De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Omgevingsloket online

Verwante presentaties


Presentatie over: "Omgevingsloket online"— Transcript van de presentatie:

1 Omgevingsloket online
Module Informatie, Aanvraag, Behandeling, Coordinatie, Advies, Toezicht en Handhaving

2 Omgevingsloket online bestaat uit:
Vergunningcheck - Hiermee gaat de aanvrager na of hij verplicht is een vergunning aan te vragen of een melding te doen. Aanvraagformulier - Hiermee stelt de aanvrager zijn vergunningaanvraag op. Dossiermodule - Hierin verrichten medewerkers van het bevoegd gezag hun werk. Deze module bestaat uit een aanvraagdossier en een behandeldossier 4 april 2017

3 Omgevingsloket online - informatie
Het Omgevingsloket online ondersteunt het bevoegd gezag bij: het geven van informatie aan burgers en bedrijven over vergunningen het uitvoeren van een check of een vergunning nodig is het indienen van een vergunningaanvraag Digitaal Op papier 4 april 2017

4 Omgevingsloket online - rollen
Binnen Omgevingsloket online zijn de volgende rollen bepaald: lokale beheerder (beheer van de accounts, inregelgegevens en toebedelen aanvraag aan coördinator) coördinator (coördineert de behandeling van de aanvraag) behandelaar (beoordeelt de aanvraag) adviseur (wettelijk adviseur, geeft advies op bepaald onderdeel) baliemedewerker (ondersteunt de aanvrager bij het indienen van een aanvraag) 4 april 2017

5 Keuze particulier of bedrijf
4 april 2017

6 Informatie geven met Omgevingsloket online
Klanten komen via verschillende kanalen (telefonisch, balie, internet) met vragen over vergunningen of meldingen De klant kan voorbereid worden op een aanvraag door samen na te gaan: Wie de aanvrager is (burger, bedrijf, gemachtigde?) Waarvoor wil de aanvrager een aanvraag doen? Wil de aanvrager zelf de vergunningcheck invullen of samen met iemand van bevoegd gezag? Weet de aanvrager al welke documenten bij de aanvraag gevoegd moeten worden (indieningsvereisten)? Wil de aanvrager een aanvraag op papier doen of digitaal (en is daarbij ondersteuning nodig)? Ondersteuning bij geven van antwoorden: Antwoord voor bedrijven of Overheid heeft antwoord 4 april 2017

7 Inloggen als baliemedewerker of aanvrager
Bij ondersteuning van de aanvrager – rol baliemedewerker Baliemedewerker dubbel rol: Werkt voor bevoegd gezag Kan namens aanvrager alle handelingen verrichten Bij werken voor bevoegd gezag – inloggen met eigen inloggegevens Bij werken namens aanvrager Werken onder eigen account - voer BSN aanvrager in werken met DigiD aanvrager (let op DidiD is persoonlijk – laat aanvrager zelf zijn DigiD invoeren! 4 april 2017

8 Vergunningcheck of direct door naar Aanvraag
4 april 2017

9 Vergunningcheck met Omgevingsloket online
De vergunningcheck bestaat uit drie onderdelen: Locatie opgeven (ivm lokale regels) Werkzaamheden kiezen Vergunningplicht checken. De vergunningcheck geeft uitsluitsel over: Of een vergunning of melding nodig is Welke lokale regels van toepassing zijn De vereisten die er zijn voor het indienen van een aanvraag of melding 4 april 2017

10 4 april 2017

11 Weet je de postcode niet ....
4 april 2017

12 Selecteer werkzaamheden
Bouwen 4 april 2017

13 Selecteer werkzaamheden
Terrein inrichten of veranderen Specialistische werkzaamheden Overige werkzaamheden 4 april 2017

14 Vergunningcheck in Omgevingsloket online
De vergunningcheck kan gebruikt worden voor: het genereren van een checklist op maat (uitkomsten opslaan in pdf) het genereren van een papieren aanvraagformulier (een formulier `op maat´toegesneden op de benodigde vergunningen’ Het is ook mogelijk een aanvraag te doen zonder eerst de vergunningcheck te doorlopen. 4 april 2017

