De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CROW heet u van harte welkom

Verwante presentaties


Presentatie over: "CROW heet u van harte welkom"— Transcript van de presentatie:

1 CROW heet u van harte welkom
CROW heet u van harte welkom CROW is een kennisplatform verzamelen kennis en brengen het gebundeld terug in de markt 1

2 Roy Voorend Projectmanager CROW Regardz Zwolle, 15 november 2012
Duurzaam Inkopen in de GWW CO2-Prestatieladder voor decentrale overheden Roy Voorend Projectmanager CROW Regardz Zwolle, 15 november 2012

3 Wie is CROW hét nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte voor alle fasen in het bouwproces ontwikkelt, verspreidt en beheert praktisch toepasbare kennis voor beleidsvoorbereiding, planning, ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud een onafhankelijke organisatie en dient het collectief belang van publieke én private sector verzorgt uitrol CO2-prestatieladder in de gww-sector

4 Duurzaam inkopen In 2020 14% duurzame energie
In % CO2 reductie t.o.v. 1990 Minimum criteria AgentschapNL

5 Duurzaamheid via aanbesteden
Duurzaamheid via aanbesteden Een aanbesteding is de procedure waarbij een opdrachtgever bekend maakt dat hij een opdracht wil laten uitvoeren en bedrijven vraagt om een offerte in te dienen Transparant en objectief Niet discriminerend Proportioneel 5

6 EMVI Nieuwe aanbestedingswet, EMVI tenzij
EMVI Nieuwe aanbestedingswet, EMVI tenzij Bij EMVI (economisch meest voordelige inschrijving) worden naast prijs andere criteria meegewogen. Marktpartijen onderscheiden zich op toegevoegde waarde in plaats van op de laagste prijs Bij geïntegreerd contracteren en traditioneel (RAW bestek) 6

7 Duurzaam GWW Gebruik maken van inkoopproces om opdrachtnemers aan te zetten tot leveren duurzamere producten, gebruik van duurzamere processen en/of het anderszins leveren van (maatschappelijke) meerwaarde Focus: energie, duurzame materialen, ruimtelijke kwaliteit, lifecycle denken Voor alle aanbestedingen en inkopen gelden minimumeisen aan de duurzaamheid Obv EMVI meer waar(de) voor ons geld

8 Aanpak Duurzaam GWW Duurzaamheid begint bij bestuurlijke ambitie. De focus van Duurzaam GWW ligt op: Winst in integrale gebiedsontwikkeling Van voorschrijven naar innovatief aanbesteden Gezamenlijk instrumentarium Aanpak Duurzaam GWW

9 Aanpak Duurzaam GWW Keuze voor instrumenten 4-4-2017 Duidelijkheid
Beperkt aantal tbv efficiency Omgevingswijzer in initiatieffase: past het project in de duurzaamheidsambities van het gebied DuboCalc: keuze duurzame materialen CO2-pr.ladder: verduurzamen bedrijf, proces  project 9

10 Hoe werkt de CO2-Prestatieladder?
Bedrijven stimuleren om CO2 -bewust te handelen 5 treden/niveaus waarop een bedrijf gecertificeerd kan worden 4 aspecten/invalshoeken: Inzicht Reductie ambitie van CO2 emissies Transparantie (intern en extern) Participatie in CO2 initiatieven Principe: Hoe ambitieuzer de CO2 reductie hoe meer voordeel bij gunning Certificaat: achteraf aantonen (inmiddels >250 bedrijven gecertificeerd) Maximale gerichtheid op eigen initiatief, praktische resultaten en innovatie 5 treden: van intern naar extern, ook communicatie, keten meenemen van inzicht naar realisatie ambities Van participeren naar initiatieven

11 Hoe werkt de ladder? Niveaus A C B D CO2-prestatieladder 5 4 3 2 1
Bedrijven kiezen zelf doelstelling Vier invalshoeken: Inzicht Reductie van de uitstoot Transparantie en dialoog Samenwerking en initiatief 5 niveaus Van kwalitatief naar kwantitatief Van eigen uitstoot naar keten Van interne naar externe communicatie Van deelname naar eigen initiatief Van doelstelling naar resultaten

