De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Duurzaamheid 31-05-2010 Bert van de Merwe.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Duurzaamheid 31-05-2010 Bert van de Merwe."— Transcript van de presentatie:

1 Duurzaamheid Bert van de Merwe

2 Wat houdt duurzaamheid in Duurzaamheid VolkerWessels Het belang
Duurzaamheid Vialis CO2-uitstoot Jullie bijdrage Ik wil jullie wat vertellen over duurzaamheid. Ik begin met wat duurzaamheid inhoud. Vervolgens: hoe VW daar tegen aan kijkt. Dan waarom het belangrijk is om aandacht aan duurzaamheid te besteden. Verder: duurzaamheid bij Vialis. Vervolgens zoomen we in op een onderdeel van duurzaamheid: de CO2-uitstoot en jullie bijdrage hierin. Inhoud

3 Duurzaam ondernemen Maatschappelijk ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) Social Responsibility Corporate Responsibility (VolkerWessels) Termen worden door elkaar gebruikt en komen allen op hetzelfde neer: Evenwichtig aandacht voor mens, milieu en winstgevendheid Triple P: People, Planet, Profit. Duurzaamheid, termen

4 Duurzaamheid, betekenis
Internationale norm voor duurzaamheid: ISO Guidance on social responsibility Kent 7 kernonderwerpen: Behoorlijk bestuur Mensenrechten Arbeidsomstandigheden Milieu Eerlijk zaken doen Consumenten belangen Maatschappij betrokkenheid en ontwikkeling Behoorlijk bestuur: MVO in besluitvormingstrajecten meenemen en communiceren Mensenrechten: Respecteren van de rechten van de mens (voor NL niet zo’n punt, maar wanneer wij zaken doen in andere werelddelen kan dit wel een rol spelen) Vermijden medeplichtigheid Erkennen burgerlijke en politieke grondrechten Economische, sociale en culturele rechten welzijn van een lokale gemeenschap bevorderen. Discriminatie, dwang- en kinderarbeid. Arbeidsomstandigheden Contractueel correct Geen discriminatie Eerlijke beloning en werktijden Veiligheid en gezondheid Menselijke ontwikkeling en opleiding Milieu Voorkomen van vervuiling Duurzaam gebruik van hulpbronnen (olie, water, en grondstoffen) Bepaalde grondstoffen die in elektronica worden gebruik zijn niet altijd in grote hoeveelheden op aarde aanwezig: Klimaatverandering (CO2) Bescherming van de natuurlijke omgeving (biodiversiteit, ecosystemen) Eerlijk zaken doen Netjes omgaan met andere organisaties en partijen (sleutelwoorden: eerlijkheid, integer, transparant, respect voor de wet, corruptie, respect voor eigendomsrechten) Consumentenbelangen Gaat over bedrijven die producten of diensten leveren aan consumenten. Speelt dus minder voor Vialis, hoewel we via onze opdrachtgevers wel met consumenten te maken hebben. Gaat over: eerlijke informatieverstrekking aan de consument (dicht bij huis: woekerpolissen), beschermen van de gezondheid van consumenten, privacy van consumenten. Maatschappij betrokkenheid en ontwikkeling Relatie van Vialis met de gemeenschap waarin zij werk uitvoert. (’s nachts op een kruispunt lussen slijpen: vooraf brief bij omwonenden in de bus met excuses en kadobon). Maar ook maatschappelijke investering in bijvoorbeeld verminderen brandstofverbruik auto’s door betere verkeersregelingen. Duurzaamheid, betekenis

5 Duurzaamheid, VolkerWessels
Corporate Responsibility strategie: 4 deelgebieden, 11 thema’s waarde toevoegen op economisch, sociaal, ecologisch en maatschappelijk gebied meten en sturen Markt Medewerkers Milieu Samenleving Innovatie Toeleveringsketen Veiligheid & Gezondheid Integriteit Opleiding & Ontwikkeling Diversiteit Materialen CO2 Afval management Community investment Omgevings management VW heeft z’n visie op duurzaamheid in 4 deelgebieden en 11 thema’s geformuleerd Markt Innovatie: nieuwe producten/diensten met positieve uitwerking op de omgeving/het milieu Toeleveringsketen: (inkoop) MVO-eisen in inkoopcontracten, energieverbruik producten, CO2-beleid leverancier, beperkt gebruik van verpakkingsmateriaal e.d. Medewerkers Veiligheid en gezondheid (ISO Arbeidsomstandigheden): VCA-certificering, aantal ongevallen Integriteit (besproken ISO 26000: eerlijk zaken doen) Opleiding en ontwikkeling (ISO Arbeidsomstandigheden) Diversiteit: verhouding man/vrouw, jongeren/ouderen Milieu Materialen: FSC-hout logisch voor bouwbedrijven maar niet voor Vialis. Voor Vialis zou het gebruik van bepaalde stoffen in elektronische apparatuur zoals lood een rol kunnen spelen (RoHS –compliant). CO2 Afval Samenleving (ISO26001 Maatschappij betrokkenheid en ontwikkeling) Cummunity investment: investering in de samenleving. Verkeersregelingen ontwikkelen die een positieve invloed uitoefenen op de CO2-uitstoot van het verkeer. Omgevingsmanagement: kadobon van Robin voor omwonenden van een gebied waar ‘snachts lussen geslepen moesten worden. Duurzaamheid, VolkerWessels