15 Checklist op maat 4 april 2017

16 Uitkomst check Downloaden Doorzetten naar de aanvraag 4 april 2017

17 Uitkomst in pdf Resultaat van de vergunningcheck in pdf
Dit kan de aanvrager gebruiken in het vooroverleg met bevoegd gezag 4 april 2017

18 Een aanvraag doen met Omgevingsloket online
Aanvraag digitaal of op papier Op papier Genereer formulier op maat door vergunningcheck te doorlopen Kies na doorlopen vergunningcheck voor “Aanvraag op papier Omgevingsloket online maakt een formulier (pdf) dat kan worden opgeslagen en geprint Digitaal Wordt gekozen voor een aanvraag via de site dan worden gegevens uit de vergunningcheck verwerkt in de digitale aanvraag 4 april 2017

19 Keuze: Aanvraag via de site of op papier
4 april 2017

20 Aanvraag via de site - inloggen
4 april 2017

21 4 april 2017

22 Omgevingsloket online - aanvraag
Bij opstellen aanvraag - status 'Concept'. Omgevingsloket online biedt de aanvrager in deze fase de mogelijkheid om: Aanvrager gegevens, gemachtigde, locatie en werkzaamheden op te geven en vergunning en vergunningplicht te bepalen. Aanvraag tussentijds op te slaan 4 april 2017

23 Aanvraag – betrokkenen toevoegen
Status 'Concept’ : Omgevingsloket online biedt de aanvrager (of baliemedewerker) in deze fase de mogelijkheid om: Betrokkenen toe te voegen Betrokkene krijgt toegang tot de aanvraag Typen betrokkenen Persoon Bedrijf Bevoegd gezag Waterschap Als het om een persoon gaat, wordt de naam en het burgerservicenummer van de betrokkene gevraagd. • Voor bedrijven wordt gevraagd om de naam en het KvK-nummer. • Bij bevoegd gezag: geef aan om wat voor soort bevoegd gezag het gaat, en kies een aangesloten overheidsinstantie uit een lijst. • Wordt gekozen voor een waterschap, dan verschijnt er een lijst met aangesloten gemeenten. Aan de hand van de gemeente die gekozen wordt, vult het systeem het juiste waterschap in. 4 april 2017

24 Betrokkenen toevoegen
4 april 2017

25 Aanvraag - vooroverleg
Status 'Concept’: Omgevingsloket online biedt de aanvrager (of baliemedewerker) in deze fase de mogelijkheid om: (Voor-)overleg aan te vragen met bevoegd gezag en betrokkenen. Het bevoegd gezag krijgt dan toegang tot de conceptaanvraag. Op basis van het vooroverleg de aanvraag tussendoor te wijzigen, in te dienen of te verwijderen uit Omgevingsloket online. Het bevoegd gezag voor vooroverleg te wijzigen (alleen mogelijk voor bedrijven). 4 april 2017

26 Aanvraag – opstellen Gegevens aanvrager: een persoon een bedrijf
een gemachtigde voor persoon of bedrijf Locatie: adresgegevens of kadastrale gegevens Werkzaamheden: maak een keuze uit de lijst 4 april 2017

27 Aanvraag – bijlagen toevoegen
Als de werkzaamheden zijn gespecificeerd kunnen bijlagen worden toegevoegd Bijlagen zijn: o.a foto’s, tekeningen, berekeningen U kunt ‘browsen’ in bestanden en bijlagen selecteren Bijlagen op papier – scannen! En dan hier nog iets over notities toevoegen? 4 april 2017

28 Bijlagen toevoegen 4 april 2017

29 Aanvraag - Indienen Gefaseerd? Openbaar? Bijlagen compleet?
4 april 2017

30 Aanvraag - Indienen Aanvrager krijgt bericht dat aanvraag / melding is ingediend. Vanuit Omgevingsloket online worden twee berichten naar de postbus van het bevoegd gezag gestuurd: 1 bericht met een pdf van het formulier, 1 bericht met een xml In bericht is link opgenomen naar de aanvraag in de dossiermodule Status van aanvraag verandert in “In behandeling” of “Gemeld” Teller gaat lopen 4 april 2017

