De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wegwijzerdementie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wegwijzerdementie."— Transcript van de presentatie:

1 Wegwijzerdementie

2 Waar gaat de presentatie over?
Kaders: sociale agenda LDP project: informatievoorziening Ontwikkeling site: keuze uitgangspunten Implementatie Doorontwikkeling ikv RDO

3 Wat ging eraan vooraf? Sociale agenda van de provincie
Noord Brabant: realiseren sterke sociale infrastructuur in provincie Behoefteprofielen een van de projecten: transparant maken van de vraag kwetsbare burgers om aanbod hierop af te stemmen. Afbakenen van verantwoordelijkheid ikv Wmo Tilburg trekker van project met ondersteuning door Zet (H. Stoop)

4 Behoeften: start voor vraaggericht Wmo beleid
Inzicht in behoeften kwetsbare burgers= noodzakelijk voor brede invoering Wmo Brede invoering vertraagd Meer tijd voor project

5 Project behoefteprofielen kwetsbare burgers
Referentie/voorbeeld: notitie Is het PG aanbod in uw regio toekomstproof? 14 groepen: per groep bijeenkomsten Onderzoeksmateriaal verwerkt in 3 boekwerken In totaal 17 behoeftecategorieën met nog meer subcategorieën Veel toepassingsmogelijkheden: behoeftekaarten als basis subsidieafspraken gids of sociale kaart.

6 Toepassing

7 Sociale kaart: zoekingang behoefte

8 Subsidieafspraken

9 Doorontwikkeling: in voorbereiding laatste boekwerk
T.b.v. woonzorgbeleid Gevraagd naar gewenste nabijheid beantwoording behoeften (spreiding aanbod over verschillende geografische schaalniveaus) Gebiedsschetsen worden ontwikkeld: thuis, buurt, wijk/kleine gemeente, stadsdeel, grote gemeente, subregio en regio. Wens: digitalisering

10 Wegwijzerdementie Informatie een van de knelpunten bij inventarisatie in LDP regio Midden Brabant Keuze voor gids in digitale vorm (wel printbaar) Keuze voor gebruik behoefteprofiel dementerende als zoekingang

11 Keuze voor GGD met SocardLS en niet voor Socard Vilans
Uitgangspunten Vraag dementerende en mantelzorger centraal Klant moet keuze kunnen maken Open: geen uitsluiting aanbieders (spelregels) Einddoel: breed aanbod Toegang open Keuze voor GGD met SocardLS en niet voor Socard Vilans

12 Socard: keuzemogelijkheden
Gebruik maken van aanbod Vilans (nog actueel? ) Socard LS: eigen website laten bouwen met webservices

13 1 Waarom database Socard LS?
Inmiddels landelijke standaard voor sociale kaarten Open source (toegankelijk voor iedereen) Open standaard Open content Bij GGD en die wordt gefinancierd door gemeenten (die hierover afspraken kan maken)

14 2 Waarom database Socard LS?
Ten tijde van project onduidelijkheid over updaten van Socard Vilans: risico actualiseren info in twee databases (niet aan de orde geweest door inzet GGD) Alleen insteek probleemvelden en producten te weinig vraaggericht. Voorkeur voor regionale opzet Compromis: link Vilans op eigen site en probleemvelden ook als zoekingang opgenomen (volgende dia)

15 Sociale kaart: zoekingang probleemvelden LDP

16 Sociale kaart: zoekingang product

17 één bron… SoCard

18 …vele toepassingen SoCard SoCard GHOR Cursus Portalen wijzer Ouderen
WMO loket GHOR SoCard Cursus wijzer Portalen Ouderen Jongeren Loket Alerting CJG -Centrum Jeugd/gezin

19 …vele toepassingen SoCard WMO lokt GHOR Cursus Portalen wijzer Ouderen
Jongeren Loket Alerting CJG -Centrum Jeugd/gezin

20 Portalen

21 Doel is verbinden databases:
Landelijk Convenant Doel is verbinden databases: Ver. Openbare Bibliotheken Ver. Nederlandse Gemeenten MEE-Nederland GGD-Nederland

22 GIDS: wellicht beter alternatief
G!DS bruikbaar om een deel van uw bestaande websites te laten vullen of om kant-en-klare sites mee te laten maken. Informeren bij gemeente naar toepassing

23 Adressen : doorlinken naar zorgwelbrabant.nl

24 Meer info over aansluiting? www. e-ggd.nl www.vilans.nl

25 Doorontwikkeling ikv RDO
Draagvlak creëren voor ontwikkeling, onderhoud en doorontwikkeling Doorontwikkeling: deskundigheidsbevordering professionals aanbod op site en productinformatie Afstemming met Vilans ? Ketenaanpak: open site ondersteunt ketenaanpak

26 Bedankt voor jullie aandacht!


Download ppt "Wegwijzerdementie."

Verwante presentaties


Ads door Google