6 Naast financieel resultaat worden ook resultaten op het gebied van duurzaamheid van belang.
Opdat ook onze kinderen in een fijne, gezonde omgeving kunnen leven. Dat bedrijven hier nu al naar handelen merken we: VolkerWessels eerste Duurzaamheidsverslag. Aanbestedingsbeleid van de overheid (duurzaam inkopen). CO2-prestatieladder ProRail Waarom doen we het? Er zijn ook nog andere leuke dingen om te doen. In de eerste plaats om ervoor de zorgen dat ook onze kinderen en hun kinderen in een fijne, gezonde omgeving kunnen leven. Onze plicht om een goed leefbare wereld achter te laten. Misschien denk je: dat duurt nog even, maar niet alles is omkeerbaar (klimaat, opraken grondstoffen). We zullen dus nu, ook als zaken niet 100% zeker zijn, moeten handelen. Tot nu toe vooral financieel resultaat van belang. Dat gaat veranderen: naast financieel resultaat worden ook resultaten op het gebied van duurzaamheid van belang. Die veranderingen merken we al: Recent heeft VW voor het eerst een Duurzaamheidsverslag uitgegeven (op VW site te downloaden). Daar hebben alle werkmaatschappijen heel direct aan meegewerkt door het leveren van concrete gegevens. Aanbestedingsbeleid van de overheid (duurzaam inkopen). Praktijk: kwalificatie Venray?. ProRail wil dat z’n leveranciers aandacht besteden aan CO2-reductie en hebben de z.g. CO2-prestatieladder bedacht (ga ik later nog verder op in) VolkerWessels hecht veel belang aan duurzaamheid bij de werkmaatschappijen. Treedt daar sturend in op. Meer dan we gewend zijn. Duurzaamheid, belang

7 Eén van de VolkerWessels-thema’s betreft de CO2-uitstoot
CO2-prestatieladder Inzicht in onze CO2-uitstoot: meten CO2-reductie: doel stellen, maatregelen treffen en meten Transparantie: interne en externe communicatie Deelname aan initiatieven: met collega-bedrijven samenwerken opgebied van CO2 Certificering: CO2-bewust certificaat CO2 is een broeikas gas. Draag dus bij aan de opwarming van de aarde. CO2-reductie is onderdeel van MVO: ISO par. Milieu, Klimaatverandering, VolkerWessels thema CO2, deelgebied Milieu CO2-prestatieladder Aandacht, reductie van de CO2-uitstoot van Vialis vanuit meerdere kanten van belang: ProRail, RWS, aanbestedingsbeleid overheid. Meest in oog springend hierbij is ProRail die de CO2-prestatieladder heeft ontwikkeld. Prestatieladder kent 5 niveau’s waarvoor per niveau een certificaat verkregen kan worden. Het zogenaamde CO2 Bewust certificaat. Afhankelijk van het niveau waarop een bedrijf zit kent ProRail een fictieve korting op een inschrijfprijs toe. Deze korting bedraagt 10% van de inschrijfprijs voor niveau 5. Alle grote spooraannemers (BAM, Structon en VolkerRail) zijn hier dus intensief mee bezig. VolkerRail zit als eerste nu op niveau 5. Deze spooraannemers stellen in kader van de prestatieladder ook eisen aan hun leveranciers waaronder Vialis. Ik heb al diverse verzoeken om opgave van onze CO2-uitstoot ontvangen. O.a. van: VolkerRail, BAM, Structon, Spitzke Spoorbouw. CO2-prestatieladder

