De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Taal(beleid) in het Hoger Onderwijs: een veld onder spanning Linguapolis 17 maart 2011 Prof. Dr. Joke Denekens Voorzitter Onderwijsraad.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Taal(beleid) in het Hoger Onderwijs: een veld onder spanning Linguapolis 17 maart 2011 Prof. Dr. Joke Denekens Voorzitter Onderwijsraad."— Transcript van de presentatie:

1 Taal(beleid) in het Hoger Onderwijs: een veld onder spanning Linguapolis 17 maart 2011 Prof. Dr. Joke Denekens Voorzitter Onderwijsraad

2 Transparant en kwaliteitsvol internationaliseringsbeleid voor onderwijs en onderzoek op hoog niveau 10% van afgestudeerden van de Universiteit Antwerpen heeft ervaring met semesterverblijf in buitenland 20% heeft ervaring met korter verblijf Jaarlijks 2 gastdocenten per faculteit Toename buitenlandse diplomastudenten met 10% Elke faculteit 1 actiedomein binnen Noord-Zuid samenwerking 15% van de externe VLIR-UOS financiering verwerven Jaarlijks één Europees land en één ontwikkelingsland als bevoorrechte partner

3 Taalregeling voor het Vlaams hoger onderwijs Anderstalige opleidingsonderdelen binnen Nederlandstalige opleidingen Vakken die een andere taal als voorwerp hebben of door een anderstalige gastdocent worden gegeven 10% van de bacheloropleiding(18SP) Maximum 50% van masteropleiding Volledig anderstalige opleidingen Ba en Ma opleidingen specifiek voor buitenlandse studenten op voorwaarde dat er een Nederlandstalig equivalente opleiding is binnen de instelling

4

5

6

7 Nota onderwijstaal Standpuntbepaling binnen het nieuwe Vlaamse beleidskader Leidraad voor toekomstige beslissingen, lijst van aandachtspunten om te zetten in interne regelgeving Stuurgroep internatonalisering onder leiding van vice rector, met advies van Onderwijsraad, Raad dienstverlening en Studentenraad Ter goedkeuring van Raad van Bestuur Universiteit Antwerpen

8 Nota onderwijstaal Aanbod van anderstalig onderwijs kan grote troeven bieden Onderwijskwaliteit is doel Omkadering door goede randvoorwaarden Principes Internationalisering is middel Positie Nederlands als taal voor onderwijs en onderzoek Toegankelijkheid van universitair onderwijs Evenwichtig, efficiënt en doelgericht beleid inzake gebruik van onderwijstalen

9 Internationalisering als middel Inschakelen internationale netwerken en consortia met als doel meer capaciteit en expertise ter realisatie van beter onderwijs en onderzoek Meertalligheid: competitief voordeel op de arbeidsmarkt Internationale competenties: kennis andere culturen, eigen cultuur doorgeven Instroom buitenlandse diploma-studenten Garanderen reciprociteit uitwisselingsstudenten

10 Belang Nederlandse taal voor academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Maximale toegankelijkheid, andere taal mag geen bijkomende drempel betekenen voor deelname studenten uit eigen regio Zo onvoldoende kwaliteit van taalkennis bij docenten en /of studenten dreigt kwaliteitsverlies van onderwijs Aard van de opleiding: beroepsuitoefening in lokale context Inhoud onlosmakelijk verbonden met de taal Toponderzoek in het Nederlands blijft streefdoel

11 Flankerende maatregelen Kwaliteitszorg: kennis van onderwijstaal door docent moet getoetst bij aanwerving Aanbod om onvoldoende talenkennis te verbeteren Permanente monitoring Gepaste communicatie Zorg voor inkomende studenten: huisvesting, administratieve ondersteuning….

12 Aandachtspunten Inhoud Welke onderwijstaal is meest aangewezen voor verwerven van competenties van de opleiding? Is het leermateriaal beschikbaar in de andere taal? Wordt wetenschappelijk onderzoek in Nederlands of in andere taal uitgevoerd? Inhoudelijke meerwaarde voor Nederlandstalige studenten Doelgroep Komt toegankelijkheid niet in gedrang Kwaliteit onderwijstaal bij studenten? Ondersteuning voor (bij)scholen Troeven om buitenlandse studenten aan te trekken Kenmerken van de « markt »

13 Aandachtspunten Uitstroom Welke taalcompetenties verwacht het afnemend veld Is bepaalde taal gangbaar/noodzakelijk voor specifiek beroep Maatschappelijke verankering en verbondenheid interculturaliteit speelt belangrijke rol in het vakgebied Professionele doelstellingen en maatschappelijke verbondenheid stellen specifieke taalvereisten


Download ppt "Taal(beleid) in het Hoger Onderwijs: een veld onder spanning Linguapolis 17 maart 2011 Prof. Dr. Joke Denekens Voorzitter Onderwijsraad."

Verwante presentaties


Ads door Google