De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Decentralisaties maken e-facturatie nog interessanter.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Decentralisaties maken e-facturatie nog interessanter."— Transcript van de presentatie:

1 Decentralisaties maken e-facturatie nog interessanter.
27 Mei Truus Vernhout

2 Decentralisatie Wmo en Jeugd
Nieuwe taken en nieuwe cliënten. Grote impact op administratieve proces gemeenten. Herkomst cliënten: Zvw en AWBZ en Wjz. In Zvw en AWBZ bestaat al jaren: cliëntgerichte bekostiging; volledig digitale declaratie/facturatie. Transitie-afspraken over ‘zachte landing’. Dus: implementatie bestaande declaratiesystematiek helpt  e-facturatie loont! Decentralisatie Wmo en Jeugd geeft positieve impuls aan e-facturatie. Voordelen clientgerichte bekostiging: maximaal inzicht dus een goed sturingsinstrument, ‘boter bij de vis’ principe, rechtmatigheid zorgverlening goed te toetsen, maatwerk mogelijk. Transitieafspraken bindend voor jeugd-GGZ, de rest is ‘optioneel’. Zachte landing betekent: eerst transitie gebaseerd op huidige werkwijze, daarna pas transformatie en integratie binnen gemeentelijk domein.

3 Gewenste situatie per 1/1/2015
Huidige proces toelichten: inkoop, indicatie, zorgtoewijzing, melding aanvang zorg, declaratie (AWBZ). Indicatie via CIZ, BJZ en huisarts. Standaardberichten voor gegevensuitwisseling. Rol VECOZO en Vektis uitleggen (en CAK en SVB). Toekomstige proces: gemeenten hierop aansluiten via IB. Via dit knooppunt ook aansluiting op CORV realiseren. In eerste instantie nog niet via Digipoort en ook nog geen Gemma + Stuf + XML: later wel (doorontwikkeling). Landelijk ondersteuningsprogramma binnen VNG (o.a. VISD-project) om dit plaatje te realiseren.

4 Hergebruik van bestaande standaarden
Vertaling bestaande standaarden voor zowel de Wmo als de Jeugdwet. Declaratie = verantwoording, factuur = te betalen bedrag (n.v.t. bij bevoorschotting) Geen XML, wel ASCII (txt-bestand met vaste posities).

5 Opmaak declaratiebericht
Dit is een klein fragment uit een declaratiebericht. Het standaard declaratiebericht is ‘onleesbaar’ vanwege codering en fixed format (ASCII), dus printen is ook geen optie (vertalen naar leesbare versie eventueel wel). Het declaratiebericht Is bedoeld om in te lezen in eigen declaratiesoftware. Goed instapmoment e-facturatie.

6 Feiten en cijfers declaratieverkeer (AWBZ en Zvw)
Aantal zorgaanbieders en individuele zorgverleners: > 3.000 Aantal declaraties jeugd-AWBZ: > cliënten per maand Aantal declaraties jeugd-GGZ (Zvw): cliënten per jaar Aantal AWBZ-declaratieberichten: – per maand (bron: VECOZO) Waar hebben we het over? Het aantal declaraties ligt te hoog om een alternatieve werkwijze te hanteren.

7 Ervaring met e-factureren is dus een pré.
Conclusie Elektronisch declareren Wmo en Jeugd is nodig voor een soepele transitie naar gemeenten. Ervaring met e-factureren is dus een pré. En anders is het nu een goed moment om hiermee te beginnen. Implementatie wordt aangestuurd en begeleid vanuit project VISD. Communicatie naar gemeenten vanuit VNG. Afstemming met KING (project e-facturatie). Rapportage binnenkort beschikbaar (wordt gepubliceerd).

8 Behoefte aan ondersteuning?
Vragen en opmerkingen Zelf ook al mee bezig? Is alles duidelijk? Is e-facturatie inderdaad interessant in het licht van de decentralisaties? Behoefte aan ondersteuning? Aandachtspunten? ?????????? Al ervaring met e-facturatie?

9 Implementatietraject (landelijk)
Mei - juni: Plan van aanpak en inrichten projectorganisatie Selecteren 3 pilot-gemeenten/regio’s Vertaling bestaande systematiek naar jeugd Informeren gemeenten, aanbieders en softwareleveranciers Juli – september: Realisatie techniek + maken procesafspraken op landelijk niveau Proefdraaien in pilot-regio’s Oktober – december: Brede uitrol over gemeenten / regio’s Ondersteunen en monitoren

10 Wat gemeenten zelf kunnen (en moeten) doen
Beleidskeuzes maken: - bekostiging; - verantwoording; - regionale samenwerking ja/nee en op welk vlak: betaalproces? Capaciteit vrijmaken en verantwoordelijke projectleider aanwijzen. Opdracht geven aan softwareleverancier(s). Proces ‘interne afhandeling declaraties’ inrichten (privacy!). Praktijktest met eigen zorgaanbieders uitvoeren. Communiceren intern/extern.


Download ppt "Decentralisaties maken e-facturatie nog interessanter."

Verwante presentaties


Ads door Google