De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1.Geschiedenis tot nu toe. 2.Wat is er al voor elkaar? 3.Belemmeringen/kansen 4.En wat wenst u nu en hoe wilt u zich er voor inzetten? 5.Tenslotte…. Waar.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1.Geschiedenis tot nu toe. 2.Wat is er al voor elkaar? 3.Belemmeringen/kansen 4.En wat wenst u nu en hoe wilt u zich er voor inzetten? 5.Tenslotte…. Waar."— Transcript van de presentatie:

1

2 1.Geschiedenis tot nu toe. 2.Wat is er al voor elkaar? 3.Belemmeringen/kansen 4.En wat wenst u nu en hoe wilt u zich er voor inzetten? 5.Tenslotte…. Waar staat Oosterhout voor? Inhoud presentatie:

3 1. Geschiedenis: 2009 startbijeenkomst om richting te bepalen 2010 het schrijven van het DOP 2011 de werkgroep en de themagroepen 2012 twee bijeenkomsten voor instellingen en verenigingen en zoeken naar de vorm Stenen versus mensen, die samenwerken Overzicht versus basis Pas op de plaats…. Nu

4 2. Wat is er al voor elkaar of waar zijn we mee bezig? We lopen langs de thema’s: Wonen en openbare ruimte Natuur en landschap Verkeer en vervoer Zorg, welzijn en onderwijs Kunst, cultuur en cultuurhistorie Ondernemen en werkgelegenheid Oosterhout op koers?!!

5 Thema Wonen en openbare ruimte: Plannen toetsen aan Dop criteria etc (Hoge Wei) Legalisatie/integratie Tergouw o.a. door verbetering verkeersverbinding Centrumplan in ontwikkeling

6 Thema Natuur en landschap: Stimuleren inrichtingsplan en uitvoering van de groene zone voor recreatie, educatie en ecologie Deelname aan het project “Oosterhoutse Waarden” Toezien op naleving afspraken Park 15 en De Danenberg

7 Natuur en landschap: nog een ommetje !!!

8 Thema Verkeer en vervoer: Verkeersveiligheid : Vredesplein Oosterhoutsestraat ivm maximumsnelheid Drempels en versmallingen Dorpsstraat Bereikbaarheid en verkeersontwikkeling (Fietspad De Eulink) Openbaar vervoer behouden in dorp Belijning parkeerplaats Honsvoet De vaart erin…

9 Thema Zorg, welzijn en onderwijs: Ouderenzorg en ouderen: Kernpunt met als grote trekker Koersbal en info WMO Kleine wijzigingen aan jeugd en speelterreinen Speelvoorziening Hoge Hofstraat Sport- en andere verenigingen steunen De Schakel CSO (Oude OSC- terrein) Ondersteunen plannen Kulturhus

10 Thema Kunst, Cultuur en Cultuurhistorie: Cultuurhistorie en natuur (Historische Kring, basisschool) Kunst en cultuur (uitbreiding kunstwerken De Eulink en Aldershof) Culturele uitingen en evenementen (Winterconcert)

11 Thema Ondernemen en werkgelegenheid: (Nog geen aandacht aan geschonken.) Breed onderzoek naar voorzieningenniveau Link met bedrijvenpark Locaties bedrijven Combi met Kulturhus

12 Conclusie: Veel punten al gerealiseerd. Veel nog te realiseren punten passen in een soort centrumplan, waarmee de Dopwerkgroep aan de slag is gegaan. (Deze vraag komt straks terug.)

13 3. A Belemmeringen Financiën gemeente Crisis in ons land Is er draagkracht in het dorp? Wat kan/wil de burger? Onduidelijkheid over toekomst kerkgebouw

14 3. B kansen Andere bronnen: provincie WMO Andere hulp: VVK, Provincie, Pouderoyen Eventueel nieuwe bestemming kerkgebouw De eigen kracht: samen voor het dorp

15 Dit brengt ons tot 2013 En nu…….? 3 vragen….

16 Vraag 1: Zijn er na vaststelling van het DOP in 2010 nieuwe wensen of inzichten ontstaan in het dorp? Zo ja, welke?

17 Vraag 2: Kunt en wilt u zich, meer dan tot nu toe, in de komende periode inzetten voor het dorp en haar bewoners? Waar denkt u dan aan?

18 Vraag 3 : Plan van aanpak dorpsontwikkelingsplan. Wat vindt u van het idee om meerdere doelen te bereiken door samen te werken aan een dorpskern. Is hier draagvlak voor? Samenwerking in de basis, … ………. Ondersteund door een fysieke Dorpskern in welke vorm dan ook.

19 Wethouder Gera Koopmans Sociale Visie 3 D’s – transitie (jeugd, wmo, awbz) Voorzieningennota Gekantelde werkwijze Co - creatie


Download ppt "1.Geschiedenis tot nu toe. 2.Wat is er al voor elkaar? 3.Belemmeringen/kansen 4.En wat wenst u nu en hoe wilt u zich er voor inzetten? 5.Tenslotte…. Waar."

Verwante presentaties


Ads door Google