De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pgb in de AWBZ en Wmo nieuws en ontwikkelingen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pgb in de AWBZ en Wmo nieuws en ontwikkelingen"— Transcript van de presentatie:

1 Pgb in de AWBZ en Wmo nieuws en ontwikkelingen
Hans van der Knijff

2 Meedoen in de samenleving!
Geweldig toch?!

3 Het ontstaan van het pgb
Mensen kregen niet de hulp op die momenten en plaatsen die zij nodig hadden Mensen wilden de regie in eigen hand houden

4 Eigen keuze Pgb is een keuze
Voordeel: eigen regie, ruime mogelijkheden Maar wel: zelf regelen (zoals administratie) Ook keuze mogelijk voor zorg ‘in natura’, alles wordt geregeld

5 Cijfers pgb Pgb en Per Saldo bestaan 15 jaar
Aantal budgethouders AWBZ in 5 jaar verdubbeld Budget snel gestegen miljard euro miljard euro

6 Functies AWBZ Persoonlijke verzorging Verpleging
Begeleiding (individueel en groep) Behandeling (alleen in natura en niet in pgb) Kortdurend Verblijf (logeeropvang) Langdurend Verblijf (zorgzwaartepakketten)

7 Over wie gaat het eigenlijk?
Filmpje Job Jonge vrouw Ass en vg Lydia Gezin met vier gehandicapten Ouderen met zware problematiek

8 Voorzieningen Wmo Hulp bij huishouden Rolstoelen Scootmobielen
Vervoersvoorzieningen (1e keus: regiotaxi) Woonvoorzieningen (1e keus: verhuizen) Begeleiding (maatschappelijke participatie) Logeeropvang

9 Begeleiding door gemeente (Wmo)
Per 1 januari 2013 nieuwe aanvragen of bij herindicatie Per 1 januari 2014 alle begeleiding in Wmo Compensatieplicht (wordt aangepast) Collectieve oplossing gaat voor Onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid pgb- Wmo Staatssecretaris past compensatieplicht in de WMO aan, (gemeenten kunnen zich volgens haar hierin vinden). Gemeenten moeten voorzieningen treffen die mensen in staat stelt om dagelijkse levensverrichtingen uit te voeren en het persoonlijk leven te structureren en daarover regie te voeren. Wie voert dat onderzoek uit? VWS? KV is nog steeds niet officieel deel van de overheveling (knollema). Zie je ook niet terug in onderzoek van hhm.

10 Recente ontwikkelingen
Brief staatssecretaris 1 juni 2011 Over toekomst langdurige zorg in de AWBZ Over pgb-maatregelen Aanpak fraude Toekomstbestendig pgb Afname groei € 900 miljoen bezuinigen

11 Maatregelen pgb-AWBZ juni 2011
Per 1 januari 2012 geen pgb voor mensen met een nieuwe indicatie in functies en klassen (VP, PV, BG, KV) Herindicatie 2011: geen gevolgen Herindicatie 2012: geen gevolgen Herindicatie 2013: bg en kv stromen uit AWBZ Per 1 januari 2014: alleen pgb voor mensen met een indicatie voor verblijf/met een zorgzwaartepakket Per 1 januari 2014: wettelijke verankering pgb in AWBZ Joke: Nog toevoegen -> geen pgb zonder verblijf meer vanaf Kijk ook even in mijn memo Bezuinigingen en toekomst AWBZ en pgb, zoekwoord: bezuinigingen. Hier vind je een schema met alle komende wijzigingen. Dan kun je zien of je nog wat mist.

12 Vervoer door gemeente (Wmo)
Regeling per 2007 Per 1 januari 2013: vervoer Begeleiding Groep Valys (bovenregionaal vervoer) ook bij gemeente?

13 Uitvoering AWBZ naar zorgverzekeraars
Met ingang van 1 januari 2013 2012 overgangsjaar Wettelijke zorgplicht blijft bestaan Onafhankelijke indicatiestelling CIZ

14 Veranderingen zorgkantoor
1 januari 2012: meer ruimte voor afsluiten contracten Onderzoek naar mogelijke AWBZ-erkenning voor andere zorgaanbieders zoals zorgboerderijen Joke: Is het laatste een vraag, die wordt beantwoord tijdens de presentatie? Of is dit nog een interne vraag?

15 Rol bemiddelingsbureaus beperkt
Per 1 januari 2012: nieuwe budgethouders niet via bemiddelingsbureaus Per 1 januari 2012: bestaande budgethouders alleen via bemiddelingsbureaus met Keurmerk Pgb-bureaus

16 Hoe nu verder met Eigen regie?
Staatssecretaris ziet waarde van eigen regie Pgb is middel en géén doel Eigen regie ook in zorg in natura Doel: participatie van mensen met beperking Mogelijkheid: trekkingsrecht bij zorgverzekeraar Joke: trekkingsrecht wordt als definitief beschreven, maar dat is zeker nog niet zo!

17 Persoonlijke Vergoedingsregeling
Als zorg in natura niet leveren kan, dan Zorgplan indienen bij Zorgkantoor Per Saldo maakt format voor zorgplan Knelpunt: meer zorg nodig dan 10 uur Ook vanaf 2013 als er alleen pv en vp geindiceerd wordt 1 dagdeel telt als 1 uur 1 etmaal telt als 0 uur Uitbetaling in 2012 als pgb en vanaf 2013 als trekkingsrecht

18 Wat kunt u als diaconie/diaken doen?
Deelname Wmo-raad/diaconaal platform Helpen bij aanvragen (compensatieplicht) Vrijwilligers leveren Eigen krachtcentrale

19 Bedankt voor uw aandacht
Contactgegevens Per Saldo , , Wilt u voor uw organisatie ook een presentatie, bel of mail: Hans van der Knijff Linkedin Facebook


Download ppt "Pgb in de AWBZ en Wmo nieuws en ontwikkelingen"

Verwante presentaties


Ads door Google