De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Resultaten pilots Wmo-Toewijzing en Wmo-Declaratie Denktank iWmo

Verwante presentaties


Presentatie over: "Resultaten pilots Wmo-Toewijzing en Wmo-Declaratie Denktank iWmo"— Transcript van de presentatie:

1 Resultaten pilots Wmo-Toewijzing en Wmo-Declaratie Denktank iWmo
Ton Monasso 13 november 2013

2 Inhoud Vertrouwen door hergebruik Berichtstromen in de Wmo
Kenmerken van Wmo-berichten Eerste uitkomsten toetsing Vervolg

3 Vertrouwen door hergebruik
Noodzaak: voorkomen hoge administratieve lasten door decentralisatie Product: standaarden voor elektronische uitwisselingen van berichten Aanpak: geen verplichting, maar vertrouwen en commitment Prioritering: beperkt aantal berichten goed ontwikkelen, structuur inrichten voor doorontwikkeling Versnelling: hergebruik van bestaande standaarden en voorzieningen

4

5

6 Kenmerken van Wmo-berichten
Ondersteunen asynchroon berichtenverkeer, met optioneel retourbericht Wmo-berichtformaat definieert bericht en inhoud, niet de ‘envelop’ of het transportmiddel Gebaseerd op bestaande berichten in de AWBZ

7 Eerste uitkomsten toetsing
9 groepen: veel softwareleveranciers, enkele gemeenten, zorgaanbieders en zorgkantoren Uitkomst: berichtvoorstellen zijn bruikbaar, met verdere suggesties voor verbetering Berichten toepasbaar in meerdere gebruikssituaties Beleidsvrijheid intact Groot aantal zorgtypen Discussie over verplichte/vrijwillige/overbodige velden, identificatie zorgaanbieder en productcodelijsten

8 Vervolg v0.2 in december/januari
Toetsing of consultatie in januari/februari Finalisering van het voorstel in maart Vaststelling in april Implementatie-ondersteuning mei-december Doorontwikkelagenda Overige iWmo-onderdelen Governance Indicatieberichten Infrastructuur

9 Vragen Gaat u dit gebruiken? Zoja, welke ondersteuning heeft u nodig?
Zo nee, wat weerhoudt u?

10 Vragen? Ton Monasso, adviseur iWmo t.monasso@pblq.nl, 06-27015002

11 BACKUP

12 Pilotgroepen Pilot Partijen Pilot Goes
Gemeente Goes, SWVO, zzp-groep en Dinz Pilot Breda Gemeente Breda, ActiefZorg, Centric  en Vecozo Pilot Gooi- & Vechtstreek Gemeente Huizen, PinkRoccade Pilot Drechtsteden Samenwerkingsverband Drechtsteden, VGZ Pilot niet regionaal gebonden Zorgmatch, WMO kantoor Pilot Delft/Westland/ Zoetermeer Gemeente Westland, Gemeente Delft, Gemeente Zoetermeer, Ipse de Bruggen, De Heer, Centric, ZorgNed, DSW Zorgverzekeraar Pilot Bergen op Zoom Thuiszorg West Brabant, Horlings & Eerbeek, Vecozo, Welzorg Pilot Gelderland Stichting Pluryn,  Stichting Pactum, BJZ Gelderland, Jeugdzorg Nederland, gemeente Arnhem, Nedercare Pilot West- Brabant Zorgned, Etten-Leur, Moerdijk en Zundert

13 iWmo Pilots en standaarden Toewijzing en Declaratie
Mini-onderzoek indicatieberichten Betrokkenheid bij gegevensrelaties gemeenten/zorgaanbieders-CAK, gemeenten-SVB Overdracht gegevens naar Wmo Governance Privacy & beveiliging Infrastructuur (via zusterproject GuStan)

14 Wmo-Toewijzing in perspectief, ten opzichte van bestaande producten en marktinitiatieven.
Bron linkerkolom: Capgemini, 2013, Governance rondom standaardisatie van informatie-uitwisseling voor HLZ.

15 Verwijzer, Vertaler, Inkijk
Toekomstbeeld IZO 2016 Zorgbus Verwijzer, Vertaler, Inkijk Klantprocessen Indicatie / Beoordeling Werkprocessen Zorg- toewijzing Beleids- en Stuurinfo Klanten Werk & Inkomen GBA Inkoop Zorglevering / Declareren Belasten Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning

16 Toetsvragen Welke typen zorg zijn (niet) succesvol toegewezen?
Welke typen zorg zijn (niet) succesvol gedeclareerd? Welke noodzakelijke informatie ontbrak in het bericht? Is er een noodzaak gebleken voor aanvullende berichten t.b.v. succesvolle toewijzing of declaratie (bijv. retourberichten)? Is er een noodzaak gebleken voor aanpassing van codelijsten? Is het bericht begrijpelijk en draagt het bij aan een goede gegevenskwaliteit? Zijn er problemen opgetreden bij de implementatie in software, en zoja, welke? Welke inspanning ging gemoeid met de aanpassing van systemen?

17 Typen zorg Vragen kunnen beantwoord worden voor alle vormen van zorg in het sociale domein Huishoudelijke hulp (knelpunt volgens GuWa) Rolstoelen (knelpunt volgens GuWa) Scootmobielen Sanitair Begeleiding (nieuw per ) Kortdurend verblijf (nieuw per ) Persoonlijke verzorging (nieuw per ) Jeugdzorg (nieuw per , geen Wmo) Buiten scope zijn Woningaanpassingen (vaak opdrachten aan niet-zorgpartijen) Vervoersvoorzieningen (reeds standaardisatie aanwezig)


Download ppt "Resultaten pilots Wmo-Toewijzing en Wmo-Declaratie Denktank iWmo"

Verwante presentaties


Ads door Google