet doen Relatie met andere projecten

3 Welstand.info Systeem – Léon van BerloBegincolloquium – 16 December 2003 Welkom Introductie Afstudeerplan Plan van aanpak Relatie andere projecten I. Introductie - Waarom dit project WAAROM DIT PROJECT  Wijziging woningwet 2003  Onderzoek ‘Welstand op een nieuwe leest’  ‘Verplichting’ opstellen welstandnota  Participatie TU/e in ‘Digitale Dakkapel’ Rotterdam / Save  Vraag uit ‘markt’ naar infosysteem  Actueel onderwerp ->  Resultaat zou gebruikt kunnen worden….

4 Welstand.info Systeem – Léon van BerloBegincolloquium – 16 December 2003 Welkom Introductie Afstudeerplan Plan van aanpak Relatie andere projecten I. Introductie – Dorp, Stad en Land WAT IS ‘DORP, STAD EN LAND’  Provinciale vereniging met leden (gemeenten)  Doel: kwaliteit gebouwde omgeving  Welstandsadvisering voor leden (gemeenten)  Non-profit  Veel samenwerking met andere provinciale organisaties  Vooruitstrevend op gebied van automatisering!  Beeldbank, Geobank, Adviesbank  Loopt voorop in ‘welstandsvraagbaak’

5 Welstand.info Systeem – Léon van BerloBegincolloquium – 16 December 2003 Welkom Introductie Afstudeerplan Plan van aanpak Relatie andere projecten II. Afstudeerplan - Probleemstelling PROBLEEMSTELLING  Nota -> zeer veel informatie  Veel abstracte begrippen  Transparantie welstandbeleid  Opstellen nota vs. bruikbaar aanbieden van nota  Nota heeft achterliggende gedachte-> moet duidelijk worden in systeem  Commissies moeten elke gemeente anders benaderen (op basis van nota)

6 Welstand.info Systeem – Léon van BerloBegincolloquium – 16 December 2003 Welkom Introductie Afstudeerplan Plan van aanpak Relatie andere projecten II. Afstudeerplan - Doelstelling DOELSTELLING EN UITGANGSPUNTEN  Toegankelijkheid creëren van welstand.info (breed begrip !)  Digitaal toetsen en vergunning verlenen voor (kleinere) plannen  Digitaal ondersteunen van procedure (aan gemeentezijde) DOELGROEPEN  Planindieners: particulier, projectontwikkelaar, architect, etc  Gemeente: ambtenaar, welstandcommissie, bestuur  Omwonenden: buren en andere bezwaarmakers  Overige geïnteresseerden

7 Welstand.info Systeem – Léon van BerloBegincolloquium – 16 December 2003 Welkom Introductie Afstudeerplan Plan van aanpak Relatie andere projecten II. Afstudeerplan - Doelstelling TOEGANKELIJKHEID CREËREN VAN WELSTAND.info  Burgers (aanvragers én omwonenden)  Gemeenteambtenaren / commissieleden  Instanties (DSL enz..)  Bestaande systemen/’standaarden’ (autocad, IFC, enz..)  Bestaande gemeentesystemen (Pink Rocade, Centric, enz..)  Bestaande rijkssystemen (monumentenregister, enz..)  Nieuwe systemen/’standaarden’ (SH-groep, Save, Digitale Huis, enz..)  ‘Toekomstige’ toepassingen (PDA, UMTS, enz…)

8 Welstand.info Systeem – Léon van BerloBegincolloquium – 16 December 2003 Welkom Introductie Afstudeerplan Plan van aanpak Relatie andere projecten III. Plan van aanpak – Huidige status HUIDIGE STATUS  Literatuuronderzoek - 90%  Praktijkonderzoek - 80%  Analyse Procedure dsl/commissie- 80%  Analyse Procedure gemeenten- 70%  Analyse Procedure aanvrager - 70%  Opsporen knelpunten- ??

9 Welstand.info Systeem – Léon van BerloBegincolloquium – 16 December 2003 Welkom Introductie Afstudeerplan Plan van aanpak Relatie andere projecten III. Plan van aanpak – Wat ga ik doen…. RESULTATEN  Welstand.info systeem  Tekstuele beschrijving (maart/april)  Volledige implementatie (prototype óf SH-groep óf DSL óf Save óf combi óf anders…)  Digitale toetsing  Case Study (dakkapel ?!)  Implementatie in welstand.info systeem (demo)  Digitale ondersteuning procedures  Zeer veel raakvlakken met welstand.info systeem

10 Welstand.info Systeem – Léon van BerloBegincolloquium – 16 December 2003 Welkom Introductie Afstudeerplan Plan van aanpak Relatie andere projecten III. Plan van aanpak – Wat ga ik NIET doen…. WAT GA IK NIET DOEN  Implementatie/inmenging externe systemen (sh-groep, save e.d.)  Een vólledig werkend systeem bouwen  Onnodige dingen in het systeem inbouwen -> 100% dekking niet praktisch -> wél verantwoorden waarom dingen onnodig zijn….

11 Welstand.info Systeem – Léon van BerloBegincolloquium – 16 December 2003 Welkom Introductie Afstudeerplan Plan van aanpak Relatie andere projecten IV. Welstand.info diverse anderen RELATIE MET ANDER PROJECTEN  Save -> maakt eigenlijk XML-Jas zoals IFC, Digitale huis, e.d.  Digitale Dakkapel -> samengegaan met Save / Pilot voor XML-’jas’ van Save  Duiven -> te weinig ingangen voor verschillende users, geen internet  BRO -> vraag antwoord (goed), maar te veel tekst (slecht)  SH-Groep -> haalbaar, reëel initiatief maar beperkt Welstand.info wordt breder, dieper, completer en uitgebreider dan alle voorgaande Dus waardevol document voor uitbreiding van bovenstaande !

12 Welstand.info Systeem – Léon van BerloBegincolloquium – 16 December 2003 Welkom Introductie Afstudeerplan Plan van aanpak Relatie andere projecten Vragen BEDANK VOOR UW AANDACHT Vragen ?! OPMERKINGEN !!


Download ppt "Welstand.info Systeem – Léon van BerloBegincolloquium – 16 December 2003 Welkom Introductie Afstudeerplan Plan van aanpak Relatie andere projecten WELKOM."

Verwante presentaties


Ads door Google