8 Scope, GHG prototol Hoe wordt onze CO2-uitstoot gemeten?
Het internationale GHG-protocol (GreenHouseGas = Broeikasgas) geeft hier regels voor die we volgen. Kent 3 scopes: Scope 1: de CO2 die je zelf als bedrijf direct uitstoot: bijv. bedrijfsauto’s en verwarming. Scope 2: dat wat door onze activiteiten indirect wordt uitgestoten: bijv. door ons elektriciteitsverbruik. Scope 3: dat wat door onze inkoop bij andere bedrijven de lucht in gaat: vliegrieizen, verwerking van afval. Scope, GHG prototol

9 Hier zie je de 3 scopes opnieuw op een ander wijze weergegeven.
We leven in Nederland, dus we doen het net even anders. ProRail rekent vliegreizen en zakelijk gebruik van prive auto’s ook onder scope 2. Tijd om te kijken hoe het met onze CO2-uitstoot staat. Scope, volgens ProRail

10 Totale uitstoot in 2009: 5500 ton
Uitstoot Vialis totaal is 5500 ton VolkerWessels doet ton, waarvan bijna de helft voor rekening van KWS komt. Een gezin in Nederland doet gemiddeld zo’n 8,8 ton. Kan gecompenseerd worden met 450 bomen in de tropen die een jaar lang groeien. Uitstoot van Vialis dus te vergelijken met die van 625 gezinnen Vervoer de belangrijkste bron voor CO2-uitstoot. Inzoomen op elektriciteitsverbruik. CO2-uitstoot 2009, totaal

11 Vestiging Haarlem grootste aandeel in elektriciteitsverbruik
Gevolgd door Houten 1 en Houten 2. Inzoomen op vervoer waar dus zo’n kleine 60% van de CO2-uitstoot zit. CO2-uitstoot 2009, elektra

12 Hier zullen onze reductie dus vooral vandaan moeten halen.
Mogelijkheden: Minder rijden; Zuiniger rijden door ons rijgedrag aan te passen. Minder brandstofverbruik betekent ook minder CO2-uitstoot. Gebruik van auto’s die minder CO2 uitstoten Hoe kan je zuiniger rijden? Landelijk bekeken Als alle auto’s minstens energielabel B zouden hebben, scheelt dat 2,8 miljard kilogram CO2 per jaar. Vervangen we het onzuinige wagenpark door nieuwe auto's met energielabel A, dan daalt de CO2-uitstoot zelfs met 4,85 miljard kilogram per jaar. Dit is 1,4 tot 2,4 procent van de Nederlandse CO2 uitstoot per jaar. CO2-uitstoot, vervoer

13 CO2-reductie en brandstofbesparing
Vroeg schakelen naar een hogere versnelling. Met gelijkmatige snelheid rijden. Bij 80 km/uur in z’n 5, bij 50 km/uur in z'n 4. Kijk vooruit en anticipeer op wat het overige verkeer gaat doen. Houd voldoende afstand. Bij snelheidsvermindering: laat auto in versnelling uitrollen. Houd u aan de geldende snelheidslimiet. Zet de motor uit wanneer het kan. Het loont al bij een stop van een minuut. Vermijd energieverspilling door onnodig gebruik van elektrische apparatuur, zoals airconditioning en achterruitverwarming. Meer info: Hier zien jullie een aantal tips voor zuiniger rijden: het z.g. nieuwe rijden. Ik zal ze niet allemaal opnoemen. Je kunt ze zelf doornemen op de site hetnieuwerijden.nl Misschien denken sommigen “dat zal wel een druppel op een gloeiende plaat zijn” , maar ik heb aan de hand van de Vialis cijfers van de CO2-uitstoot gezien dat de verschillen in CO2-uitstoot voor identieke auto’s wel tot 25% kan oplopen. De site van het nieuwe rijden claimt 10% brandstofbesparing. Dat zijn dus flinke verschillen. Zeker geen druppel op een gloeiende plaat. CO2-reductie en brandstofbesparing

14 Groen = Poen Financieel voordeel
Maatregelen voor CO2-reductie leiden ook tot kostenbesparing Minder brandstof auto’s: minder kosten Minder elektraverbruik: minder kosten Groen = Poen Voor hen die denken: ”moet dat nou allemaal alleen voor CO2-reductie? Bedenk dat in veel gevallen CO2-reductie gepaard gaat met verlaging van kosten. Denk aan: vermindering van het gebruik van brandstof en elektra. En als je dan niet in klimaatverandering door CO2 gelooft denk dan aan het opraken van schaars wordende grondstoffen die onze kinderen ook nodig hebben. Financieel voordeel

15 ? Heb je ideeën voor vermindering van CO2-uitstoot: meld ze Ideeën?
Verzoek. Vragen? Ideeën?


Download ppt "Duurzaamheid 31-05-2010 Bert van de Merwe."

Verwante presentaties


Ads door Google