31 Omgevingsloket online - behandeling
Aanvraag is ingediend – behandeldossier wordt aangemaakt Behandeldossier bevat: Informatie uit aanvraagdossier Informatie en documenten toegevoegd door bevoegd gezag Informatie en documenten toegevoegd door adviseurs Behandeldossier is toegankelijk voor gemeenten, provincies en adviseurs, die aan dat desbetreffende dossier gekoppeld zijn Behandeldossier is niet toegankelijk voor aanvrager 4 april 2017

32 Statussen binnen Omgevingsloket online
De verschillende statussen binnen Omgevingsloket online zijn: 1. Concept. 2. In behandeling. 3. Aanvulling gevraagd. 4. Ontwerpbesluit. 5. Aanhouden beslissing. 6. Beschikking. 7. Gemeld. 8. LVO Dossier gesloten. 4 april 2017

33 Omgevingsloket online – in behandeling
Omgevingsloket online biedt de aanvrager in deze fase de mogelijkheid om: • De aanvraag en zelf toegevoegde bijlagen in te zien. • Betrokkenen toe te voegen. • De aanvraag in te trekken. • Bijlagen als aanvulling toe te voegen. Omgevingsloket online biedt bevoegd gezag in deze fase de mogelijkheid om: • Documenten in te zien. • Notities toe te voegen. • Onderdelen te beoordelen op volledigheid en/of inhoud. • Een adviseur in te schakelen. 4 april 2017

34 Omgevingsloket online – in behandeling
Lokaal beheerder bekijkt de aanvraag en kent coördinator toe Coördinator stuurt aanvrager bericht dat aanvraag is ontvangen Coördinator beoordeel of juiste bevoegd gezag is Coördinator beoordeelt volledigheid (eventueel mbv behandelaar of adviseur) en vraagt eventueel aanvullingen aan .... 4 april 2017

35 Aanvraag inzien in Omgevingsloket online
Ga naar de homepage voor het bevoegd gezag en log in als behandelaar • Kies voor het tabblad 'De aanvragen'. 4 april 2017

36 Aanvraag inzien (2) Er verschijnt een overzicht van alle aanvragen. Via de link 'Mijn aanvragen' ziet de behandelaar alleen de aanvragen die aan hem zijn toegewezen. 4 april 2017

37 Aanvraag inzien (3) Klik op een aanvraag
om het behandeldossier te openen Via de tabbladen kan de behandelaar alle onderdelen van de aanvraag bekijken: de aanvraag de aanvrager bijlagen adviezen of notities 4 april 2017

38 Aanvraag beoordelen op volledigheid
Behandelaar krijgt per mail een verzoek van coördinator om aanvraag op volledigheid te beoordelen Log in en open de aanvraag Klik op het tabblad 'Werkzaamheden'. Als een beoordeling is aangevraagd, is op dit tabblad de knop 'Beoordelen volledigheid' actief. 4 april 2017

39 Aanvraag beoordelen op volledigheid (2)
Klik op 'Beoordelen volledigheid'. Doorloop de schermen die verschijnen en controleer of alle benodigde informatie volledig is aangeleverd. 4 april 2017

40 Aanvraag beoordelen op volledigheid (3)
In het laatste scherm geeft de behandelaar zijn oordeel: de aanvraag is volledig, onvolledig of de volledigheid is nog in onderzoek. Op basis van dit oordeel krijgt de coördinator een bericht over de stand van zaken 4 april 2017

41 Aanvraag inhoudelijk beoordelen
Behandelaar krijgt per mail een verzoek van coördinator om aanvraag inhoudelijk te beoordelen Log in en open de aanvraag Klik op het tabblad 'Werkzaamheden'. Als een inhoudelijke beoordeling is aangevraagd, is op dit tabblad de knop 'Beoordelen' actief.

42 Aanvraag inhoudelijk beoordelen (2)
Klik op beoordelen Doorloop de schermen en controleer of de informatie juist is In het laatste scherm geeft de behandelaar zijn oordeel: de aanvraag is akkoord, niet akkoord of nog in onderzoek. Op basis van dit oordeel krijgt de coördinator een bericht over de stand van zaken.

