De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop Plattelandsontwikkeling Amersfoort, 17 maart 2011 Wat kan de provincie doen? Ir. Nettie Aarnink Provincie Overijssel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop Plattelandsontwikkeling Amersfoort, 17 maart 2011 Wat kan de provincie doen? Ir. Nettie Aarnink Provincie Overijssel."— Transcript van de presentatie:

1 Workshop Plattelandsontwikkeling Amersfoort, 17 maart 2011 Wat kan de provincie doen? Ir. Nettie Aarnink Provincie Overijssel

2 Wat kan de provincie doen? 1.Wat doet de provincie 2.Wat doe ik 3.Succesfactoren 4.Ontwikkelingen

3 1. Wat doet de provincie.... De vraag: hoe stimuleert en prikkelt zij haar partners om plattelandsontwikkeling op te pakken?

4 Provinciaal meerjarenprogramma (>ILG) doelen en prestatie 2007-2013 Thema’s -perspectiefvolle landbouw -behoud en versterking kwaliteit natuur en (cultuur)landschap -economische vitaliteit -versterking sociale vitaliteit en leefbaarheid -veerkrachtig watersysteem Uitvoering - ism gebieden (pMJP’s vertaald in gMJP’s) - gMJP = basis voor prestatieafspraken incl co-financierng - geen sturing op wijze van aanpak (incl keuze voor org’s) - parallel: integrale projecten, ondern.regelingen, leader, IMG

5 6 gebieden: NOT, ZWT, Salland, NOO, NWO en ZK

6 Gemeente Waterschap Provincie (ambtelijk) aanjaagteam (AJT) bestuurlijk gebiedsoverleg (BGO) Voorstellen en aanbod bijeenbrengen (coördinatie, doorgeleiding) adviserend  GS voorbereiding Doel: realiseren gMJP 2013 sneller, slimmer en strakker Rol/Vertegenwoordiging BGO-team per gebied MO’s

7 2. Wat doe ik........

8 Rollen en taken  accountfunctie partners (in-extern)  programmeren pMJP (klaar)  monitor pMJP (alle aandacht)  slimmere en snellere uitvoering ▫slimme hulpconstructies / ‘handjes’ in veld: ▪landschapscoordinatie ▪gebiedscoordinatie ▪kenniswerkplaatsen ▪communicatie ▫samenwerking met diverse organisaties  signaleren knelpunten / stagnaties / kansen ▪capaciteit ▪bezuinigingen

9 Facilitator Uitvoerder Initiator Ik faciliteer interacties..... ik schep en onderhoud (rand)voorwaarden waaronder (pMJP) gerealiseerd kan worden.

10 Ik verleid….

11 Ik versnel en escaleer...  check & act ▫mobiliseren capaciteit in veld ▫communicatie ▫kennis delen (werkplaats)  inzet breed repertoire ▫hard op de zaak, zacht op de relatie ▫bij stagnatie verantwoordelijken inschakelen ▫of stoppen / prestatie ‘terug’

12 3. Succesfactoren

13 Succesfactoren  Gebied centrale rol geven (willen, kunnen en samen)  Meerjarige programmafinanciering + procesmiddelen (smeerolie) ▫Consequente afstemming ▫Commitment bestuur ▫Capaciteit ▫Communicatie ▫Gunfactor op gebiedsniveau  Provincie: verbinden / samenwerken / resultaatgericht

14 4. Ontwikkelingen… post-ILG ?

15  Komende jaren?...ongewis….  Overheid & vitaal platteland (regeer/coalitieakkoord) ▫smaller kwa thema’s? ▫strakker kwa middelen ▫provincie wil regie met welk model? (gebied / partner)  Gebieden ▫hebben smaak te pakken, willen doorgaan en breder ▫partners werken samen (gez subsidiecoord, LOP’s, fusies) ▫op zoek naar EU middelen?  Nieuwe geluiden: ▫van stakeholder (belang) naar shareholder (onderneming) ▫van subsidie- naar contractrelatie ▫stad én platteland; boer én burger, natuur én landbouw ▫samenwerking / frisse allianties / ‘vitale coalities’ ▫regionale netwerken / streekfondsen ▫it’s the economy……….mensen dus…

16 Fin Stelling: gebied is aan zet (meerjarig programma) provincie geeft kaders vanuit kerntaken én biedt hulpconstructies aan om gebiedsambities concreet te maken en te realiseren


Download ppt "Workshop Plattelandsontwikkeling Amersfoort, 17 maart 2011 Wat kan de provincie doen? Ir. Nettie Aarnink Provincie Overijssel."

Verwante presentaties


Ads door Google