De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Organisatie-ethiek Wat is het ? Wat heb je er aan ?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Organisatie-ethiek Wat is het ? Wat heb je er aan ?"— Transcript van de presentatie:

1 Organisatie-ethiek Wat is het ? Wat heb je er aan ?

2 Instrumentele definitie Organisatie-ethiek = Organisatiekunde gericht op dilemma’s en beleid inzake het opbouwen en onderhouden van vertrouwensrelaties met stakeholders

3 Organisatie-ethiek als middel Optimalisering van bedrijfsprocessen Optimalisering van producten Optimalisering van vertrouwenrelaties met alle stakeholders

4 Doelstellingen Verbeteren van rendement Waarborgen continuïteit Voldoen aan maatschappelijke verantwoordelijkheid

5 Organisatie-ethiek als instrument Voor marketing en public relations Voor strategisch management Voor indirect management Voor direct management Voor zingeving

6 Vroeger “Business and ethics don’t mix” Ethiek geïntegreerd in besturing van alle bedrijfsprocessen Nu

7 Bevordering leefbaarheid achterstandswijken Huiswerkbegeleiding allochtonen Research zonne-energie Intern kwaliteitsmanagement; transparantie beleid Onderwijs- en gezondheidszorgprojecten in derdewereldlanden Ondersteuning jeugdsport ‘People, Planet, Profit’-beleid Voorbeeld 1: Shell

8 Voorbeeld 2: C&A Ondersteuning Terre des Hommes Opleidings- en gezondheidszorgprogramma’s Bouw weeshuizen in derdewereldlanden Bestrijding kinderarbeid Controle arbeidsomstandigheden bij toeleveranciers Projecten armoedebestrijding Klanttevredenheidsprogramma’s Enz.

9 Voorbeeld 3: Trivisi-project ( Samenwerking Vlaams Economisch Verbond, Price Waterhouse Coopers, Kamer van koophandel, e.a.) Stakeholdersmanagement Ondernemen vanuit geïntegreerde visie op mens, milieu, maatschappij Performance meten: niet alleen financiële resultaten, maar ook sociale resultaten en milieuprestaties bron: www.vlerick.be/ido/trivisi.htm

10 Definitie ethiek Moraal Waarden Normen Regels Samen leven Samen werken Welzijn Nodig voor Leidt tot Continu proces van bevestiging, herijking, vernieuwing

11 Economische verantwoordelijkheid Ethische verantwoordelijkheid Juridische verantwoordelijkheid Filantropische verantwoordelijkheid DIMENSIES VAN VERANTWOORDELIJKHEID

12 Zingeving Trots zijn Iets betekenen voor anderen Iets betekenen voor omgeving, wereld Een goed mens zijn Houden van Jezelf kunnen zijn Jezelf kunnen ontplooien Verantwoordelijkheden hebben, krijgen, geven

13 Morele verantwoordelijkheid Organisatie = verzameling individuen Individuele verantwoordelijkheid Organisatie = eenheid van handelen Organisatie- verantwoordelijkheid

14 NETWERK MORELE VERANTWOORDELIJKHEDEN Organi- satie als eenheid Organisatie als verzameling individuen milieu leveran- ciers aandeel- houders vak- bonden actie- groepen concur- renten media burgers consu- menten overheid

15 Optimalisering vertrouwen Optimalisering bedrijfsprocessen Optimalisering rendement Economisch rendement Sociaal rendement

16 Organisatie-ethiek Optimalisering vertrouwen Rationele analyse verantwoordelijkheden Rationele analyse dilemma’s Rationele analyse vertrouwensrelaties


Download ppt "Organisatie-ethiek Wat is het ? Wat heb je er aan ?"

Verwante presentaties


Ads door Google