43 Document toevoegen aan dossier
De behandelaar kan een document toevoegen aan het behandeldossier Kies in het detailscherm van de aanvraag documenten en klik op document toevoegen Door te browsen in uw computer kunt u selecteren welk document moet worden toegevoegd

44 Externe adviseur inschakelen bij behandeling
De behandelaar die een aanvraag toegewezen heeft gekregen, kan een externe adviseur inschakelen Klik op een aanvraag om het behandeldossier te openen. Klik op de link 'Aanvragen advies' in het scherm 'Taken voor deze aanvraag‘ 4 april 2017

45 Externe adviseur inschakelen bij behandeling (2)
Klik op het type advies Geef eventueel aan voor welk onderdeel van de aanvraag advies wordt aangevraagd

46 Externe adviseur inschakelen bij behandeling (3)
Selecteer het soort organisatie waar advies wordt gevraagd Selecteer de juiste organisatie uit de lijst Het adviesverzoek wordt verstuurd naar de betreffende organisatie.

47 Omgevingsloket online - coöordinatie
Als de aanvraag is ingediend heeft de coördinator de mogelijkheid om: Een (andere) coördinator toe te wijzen Bevoegd gezag te wijzigen De aanvrager te berichten dat de aanvraag in behandeling is genomen Documenten in te zien en toe te voegen Behandelaar toe te wijzen Advies aan te vragen Aanvullingen te vragen Ontwerpbesluit te publiceren Een beschikking te registreren Een vergunning van rechtswege te verlenen

48 Statussen binnen Omgevingsloket online
De verschillende statussen binnen Omgevingsloket online zijn: 1. Concept. 2. In behandeling. 3. Aanvulling gevraagd. 4. Ontwerpbesluit. 5. Aanhouden beslissing. 6. Beschikking. 7. Gemeld. 8. LVO Dossier gesloten. 4 april 2017

49 Bevoegd gezag wijzigen
Als bij de eerste beoordeling blijkt dat de aanvraag door Omgevingsloket online aan het verkeerde bevoegd gezag is toegewezen, is het mogelijk het bevoegd gezag te wijzigen In het detailscherm voor de aanvraag

50 Bevoegd gezag wijzigen (2)
Na de keus voor het soort bevoegd gezag wordt een lijst met namen getoond Bijvoorbeeld bij keuze voor Rijk, worden de namen van alle ministeries aangeboden. Bij keuze voor Provincie worden de namen van de provincies getoond. Als het bevoegd gezag is gewijzigd, wordt de aanvraag automatisch doorgestuurd naar het nieuw geselecteerde bevoegd gezag. Aanvrager krijgt hiervan bericht.

51 Verzenden bericht in behandeling
Nadat de coördinator heeft vastgesteld dat de aanvraag bij het juiste bevoegd gezag is, stuurt de coördinator een bericht aan de aanvrager dat de aanvraag in behandeling is genomen In het detailscherm voor de aanvraag

52 Beoordelen volledigheid
De coördinator voert zelf een beoordeling uit op de volledigheid of vraagt deze beoordeling aan bij een behandelaar Bij het aanvragen van de beoordeling geeft de coördinator op wat voor beoordeling gevraagd wordt

53 Beoordelen volledigheid (2)
De coördinator wordt automatisch geïnformeerd wanneer de beoordeling is uitgevoerd door de behandelaar Als de aanvraag onvolledig is, vraagt de coördinator een aanvulling bij de aanvrager aan

54 Aanvraag inhoudelijk beoordelen
De coördinator kan zelf de aanvraag inhoudelijk beoordelen of één of meer medewerkers in de rol van behandelaar vragen de inhoudelijke beoordeling uit te voeren Deze behandelaars kunnen hierbij weer adviseurs inschakelen Ook kan de coördinator andere organisaties in de rol van adviseur vragen om bepaalde onderdelen van de aanvraag te beoordelen. Dit doet de coördinator door het aanvragen van een advies.

55 Aanvragen advies Een adviesaanvraag wordt gedaan bij een wettelijk adviseur De coördinator geeft aan wat voor advies gevraagd wordt ... ... En op welke onderdelen het advies betrekking heeft

56 Aanvragen advies (2) Welk soort adviesorganisatie wordt betrokken
En welke specifieke organisatie het betreft:


Download ppt "Omgevingsloket online"

Verwante presentaties


Ads door Google