12 Certificeringschema

13 EMVI-criteria (voorbeeld trede 3)
Toelichting CO2 PrestatieladderToelichting Duurzaam Aanbesteden

14 Relatie EMVI en certificaat
EMVI criterium gelijkwaardig met certificaat Toelichting CO2 PrestatieladderToelichting Duurzaam Aanbesteden

15 Juridische aspecten EMVI projecteisen gelijkwaardig aan het CO2 Bewustcertificaat Juridisch goedgekeurd door landsadvocaat EMVI criteria 100% overnemen Inkoopvoorwaarde niet “ik wil keurmerk X”

16 Project geschikt? Welke duurzaamheidswinst wordt beoogd?
Welke instrumenten toepasbaar? Als CO2-ladder kan, dan check: Looptijd Welke markt is het? Draagvlak in de markt Wie heeft al certificaat Kans op marktverstoring Beslisboom helpt bij keuzes

17 Voor start aanbesteding:
Opdrachtgever bepaalt: Welke niveaus ga ik uitvragen? Welk gunningvoordeel per niveau? Balans met andere EMVI-criteria In aanbestedingsdocumenten opnemen

18 Groen = Poen (2) Hoe hoger het niveau op de ladder, hoe hoger het gunningvoordeel bij een aanbesteding Geen relatieve methode toepassen Bij EMVI criteria GOW toepassen

19 Apeldoorn Beurtvaartstraat
herinrichting/reconstructie RAW-bestek EMVI op basis van: Projectorganisatie (+ kwaliteitsborging) beheersing projectrisico’s omgevingsmanagement DUURZAAMHEID (CO2-prestatieladder) Complexe operatie ondergrondse infrastructuur en kabels & leidingen Civieltechnisch: herinrichting/reconstructie Bouwkundig: beekbak met bruggen en leuningwerken Beekbak gefundeerd op oude rioolkoker Locatie in het centrum stad Veel bewoners Door uitvoering: slechte bereikbaarheid Weinig ruimte Duur uitvoering ruim een jaar Bouwkundige risico’s omliggende bebouwing Projectbudget 3 miljoen euro Bevindingen Apeldoorn Selectieprocedure: kaf van het koren scheiden op basis van selectiecriteria 4 geselecteerde aannemers: hoog niveau Naast prijs bestek: beoordelen en waarderen plannen van aanpak op EMVI-criteria Verschillen met name op duurzaamheid en risicobeheersing Geraamde bouwsom 1,4 miljoen euro Fictieve korting maximaal 24 kwaliteitspunten à € ,- = € ,- Personeel/kwaliteitsborging 4 pnt. - Projectspecifieke risico’s 12 pnt. – Omgevingsmanagement 4 pnt. – Duurzaamheid 4 pnt. Score duurzaamheid, C02-prestatieladder: maximaal 4 pnt. = € 60,000,- Niveau 1 en 2: 1 punt Niveau 3: 2 punten Niveau 4: 3 punten Niveau 5: 4 punten

20 Almere Poort Aanbrengen ophoging Middenduin-Zuid
Almere Poort Aanbrengen ophoging Middenduin-Zuid EMVI, gelet op: Uitvoering € CO2-prestatieladder € SROI € Eerder opleveren € Veel inschrijvingen op trede 5 Ook: Vlaardingen – aanleggen 160m kademuur Provincie Utrecht – aanleg N421

21 Het aanbestedingsloket GWW
Voor vragen en advies Ondersteuning EMVI en duurzaam inkopen Nieuwe cursussen GOW / EMVI, Aanbesteden met CO2-prestatieladder Helpdesk 21

22 Hartelijk dank voor uw aandacht!
Hartelijk dank voor uw aandacht! CROW is een kennisplatform verzamelen kennis en brengen het gebundeld terug in de markt


Download ppt "CROW heet u van harte welkom"

Verwante presentaties


Ads door Google